Ordinul 1.503/2019 privind Normele tehnice de autorizare pentru carnetele TIR, publicat în MO

În Monitorul Oficial nr. 532 din 28 iunie a fost publicat Ordinul nr. 1.503/2019, emis în data de 3 iunie de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete TIR.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Este vorba despre normele tehnice care stabilesc procedura de acordare a autorizațiilor pentru utilizarea carnetelor TIR, în conformitate cu Codul Vamal al Uniunii europene.

Autorizația pentru utilizarea carnetelor TIR se acordă persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții, prevăzute în paragraful 1, literele b și d, din anexa 9, partea a II-a din convenția TIR:

(a) nu au restanțe la impozite, taxe, contribuții, inclusiv contribuțiile individuale ale salariaților și orice alte venituri bugetare, cu excepția celor eșalonate și/saureeșalonate la plată, precum și a celor suspendate, în condițiile legii;

(b) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;

(c) nu sunt în stare de insolvență, nus e află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară, sau nu figurează în evidența specială și/sau în lista contribuabililor inactivi;

(d) nu au comis abateri grave sau repetate împotriva legislației vamale sau fiscale.

Cererea de autorizare pentru carnetele TIR se depune de către solicitant, prin intermediul asociației garante, la direcția regională vamală în a cărei rază de activitate se află sediul social/domiciliul persoanei, impreună cu mai multe documente. Unul dintre acte este licența de transpoort sau, după caz, certificatul de transport în cont propriu, în copie, în situația în care persoana deține vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată depășește 3,5 tone.

Totodată, se va depune o declarație pe propria răspundere a peroanei/reprezentantului legalal persoanei, însoțită de dovada experien’ei în domeniul transportului (de ex. situația operațiunilor de transport efectuate în anul precedent sau copiile scrisorilor de trăsură CMR aferente acestora, copiile comenzilor de transport etc.) sau, după caz, dovada capacității de a efectua cu regularitate transporturi internaționale (de e. o estimare a operațiunilor de transport pentru anul viitor), în situația în care persoane deține numai vehicule cu masa sub 3,5 tone.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.