Propunerile FNPTR pentru modificarea OG 27/2011: transportul dintre Bucureşti şi Ilfov să fie considerat interjudeţean, nu local, şi să se efectueze cu autobuze

Federaţia Naţională Patronală a Transportatorilor din România (FNPTR) a transmis Ministerului Transporturilor două amendamente la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. Primul se referă la faptul că transportul dintre municipiul Bucureşti şi jud. Ilfov trebuie considerat interjudeţean, şi nu local, ca în textul proiectului. Al doilea amendament se referă la Art. 39, care prevede că “La efectuarea transportului rutier judeţean, interjudeţean sau internaţional contra cost, de persoane prin servicii regulate, se interzice transportul mai multor pasageri decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului”, iar FNPTR propune introducerea unei excepţii: transportul dintre Bucureşti şi Ilfov ar trebui efectuat numai cu autobuze, ceea ce ar permite şi pasageri în picioare.

Iată, pe larg, primul amendament propus:

În textul proiectului, la pct. 47, transportul rutier interjudeţeaneste definit ca „transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local”.

Amendamentul propus de FNPTR: „Pct. 7 din art. 3. se modifică şi va avea următorul cuprins:” transport rutier interjudeţean – transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe; transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean”.

Argumentele FNPTR:

„Cu toate că Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti (AMTB) este o instituţie care are competenţa de a organiza transportul metropolitan (atât în Mun. Bucureşti, cât şi între Bucureşti şi localităţile din Ilfov) ne permitem sş subliniem câteva aspecte:

1. Până în prezent, Normele privind condiţiile de efectuarea a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti nu sunt aprobate şi publicate;

2. Proiectul de Ordin comun al ministrului Administraţiei  şi Internelor şi al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuarea a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti nu asigură în totalitate corelarea actului normativ la cadrul legislativ naţional şi, mai ales, nu a fost nici măcar adoptat.

3. La nivelul AMTB nu s-a reuşit abordarea în mod integrat a transportului public de persoane cu autobuzele;

4. La nivelul AMTB nu exista o strategie care să ducă la luarea unor decizii privind alternativa practicată la nivel european: serviciu public reglementat versus serviciu public concurenţial;

5. Lipsa unei strategii de transport metropolitan conduce, implicit, şi la necorelarea fluxurilor de transport, fapt care poate conduce la mari deservicii aduse celor peste 2 milioane de locuitori din zona metropoliană şi operatorilor de transport;

6. Considerăm că Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, autoritate de stat şi de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, este singura insituţie care, prin Autoritatea Rutieră Română – ARR poate gira în continuare organizarea, autorizarea şi controlul acestei activităţi”.

Al doilea amendament:  

Art. 39 din textul proiectului prevede că „La efectuarea transportului rutier judeţean, interjudeţean sau internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului”.

Amendamentul FNPTR: „La efectuarea transportului rutier judeţean, interjudeţean sau internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov,unde transportul se efectuează cu autobuze”.

Motivaţia FNPTR: „În conformitate cu prevederile Art.3, pct. 3, dacă transportul se efectuează cu autobuze, se permite şi transportul persoanelor în picioare, întrucât distanţele dintre municipiul Bucureşti şi localităţile Jud. Ilfov sunt relativ mici, iar cerinţele privitoare la capacitatea de transport sunt mereu în creştere. Astfel, acceptând acest tip de transport (cu autobuze), sunt satisfăcute solicitările tot mai mari de pe aceste rute. În condiţiile în care restricţia privitoare la numărul de locuri este valabilă şi pentru traseele dintre municipiul Bucureşti şi localităţile Judeţului Ilfov, nevoia de a acoperi numărul de pasageri ar conduce la acoperirea acestor rute cu un număr cel puţin dublu de autovehicule, care s-ar adăuga la traficul şi aşa foarte aglomerat din această zonă”.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere a fost postat pe site-ul Ministerului Transporturilor, în dezbatere publică, pe 16 octombrie, iar propunerile/observaţiile pot fi transmise MTI până la data de 29 octombrie, adică mâine.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.