Noi reglementări pentru autorizarea operatorilor cu activităţi de reparaţii, întreţinere, reglare, modificări constructive şi de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrări ale celor scoase din uz

Ordinul MTCT 2.132/2005 se modifică în conformitate cu Legea nr. 51/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 19.03.2013 şi intrată în vigoare la 19 iunie. Astfel, pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost publicat, în 12 iulie, proiectul Ordinului ministrului Transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere, reglare,  modificări constructive, reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2.131/2005. Data limita pentru primirea de propuneri sau observatii este 23 iulie.

În Referatul de aprobare se explică faptul că, prin Legea nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea OG nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, au fost aduse o serie de modificări ale prevederilor aplicabile autorizării operatorilor economici cu activităţi în domeniu.

Prin art. III din lege a fost prevăzută obligativitatea modificării şi completării, în termen de 3 luni de la data publicării legii, a Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici în cauză.

În consecinţă, a fost elaborat proiectul Ordinului de ministru, care a introdus următoarele modificări importante:

– au fost modificate prevederile din RNTR 9 care făceau referire la autorizarea pe mărci de vehicule;

– a fost introdusă obligaţia, prevăzută prin Legea nr. 51/2013, de a exista posibilitatea ca beneficiarul lucrărilor să asiste vizual, într-un spaţiu special amenajat, în condiţii de siguranţă, separat de spaţiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul în care sunt executate activităţile de reparaţii, întreţinere şi reglare funcţională, în care sunt utilizate piesele, ansamblele şi materialele şi în care este efectuată manopera;

– a fost înlocuită Anexa 1 la reglementări, pentru a se stabili noua clasificare a activităţilor pentru care este necesară autorizarea (partea I) şi noua clasificare a operatorilor economici în funcţie de tipul şi complexitatea activităţii (partea II); 

– au fost înlocuite Anexele 2 şi 9 la reglementări, pentru a se introduce noile modele de Cerere-tip de autorizare;

– a fost înlocuit tabelul care stabileşte dotarea minimală a operatorilor economici necesară pentru desfăşurarea diferitelor activităţi pentru care se solicită autorizarea (Anexa 4 la reglementări);

– au fost înlocuite Anexele 6 şi 11 la reglementări, pentru a se introduce noile modele de Autorizaţie tehnică.

Au fost, de asemenea, introduse următoarele modificări în scopul îmbunătăţirii prevederilor existente:

– a fost introdusă în RNTR 9 cerinţa ca operatorul economic să comunice RAR orice modificare ce se referă la condiţiile în baza cărora a fost acordată autorizaţia tehnică, cerinţă ce provine din prevederile OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România;

– pentru modificările constructive a fost introdusă cerinţa eliberării de către operatorul economic a unei „Declaraţii de conformitate” care să însoţească fiecare vehicul produs, pentru a se simplifica procedurile de omologare individuală a acestor vehicule (modelele Declaraţiilor de conformitate pentru diferite modificări constructive fiind introduse prin noua Anexă 12 la reglementări).

În Anexă sunt cuprinse toate activităţile pentru care este necesară autorizarea operatorilor economici în cauză, precum şi clasificarea lor în funcţie de tipul şi complexitatea activităţii, pentru toate tipurile de activitate.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.