DOCUMENT. OUG 11/2013, aprobată cu modificările promise transportatorilor de deputatul Lucian Şova

Licențierea vehiculelor sub 3,5 t nu va mai fi obligatorie, după ce plenul Camerei Deputaţilor – for decizional – a adoptat astăzi, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege privind aprobarea OUG nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea OG nr. 27/2011 a transporturilor rutiere, ne-a declarat secretarul Comisiei de Transporturi şi Infrastructură, deputatul Lucian Şova

Pentru a vizualiza integral modificările şi completările aduse vechii OUG 11, daţi click pe Raportul Comisiei de Transporturi şi Infrastructură.

Dintrea acestea, amintim:

  • După Art. 11 se introduce un nou articol, „Art. 11.1 (1.): Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de autoritatea competentă. (2) Modalitatea de autorizare, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevăzute în alin. (1) se stabilesc de către autoritatea competentă, prin norme”.
  • „Art 40 (1): Transportul de persoane cprin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri”. Argument: Efortul onvestiţional pentru operatori este suficient. Nu este justificată transmiterea on-line, care nu este funcţională în toate cazurile. (4): Modul de utilizare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale şi cititoarele de carduri vor di reglementate prin norme metodologice aprobate prin HG”.
  • La Art 67, după alin. (2) se introduc două noi alineate, (3) şi (4), cu următorul cuprins: „(3): Examinările prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează de către o comisie de examinare, formată din 3 membri, specialişti în domeniul transporturilor rutiere din cadrul direcţiei de specialitate a aparatului propriu al autorităţii competente şi din cadrul unităţii din subordinea acesteia, cu atribuţii în autorizarea operatorilor de transport rutier. (4): Pentru prestarea activităţii de examinare, membrii comisiei de examinare prevăzuţi la alin. (3) sunt remuneraţi din cuantumul tarifului achitat de candidaţi pentru susţinerea examinării, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă”.
  • Art 80 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art 80: Biletul de călătorie/abonamentul sunt documente cu regim special şi reprezintă contractul de transport în cazul serviciilor regulate, încheiat între prestator-operator de transport şi beneficiar-călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să efectueze transportul prin servicii regulate în condiţii de siguranţă şi confort, iar beneficiarul se obligă să achite anticipat contravaloarea sa, care include şi asigurarea persoanelor şi a bagajelor, precum şi riscurile ce pot decurge din efectuarea transportului rutier”.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.