Statul coloreaza motorina ca sa nu mai fie vanduta drept pacura

Ministerul Finantelor a lansat luni in dezbatere publica, timp de 10 zile, un proiect de Ordonanta de Urgenta prin care incearca sa stopeze evaziunea fiscala cu pacura. Cum? Colorand toate produsele energetice de acest tip, inclusiv motorina. “Pe teritoriul national sa nu se mai utilizeze, transporte, detina in afara antrepozitului fiscal sau sa nu se mai comercializeze produse tip pacura, fara a fi marcate si colorate”, prevede proiectul actului normativ. In caz contrar, toate produsele depistate vor fi accizate la nivelul motorinei. In prezent, accizele pentru pacura sunt de 15 euro/tona, in timp ce la motorina sunt de 374 euro/tona, adica de 25 de ori mai mici, astfel ca “baietii destepti” vand motorina drept pacura.

“Se introduce obligatia marcarii si colorarii pacurei si a produselor energetice asimilate din punct de vedere al accizelor acesteia, in vederea diminuarii evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice. Scopul aplicarii marcatorilor fiscali este acela de a se monitoriza utilizarea efectiva a acestor produse energetice, astfel incat produsele sa fie taxate corespunzator in functie de utilizare”, argumenteaza initiatorul proiectului.

In situatia in care “se constata utilizarea sau comercializarea acestor produse drept carburanti pentru motor, se va aplica nivelul accizelor pentru motorina”. Totodata, pentru aplicarea unui tratament nediscriminatoriu, marcarea si colorarea acestor produse va fi obligatorie atat pentru produsele din productia interna, cat si pentru produsele provenite din achizitii intracomunitare sau din import.

Ministerul Finantelor explica, in Nota de fundamentare, ca pacura si produsele asimilate sunt utilizate drept combustibil pentru incalzire, dar “exista cazuri cand aceste produse sunt utilizate drept combustibil pentru motor, situatie in care sunt accizate la nivelul motorinei”. Accizele pentru pacura sunt de 15 euro/tona, in timp ce la motorina sunt de 374 euro/tona, adica de aproximativ 25 de ori mai mic, astfel ca “baietii destepti” vand motorina drept pacura.

Constructorii, clientii evazionistilor

“In Romania se observa o crestere alarmanta a importurilor de astfel de produse energetice. Aceste produse sunt frecvent importate din tari terte, au caracteristici fizico-chimice foarte apropiate cu cele ale motorinei, dar nu indeplinesc conditiile minime pentru a putea fi incadrate la codurile aferente motorinelor. Ulterior punerii in libera circulatie pe teritoriul Uniunii Europene, la un nivel al accizelor de 15 euro/tona, aceste produse energetice sunt oferite spre utilizare, in calitate de combustibil pentru motor, firmelor din domeniul constructiilor si care detin parcuri mari de autovehicule si utilaje de constructii”, se mai arata in Nota de Fundamentare a proiectului ordonantei de urgenta.

De asemenea, in multe din cazuri, prin intermediul firmelor fantoma, aceste produse cu denumirea de “pacura” provenite din import, din achizitii intracomunitare ori din productie nationala sunt “spalate” prin intermediul unor firme fantoma si ajung sa fie comercializate inclusiv prin statii de distributie a carburantilor, ca motorina.

Fentarea accizei

Pe de alta parte, in Romania exista producatori care realizeaza pacura si produse energetice asimilate pacurei din punct de vedere al accizelor, din amestecul motorinelor si a reziduurilor. “Fata de aceasta practica, exista indicii ca produsul finit nu este utilizat drept combustibil pentru incalzire, ci din contra, este utilizat drept combustibil pentru motor, evitandu-se plata unei accize mult mai mari. In unele cazuri produsele energetice cu nivel ridicat al accizelor, de tipul motorinelor, sunt achizitionate de antrepozitari autorizati de productie produse energetice, in general din categoria pacurelor, ca materii prime in scopul declarat de a fi amestecate cu reziduuri, ulterior acestia comercializand motorina ca atare, fara nicio prelucrare, dar pe care o declara ca fiind un produs energetic de tipul pacurei, cu nivel de accizare de 15 euro/1.000 kg”, se mai precizeaza in Nota de fundamentare.

Codul fiscal modificat

Concret, Ministerul Finantelor propune prin proiectul ordonantei de urgenta completarea si modificarea Codului fiscal (Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal), astfel:

Art. I – Titlul VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 927/23.12.2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

– La articolul 206, dupa alineatul (41) se introduc 8 noi alineate, alin. (42)– (49), cu urmatorul cuprins:

* (42) Produsele energetice prevazute la alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora, pot fi eliberate pentru consum, detinute in afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizate sau oferite spre vanzare, pe teritoriul Romaniei, numai daca sunt marcate si colorate potrivit prevederilor alin. (44) – (47).

* (43) Sunt exceptate de la prevederile alin. (42) produsele energetice prevazute la alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora, destinate exportului, livrarilor intracomunitare si cele care tranziteaza teritoriul Romaniei, cu respectarea conditiilor de supraveghere stabilite prin Ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

*(44) Pentru marcarea produselor energetice prevazute la alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora se utilizeaza marcatorul solvent yellow 124 – identificat in conformitate cu indexul de culori, denumit stiintific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi)etil]-4-(fenilazo)anilina.

* (45) Nivelul de marcare este de 7 mg plus/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.

* (46) Pentru colorarea produselor energetice prevazute la alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora se utilizeaza colorantul solvent blue 35 echivalent.

* (47)  Nivelul de colorare este de 25 mg plus/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.

 * (48) Responsabilitatea marcarii  si colorarii revine antrepozitarilor autorizati, destinatarilor inregistrati si operatorilor economici care importa astfel de produse, sau a celor care realizeaza achizitii intracomunitare.

*(49) Pentru produsele energetice prevazute la alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora, eliberate pentru consum, detinute in afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv in regim suspensiv de accize, utilizate sau oferite spre vanzare, pe teritoriul Romaniei, nemarcate si necolorate, sau marcate si colorate necorespunzator, precum si in cazul nerespectarii conditiilor de supraveghere stabilite prin Ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se datoreaza  accize la nivelul prevazut pentru motorina.”

Art. II – (1) Produsele energetice prevazute la art. 206 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal sau asimilate acestora, nemarcate si necolorate, eliberate pentru consum inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi utilizate pana la epuizarea stocurilor. Operatorii economici care detin astfel de stocuri vor depune la autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea, in termen de 5 zile lucratoare, liste de inventar cu stocurile existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Autoritatea vamala teritoriala are obligatia de a verifica realitatea datelor inscrise in listele de inventar, precum si modul de utilizare a stocurilor pana la epuizare.

(2) Pentru produsele prevazute la art. 206 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal sau asimilate acestora, provenite din teritoriul Uniunii Europene sau din tari terte, si a caror deplasare a fost initiata inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, destinatarii au obligatia ca la intrarea pe teritoriul Romaniei sa anunte organul vamal teritorial, care va lua masurile necesare in vederea monitorizarii deplasarii pana la destinatie. Activitatea de monitorizare se va face prin ordin al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Valorificarea si utilizarea stocurilor astfel create se va face sub supraveghere fiscala.

(3) Procedura privind monitorizarea deplasarilor pana la destinatie/pana parasesc teritoriul Romaniei se va aplica si produselor energetice prevazute la art. 206 alin. (3) lit. g) din Codul fiscal sau asimilate acestora, din productia interna sau aflate in tranzit si care au ca destinatie un operator economic din Romania, dintr-un stat membru sau tara terta si a caror miscare a fost initiata inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Durata deplasarilor initiate inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu poate fi mai mare de 92 de zile.

(5) Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) – (4) se datoreaza accize la nivelul prevazut pentru motorina”.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.