Reguli pentru eliberarea unui nou permis auto sau a duplicatului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice, timp de 10 zile, proiectul Ordinului ministrului Internelor privind condiţiile de eliberare a permisului auto sau a duplicatului la expirarea valabilităţii administrative ori în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării acestuia, dar şi în cazul schimbării numelui titularului.

Potrivit documentului, cererea privind eliberarea permisului de conducere sau a duplicatuluise depune personal d e către titular la oricare serviciu public comunitar de regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, “cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului poate fi depusă de o persoană împuternicită prin procură specială, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României”.

Procura trebuie să fie autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila.

Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea de eliberare a unui duplicat poate fi adresată şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior. În acest caz, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menţionat de solicitant în cerere.

Permis livrat la domiciliu

Noul permis de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere.

În caz că cererea a fost transmisă prin poşta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere titularul trebuie să depună la serviciul public comunitar, în original, documentele ale căror copii au fost transmise prin e-mail.

Proiectul Ordinului MAI cuprinde şi documentele pentru eliberarea unui nou permis sau a duplicatului.

Nu se eliberează un permis de conducere dacă cel vechi a fost reţinut în condiţiile prevăzute la art. 111 din OUG nr. 195/2002, cu excepţia cazurilor în care documentul a fost reţinut ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.

Permisul emis în afara UE sau SEE

În cazul deţinerii unui permis de conducere emis de un alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European (SEE), care a înlocuit un permis de conducere obţinut în România, “se poate solicita eliberarea unui duplicat sau, după caz, a unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, numai pentru categoriile obţinute prin examen în România, dacă:

  • permisul de conducere deţinut reprezintă un permis de conducere internaţional, un permis de conducere a cărui validitate a expirat ori un permis de conducere provizoriu, temporar sau de elev conducător;
  • permisul de conducere nu a fost anulat;
  • exercitarea dreptului de a conduce nu este suspendată”.

Ordinul va intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.