Statutul parlamentarilor, la reexaminare. Traian Băsescu propune dezbatere publică

Preşedintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului reexaminarea actului normativ adoptat săptămâna trecută de cei 588 de aleşi, prin care au modificat şi completat Legea 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Cererea şefului statului a fost trimisă Parlamentului, luni, în temeiul Articolului 77, alineatul (2) din Constituţia României, informează Preşedinţia. La rândul său, Comisia Europeană a solicitat, în raportul suplimentar pe Justiţie, întocmit în cadrul MCV, ca parlamentarii incompatibili să demisioneze, iar celor care sunt anchetaţi penal să le fie ridicată imunitatea.

În cererea preşedintelui Traian Băsescu se precizează că argumentele sale se axează exclusiv pe incompatibilităţile, conflictele de interese şi imunitatea parlamentarilor.

Le prezentăm integral:

“1. La Articolul I, pct. 9, noua lege prevede o serie de incompatibilităţi, dintre care unele sunt preluate din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precizând totodată că „Alte incompatibilităţi cu calitatea de deputat sau de senator se pot stabili numai prin lege organică”.

La Articolul IV din noul act normativ se prevede că „La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii contrare se abrogă”. Având în vedere că acest domeniu este unul esenţial pentru stabilirea integrităţii demnitarilor şi că textele din noua lege sunt echivoce cu privire la aplicarea incompatibilităţilor stabilite prin alte acte normative, considerăm necesar clarificarea de către legiuitor a acestor dispoziţii şi stipularea lor în lege cu claritate şi cu evitarea paralelismelor legislative, astfel cum impun normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 şi cum se reţine în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

Totodată, apreciem că nu au fost respectate normele de tehnică legislativă prevăzute la Articolul 64 şi Articolul 65 din Legea nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ce impun determinarea expresă a dispoziţiilor normative vizate de abrogare, ceea ce poate determina apariţia unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate legislativă.

2. Printre cazurile de încetare a mandatului de deputat sau de senator datorată incompatibilităţii, prevăzute la Articolul I, pct. 3 din noua lege, nu este inclusă situaţia prin care se constată incompatibilitatea printr-un raport al Agenţiei Naţionale de Integritate, necontestat la instanţele judecătoreşti.

Practic, datorită textului de lege ambiguu, se poate ajunge la situaţia în care un parlamentar aflat în stare de incompatibilitate constatată de Agenţia Naţională de Integritate refuză să notifice Biroul permanent al Camerei din care face parte cu privire la starea sa de incompatibilitate şi îşi continuă exercitarea mandatului. De aceea, considerăm că o asemenea opţiune a legiuitorului lipseşte de conţinut activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte procedura declarării incompatibilităţii, reglementată la Articolul I, pct. 11 din noua lege, prevede derularea unor verificări în paralel celor ale Agenţiei Naţionale de Integritate întrucât starea de incompatibilitate se constată printr-o hotărâre a plenului Camerei din care face parte deputatul sau senatorul în cauză, în urma întocmirii unui raport de către comisia ce are în competenţă analizarea situaţiilor de incompatibilitate.

Considerăm că toate aceste aspecte vin în contradicţie cu recomandările cuprinse în Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi de verificare, din 30 ianuarie 2013.

În virtutea importanţei statutului de parlamentar, apreciem că deputaţii şi senatorii au obligaţia să demonstreze că îndeplinesc standarde ridicate de integritate, iar recomandările Comisiei potrivit cărora „credibilitatea Parlamentului ar avea de câştigat de pe urma unor proceduri mai clare de gestionare a dosarelor în care parlamentarii fac obiectul unor hotărâri în materie de integritate sau al unor acuzaţii de corupţie” şi că este „important să se clarifice faptul că Agenţia Naţională de Integritate rămâne singura autoritate însărcinată cu verificarea potenţialelor incompatibilităţi ale funcţionarilor aleşi şi numiţi”, trebuie implementate.

3. În ceea ce priveşte conflictul de interese, legea aflată la promulgare prevede la Articolul I, pct. 14, că se sancţionează disciplinar deputatul sau senatorul aflat în conflict de interese, constatat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Practic, se va ajunge din nou la situaţia mai sus arătată, în care va fi lipsit de efecte raportul Agenţiei Naţionale de Integritate care nu este confirmat de o hotărâre judecătorească întrucât nu a fost contestat. Considerăm că se impune clarificarea acestei situaţii astfel încât să fie eliminate articolele echivoce şi să se creeze un cadru juridic corelat cu celelalte acte normative în materie şi adecvat asigurării integrităţii în sectorul public.

4. De asemenea, considerăm oportună consultarea societăţii civile, precum şi a instituţiilor competente în domeniu, în privinţa soluţiilor legislative înaintate prin această propunere legislativă, în vederea asigurării transparenţei şi a unui cadru legal stabil.

Faţă de cele afirmate, am aprecia înţelegerea manifestată de legiuitor pentru adoptarea legii ţinând cont de aspectele pe care le-am semnalat în prezenta cerere de reexaminare.

Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimise spre promulgare, urmând ca Parlamentul să decidă asupra acesteia”, scrie preşedintele Traian Băsescu în cerere.

Precizăm că şeful statului are dreptul să trimită o singură dată spre reexaminare un act normativ primit la promulgare.

Cum Opoziţia (PDL şi PP-DD) nu a atacat la Curtea Constituţională a României (CCR) noul Statul al parlamentarilor – Vasile Blaga motivând că procedurile au fost mai rapide decât s-au grăbit pedeliştii -, acest filtru a dispărut.

Practic, dacă parlamentarii îi vor retransmite legea fără să fi făcut vreo modificare, PREŞEDINTELE ESTE OBLIGAT SĂ O PROMULGE, iar toţi cei 588 de deputaţi şi senatori vor scăpa de teama incompatibilităţii sau a conflictului de interese. Mai precis, cei care se află în prezent în aceste situaţii vor scăpa de justiţie, iar ceilalţi vor putea încerca liniştiţi să experimenteze asemenea fapte.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.