Legea serviciului de transport public de călători, în dezbatere publică. Se înfiinţează Compania de Transport Metropolitan Bucureşti – Ilfov

Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică proiectul Legii serviciului de transport public de călători, ce prevede înfiinţarea Asociaţiei Metropolitane de Transport Bucureşti-Ilfov (AMTBI) – în urma desfiinţării AMTB (înfiinţată în 2011) – şi a Companiei de Transport Metropolitan Bucureşti – Ilfov (CTMBI).

Totodată, cei prinşi fără bilet în mijloacele de transport în comun vor fi amendaţi cu sume între 100 şi 500 de lei, potrivit proiectului legislativ.

Aflăm, aşadar, despre desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti (AMTB) după 5 ani de la înfiinţare, deşi Ministerul Transporturilor a lansat la rândul său în dezbatere publică, luna trecută, o completare a OG nr. 21/2011 – modificată prin Legea nr. 8/2012 -, prin care inspectorii AMTB ar fi fost abilitaţi, în sfârşit, să efectueze controale în trafic şi la sediul operatorilor. Acum, proiectul MT a dispărut de pe site.

Tot luna trecută, Primăria Capitaleim primăriile celor 39 de localităţi din Ilfov şi CJ Ilfov au semnat actul de constituire a Asociaţiei de Transport Metropolitană Bucureşti (ATMB), organism diferit de AMTB – şi, evident, de viitoarea AMTBI.

Proiectul legislativ al Ministerului Dezvoltării prevede că AMTBI este mandatată prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre să:

– elaboreze politica şi strategia unitară privind serviciului metropolitan de transport public la nivelul municipiului Bucureşti, al judeţului Ilfov şi al unităţilor administrativ-teritoriale urbane şi rurale situate în judeţul Ilfov;

– asigure înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, planificarea, autorizarea, monitorizarea şi controlul serviciului metropolitan de transport public prestat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre;

– asigure prestarea, gestionarea şi funcţionarea integrată multimodală a serviciului metropolitan de transport public la nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov şi să asigure modernizarea, reabilitarea, dezvoltarea şi exploatarea, într-o viziune unitară, a infrastructurii de transport public aferentă serviciului, potrivit acordului de asociere şi statutului asociaţiei încheiate între Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Consiliului Judeţean Ilfov şi consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre.

CTMBI are statut de operator regional şi se organizează ca societate comercială cu capital social 100% al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale AMTBI.

AMTBI nu are calitatea de operator şi nu poate desfăşura activităţi economice directe.

Cheltuielile de funcţionare ale AMTBI se finanţează din următoarele surse:

– contribuţiile membrilor asociaţiei la formarea patrimoniului iniţial,

– cotizaţiile anuale şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre,

– reţinerea unei cote de 5% din încasările operatorilor provenite din vânzarea titlurilor de călătorie şi administrarea spaţiilor de parcare, cu excepţia încasărilor sub formă de compensaţii financiare,

– dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii,

– donaţii,

– sponsorizări sau legate,

– venituri legal constituite provenite din taxe de autorizare şi activităţi de consultanţă

– alte surse de venituri prevăzute de lege.

Proiectul legislativ defineşte, totodată, termenii şi condiţiile privind atribuirea directă, contractul de serviciu public, grupă de trasee, operator de transport public rutier, program de transport public, reţea de trasee, serviciu de transport public (şi integrat), transport public local, transport public metropolitan, transport public judeţean ş.a..

DOCUMENT: descărcaţi Proiectul de lege.

Programul de transport, eternă prelungire

În prezent, transportul public de persoane între Bucureşti şi localităţile din Ilfov se desfăşoară după un program de transport a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv în ultimii doi ani, astfel:

– prin OUG nr. 30/2013 – până la 31.12.2013;

– prin Legea nr. 225/2013 privind aprobarea OUG nr. 30/2013 – până la 30.06.2014;

– prin OUG nr. 42/2014, aprobata prin Legea nr. 172/2015 – până la 31.12.2015.

Cum procedurile de licitaţie şi calendarul necesită cel puţin 6 luni, în decembrie va fi operată o nouă prelungire.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.