Taxa auto, returnată pe cale administrativă în 5 ani. Ecotichetul, majorat la 20.000 de lei

Taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare sau taxa pentru emisii poluante, achitate în baza legilor în vigoare la momentul înmatriculării, se restituie pe cale administrativă, fără a mai fi nevoie ca plătitorul să deschidă acțiune în instanță, prevede Ordonanța aprobată astăzi de Guvern.

Banii se returnează în rate de câte 20%, timp de 5 ani, cu dobânzile datorate contribuabilului, actualizate cu indicele preţurilor de consum publicat de INS.

Se depune cerere la organul fiscal, care o soluționează în 45 de zile, prin decizie ce se comunică persoanei interesate în maximum 10 zile de la emitere.

“Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluționată în termenul legal, persoana interesată poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care decizia trebuia comunicată. Contestația se soluționează în 45 de zile de la înregistrare”, prevede actul normativ.

Dacă nici în acest termen solicitarea de restituire a taxei nu este soluționată sau persoana interesată contestă în continuare decizia organului fiscal, se poate face plângere la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii nr. 554/2004.

Plata, prin ordin de ministru

Procedura de efectuare a plății va fi stabilită prin ordin al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al ministrului Finanțelor Publice.

Restituirea sumelor se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma, în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

Prin aceeaşi Ordonanță, se instituie obligaţia de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei.

Ecotichetul, 20.000 de lei

Prin actul normativ a fost majorată, de la 12.000 la 20.000 de lei, valoarea ecotichetului de care beneficiază persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice, la achiziționarea unui autovehicul pur electric.

Totodată, se acordă un ecotichet de 5.000 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km.

Aceste finanțări se asigură din bugetul Fondului pentru mediu.

Scopul este stimularea  achiziţionării de vehicule noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.