Pentru acordarea diurnei, locul de muncă trebuie modificat prin delegare – răspunsul Inspecției Muncii către UNTRR

Inspecția Muncii a răspuns solicitării Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) privind regimul diurnelor acordate șoferilor profesioniști de către firmele de transport rutier locale, argumentând faptul că pentru acordarea diurnei, locul de muncă trebuie modificat prin delegare.

Redăm integral comunicatul UNTRR remis redacției:

„În luna februarie, UNTRR a trimis o adresă către domnul Danteș Nicolae Bratu, Inspector General de Stat la Inspecția Muncii, cerând clarificări din partea instituției cu privire la definirea termenului de ”diurnă”, a locului de muncă al conducătorului auto, certificarea dreptului la diurnă a conducătorilor auto și că aceasta reprezintă o sumă neimpozabilă, acordată de angajator persoanei aflate în delegare, pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare care compensează costul sporit al vieții în afara localității de domiciliu.

Inspecția muncii arată că lucrătorul mobil este orice angajat al unei întreprinderi care efectuează transporturi rutiere publice și/sau în cont propriu și face parte din personalul implicat efectiv în operațiuni de transport rutier și că locul de muncă al lucrătorului mobil/conducătorului auto independent este locul de la sediul principal al întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrătorul mobil/conducătorul auto independent își îndeplinește atribuțiile, ori vehiculul pe care îl utilizează în exercitarea atribuțiilor sale sau orice alt loc unde acesta desfășoară activități de transport.

”Din coroborarea dispozițiilor H.G. nr. 518/1995 și H.G. nr. 1860/2006, modificate și completate rezultă că diurna reprezintă o indemnizație care se acordă în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale etc. pentru salariații care se deplasează în țară sau în străinătate, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. De menționat că, nivelurile de diurnă stabilite prin H.G. nr.518/1995, respectiv H.G. nr. 1860/2006, modificate și completate sunt niveluri aplicabile pentru salariații instituțiilor publice și agenților economici cu capital de stat, astfel că angajatorii privați pot acorda diurnal la nivelul negociat cu salariații prin contractele individuale de muncă/contractele colective de muncă aplicabile”, conform răspunsului Inspecției Muncii.

Instituția menționează că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a trimis un punct de vedere către Ministerul Finanțelor Publice prin care arată că delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea disciplinară a acestuia. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

”Luând în considerare prevederile legale menționate mai sus, potrivit cărora delegarea reprezintă exercitarea temporară de către salariat, din dispoziția angajatorului, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă, exprimăm opinia potrivit căreia pentru șoferii care desfășoară activități de transport internațional de mărfuri se va aprecia dacă aceștia sunt în delegare prin raportare la locul muncii menționat în contractual individual de muncă”, se arată în răspunsul MMFPSPV către Ministerul Finanțelor Publice.

”Față de cele precizate de MMFPSPV, înțelegem că, dacă locul muncii nu este modificat prin delegare, salariatului nu i se poate acorda diurna”, a indicat Inspecția Muncii”.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează și apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern și internațional, înregistrând de la înființare până în prezent peste 13.000 membri – operatori care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.