Noi reguli de înmatriculare a mașinilor. Vehiculele dobândite din străinătate trec prin filtrul RAR

Guvernul va modifica, printr-o Ordonanţă de urgenţă, regulile de înmatriculare a mașinilor, prevăzute în Codul Rutier (OUG 195/2002), astfel încât cumpărătorii autovehiculelor nu vor mai putea fenta statul: dacă nu plătesc taxele în 60 de zile, înscrierea în circulație va fi suspendată.

Totodată, pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat, proprietarul trebuie să facă dovada certificării autenticităţii lui de către Registrul Auto Român.

Proiectul OUG prin care Executivul urmărește “debirocatizarea” a fost postat în dezbatere publică doar pentru câteva zile, de la sfârșitul săptămânii trecute până mâine, 21 iunie, ora 16.00.

Concret, baza de date a Poliţiei va fi interconectată cu cele ale autorităţilor fiscale iar toate înmatriculările de mașini vor fi în evidența ANAF.

”Autoritatea competentă transmite autorităţilor fiscale competente situaţia vehiculelor înscrise/transcrise în evidenţele proprii, în primele 5 zile ale lunii pentru luna precedentă. În termen de 60 de zile de la data înscrierii/transcrierii transmiterii dreptului de proprietate a unui vehicul, titularul certificatului de înmatriculare este obligat să-şi îndeplinească obligaţiile de natură fiscală/financiară prevăzute de lege cu privire la deţinerea şi înmatricularea vehiculelor”, se arată în proiect.

Procedura de transmitere a datelor și informațiilor va fi stabilită printr-un ordin comun al ministrului Finanțelor, Anca Dragu, ministrului de Interne, Petre Tobă, și viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării regionale și administrației publice, Vasile Dîncu.

Totodată, autorităţile fiscale “vor transmite autorităţii competente situaţia vehiculelor pentru care proprietarii nu şi-au îndeplinit în termen obligaţiile prevăzute, respectiv dacă titularul certificatului de înmatriculare nu a plătit obligaţiile fiscale”.

”Înmatricularea vehiculelor se suspendă de drept, în cazul proprietarilor care nu şi-au îndeplinit în termen obligaţiile (în termen de 60 de zile – n.r.), începând cu prima zi după împlinirea acestui termen. Autorităţile fiscale competente comunică autorităţii competente îndeplinirea obligaţiilor restante, în termen de 48 de ore de la îndeplinirea acestora. La primirea comunicării, autoritatea competentă revocă măsura suspendării înmatriculării”, se mai arată în textul proiectului.

De asemenea, punerea în circulaţie a unui autovehicul cu înmatricularea suspendată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni, respectiv de la 9 la 20 puncte-amendă.

Totodată, potrivit Memorandumului privind Măsuri de simplificare şi de coordonare a procedurilor administrative din administraţia publică centrală de specialitate, aflat şi el în dezbatere publică, Guvernul va demara modificarea cadrului normativ în vederea eliminării obligativităţii contravenientului de a transmite dovada plăţii către organul din care face parte agentul constatator, verificarea efectuării plăţii urmând a fi realizată la nivelul organului de executare.

Iată toate modificările ce vor fi aduse OUG 195/2002:

1. La articolul 11, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidențele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat, trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul ca formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic.”

2. La articolul 11, alineatul (6) se abrogă.

3. După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 151 cu următorul cuprins:

”Art.151. (1) Autoritatea competentă transmite autorităților fiscale competente situația vehiculelor înscrise/transcrise în evidențele proprii, în primele 5 zile ale lunii pentru luna precedentă.

(2) În termen de 60 de zile de la data înscrierii/ transcrierii transmiterii dreptului de proprietate a unui vehicul, titularul certificatului de înmatriculare este obligat să-şi îndeplinească obligaţiile de natură fiscală/financiară prevăzute de lege cu privire la deținerea și înmatricularea vehiculelor.

(3) Autoritățile fiscale competente transmit autorității competente situația vehiculelor pentru care proprietarii nu și-au îndeplinit în termen obligațiile prevăzute la alin. (2).

(4) Înmatricularea vehiculelor se suspendă de drept, în cazul proprietarilor care nu și-au îndeplinit în termen obligațiile prevăzute la alin. (2), începând cu prima zi după împlinirea acestui termen.

(5) Autoritățile fiscale competente comunică autorității competente îndeplinirea obligațiilor restante, în termen de 48 de ore de la îndeplinirea acestora. La primirea comunicării, autoritatea competentă revocă măsura suspendării înmatriculării.

(6) Procedura de transmitere a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului afacerilor interne și viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.”

4. La articolul 102, după punctul 38 se introduce un nou punct, pct. 39, cu următorul cuprins: ”39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.”

5. La alineatul (1) al articolul 112, după litera x) se introduce o nouă literă, lit. y) cu următorul cuprins: ”y) înmatricularea vehiculului este suspendată.”

6. La articolul 112, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r), s) şi y), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare, poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare”.

Premierul preia în subordine directă 14 instituții

Proiectul OUG prevede mai multe modificări legislative, printre care și redefinirea rolului Cancelariei Prim-Ministrului, prin care Dacian Cioloș va coordona direct 14 instituții:

 • Agenţia Naţională Anti-Doping
 • Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
 • Agenţia Naţională pentru Romi
 • Agenţia pentru Agenda Digitală a României
 • Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
 • Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
 • Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
 • Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel»
 • Institutul Naţional de Statistică – INS
 • Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – ONPCSB
 • Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
 • Oficiul Registrului National al Informaţiilor Secrete de Stat -ORNISS
 • Secretariatul de Stat pentru Culte.

Fără copii legalizate pe hârtie, din 2019

De asemenea, sunt prevăzute măsuri de debirocratizare a instituţiilor, printre care reducerea situaţiilor în care se cer copii legalizate după documente, obligaţia să se primească copii şi în format electronic, precum și plata online a amenzilor şi taxelor de timbru.

Termenul este însă unul îndepărtat: sfârșitul anului 2018. ”Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia să îşi dezvolte până cel târziu la finalul anului 2018 capacitatea tehnică, astfel încât comunicarea de date, informaţii sau documente între acestea să se facă în format electronic”, se precizează în proiectul OUG.

Click pentru a vizualiza Nota de defundamentare a proiectului OUG.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.