UNTRR continuă protestele contra Pachetului Mobilitate 1

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) continuă protestele împotriva măsurilor din Pachetul de Mobilitate 1, acuzând că acestea restricționează transportul rutier internațional și libertățile fundamentale de circulație în UE.

sursă foto: UNTRR

Iată precizările UNTRR, în comunicatul remis redacției în 11 ianuarie:

“Transportul rutier internațional în UE se află la o răscruce de drumuri, întrucât instituțiile UE nu au ajuns încă la un compromis cu privire la Pachetul Mobilitate 1, în timp ce mai multe state membre din Vest aplică interpretări naționale ale normelor UE și controale abuzive atât transportatorilor rutieri români cât și transportatorilor din Estul Europei.

UNTRR protestează împotriva acestor propuneri pentru că sunt discriminatorii, ridică bariere în transportul rutier cu efecte considerabile și provoacă o mare povară administrativă, organizațională și financiară și fragmentează piața europeană a serviciilor de transport. În loc să atingă obiectivele declarate, acestea vor diminua performanțele transportului rutier și vor cauza o creștere dramatică a costurilor, pierderea competitivității și chiar eliminarea de pe terțe piețe.

Transportatorii rutieri români solicită să se respecte libertatea lor de a furniza servicii de transport rutier internațional în UE, menținând cabotajul în scopul de a îmbunătăți eficiența transportului rutier de mărfuri prin reducerea curselor în gol și, în consecință, a impactului negativ asupra mediului.

Transportatorii rutieri români sunt dispuși să respecte piața internă a UE, în cazul în care concurenții lor din Europa de Vest respectă, de asemenea, transportul rutier internațional din UE între oricare două state membre. Salutăm inițiativa din Pachetul de Mobilitate de a clarifica  normele UE în vigoare pentru a asigura aplicarea uniformă a acestora în toate statele membre ale UE, dar suntem îngrijorați de propunerile actuale ale Pachetului Mobilitate 1 care pun în pericol transportul rutier internațional și restrâng activitatea transportatorilor rutieri români în UE.

UNTRR consideră inacceptabilă aplicarea detașării la transportul rutier!

Șoferii profesioniști sunt lucrători hiper-mobili, nu lucrători detașați!

Regulile și poverile detașării blochează transportul rutier internațional în UE, impunând transportatorilor să calculeze & plătească diferite salarii naționale pentru 1 șofer, pe 1 lună.

Împărțirea transportului rutier internațional în bilateral și “crosstrade” cu diferite regimuri de detașare va limita operațiunile de transport rutier internațional, va complica și mai mult povara administrativă și va distorsiona operarea în condiții echitabile în sectorul transporturilor rutiere prin aplicarea unor regimuri de plată diferite pentru șoferii profesioniști din aceiași companie, care efectuează tipuri diferite de operațiuni de transport rutier internațional.

UNTRR consideră inacceptabilă interzicerea repausului săptămânal normal în cabina autovehiculului!

Perioada de repaus săptămânal normală ar trebui să fie permisă în continuare în cabina autovehiculului, conform practicii de mai mulți ani în industria europeană a transportului rutier. Zonele de parcare sigure și securizate în întreaga UE ar trebui să devină o cerință obligatorie pentru fiecare stat membru, înainte de a introduce restricția de a efectua repausul săptămânal normal în cabina autovehiculului – ca măsură care garantează că această restricție este executorie, și nu să creeze bariere imposibile pentru industria europeană de transport rutier.

UNTRR consideră inacceptabilă întoarcerea acasă OBLIGATORIE a șoferilor și a autovehiculelor!

Șoferii profesioniști au dreptul la libera circulație în UE. Alegerea modului în care șoferii își petrec timpul privat este garantată prin Drepturile Omului, șoferii nu sunt cetățeni de mâna a doua!

Vehiculele sunt mijloacele de producție ale transportatorilor pentru serviciile de transport și transportatorii au dreptul la libera circulație a serviciilor lor în UE! Întoarcerea acasă obligatorie a vehiculelor va conduce la o creștere dramatică a curselor în gol și a emisiilor de CO2, în timp ce creșterea costurilor va fi mult mai mare pentru transportatorii din țările periferice, distorsionând astfel condițiile de concurență egală pe piața transporturilor rutiere din UE.

UNTRR consideră inacceptabilă restricționarea cabotajului la 3 zile după care urmează o perioadă de “răcire” (cooling-off) de 60 de ore

Restricționarea cabotajului și a accesului pe piață sunt împotriva politicii comune a UE în domeniul transporturilor, în contradicție directă cu obiectivele sale de decarbonizare și eficiența rețelei de transport. Pachetul Mobilitate nu ar trebui să restricționeze cabotajul, ci să continue să liberalizeze piața transportului de mărfuri – în mod similar cu propunerile CE privind liberalizarea pieței transportului rutier de persoane și în conformitate cu obiectivele Cărții albe a UE 2011-2020 – Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor.

UNTRR consideră inacceptabilă aplicarea Regulamentului Roma I, prin care ”contractele de muncă să reflecte locul de muncă obișnuit al șoferilor”, iar sediul de înființare al firmei să fie locul în care sau de la care șoferii își desfășoară în mod obișnuit activitatea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2008 (Roma I). Atenționăm cu privire la contextul legislativ periculos, creat prin adoptarea de către Parlamentul European a raportului EMPL referitor la revizuirea regulamentelor privind coordonare sistemelor de securitate socială (883/2004 si 987/2009) – prin care se propune ca în cazul persoanelor care își derulează activitatea în 2 sau mai multe State Membre (precum șoferii de transport internațional), aceștia să nu mai aparțină sistemului de securitate socială din țara de rezidență (România), ci țării în care aceștia lucrează cel mai mult. UNTRR este deosebit de îngrijorată de aceste evoluții, care ar putea conduce la situația în care șoferii profesioniști români ar aparține sistemelor de securitate socială din alte țări, atunci când efectuează transporturi internaționale.

UNTRR consideră inacceptabilă crearea unei Autorități Europene a Muncii având ca scop principal monitorizarea respectării legislației europene specifice transportului rutier

Considerăm că pentru îndeplinirea acestui rol, trebuie înființată  Agenția Europeană de Transport Rutier, care să asigure un cadru uniform de aplicare a normelor UE în toate statele membre ale UE, acționând prompt pentru stoparea interpretărilor naționale actuale ale legislației UE în vigoare și a controalelor abuzive din unele State Membre.

UNTRR nu poate să rămână pasivă și să permită măsurile protecționiste propuse de unele state membre!

Comisia TRAN a respins amendamentele pentru 2 din cele 3 dosare și a adoptat amendamentele pentru unul

Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European (TRAN) a votat în 10.01.2019 amendamentele de compromis privind Pachetul de Mobilitate 1.
Amendamentele pentru 2 din cele 3 dosare au fost respinse, iar amendamentele pentru unul dintre dosare au fost adoptate

În cadrul reuniunii Comisiei de Transport și Turism a Parlamentului European (TRAN) din 10.01.2019, au fost votate amendamentele de compromis privind Pachetul de Mobilitate 1, respectiv:

– propunerea de revizuire a Regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă ai șoferilor profesioniști – raportor Wim van de Camp – au fost RESPINSE amendamentele

– propunerea de lege specială pentru aplicarea Directivei detașării nr. 71/1996 la transporturile rutiere – raportor Merja Kyllönen – au fost RESPINSE amendamentele

– propunerea de modificare a Regulamentului nr.1071/2009 privind accesul la profesie și a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piața de transport rutier de marfă – raportor Ismail Ertug – au fost ADOPTATE amendamentele

În momentul de față există dezbateri asupra procedurii care va fi urmată cu privire la supunerea acestor dosare la vot în Plenul Parlamentului european din săptămâna 21-25 ianuarie 2019 – la Bruxelles, iar în urma întâlnirii coordonatorilor din TRAN, se va decide ce va fi supus la vot în plenul PE:

– toate cele 3 dosare – ținând cont că în 4 iulie 2018 ele au fost adoptate în PE cu câteva voturi ”pentru” față de numărul voturilor ”împotrivă”, și de fapt această situație a dus la trimiterea înapoi în TRAN a acestor dosare pentru a fi revizuite, astfel încât la o nouă supunere la vot în plen sa întrunească o majoritate mai solidă.

– doar propunerea de modificare a Regulamentului nr.1071/2009 privind accesul la profesie și a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piața de transport rutier de marfă – raportor Ismail Ertug – cu amendamentele de compromis adoptate de TRAN în 10.01.2019.

– niciunul dintre cele 3 dosare – având în vedere că fac parte din Pachetul Rutier, fapt puțin probabil. În același pachet este și revizuirea Directivei închirierii autovehiculelor comerciale fără șofer, dosar care a rămas pe ordinea de zi a sesiunii plenare de la Strasbourg din 14.01.2109 a Parlamentului European.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR dorește să mulțumească Eurodeputaților români, care se implică activ în sprijinirea industriei de transport rutier din România, pentru a oferi șanse egale pe piața europeană firmelor de transport rutier din România și angajaților acestora și pentru a evita falimentarea transportatorilor români.

Reamintim că măsurile conținute în Pachetul Mobilitate 1 cuprind următoarele domenii:

– Accesul la piața transporturilor rutiere și la profesia de operator de transport marfă și călători
– Autovehicule de transport marfă închiriate fără șoferi
– Taxele de drum și taxarea electronică
– Normele privind timpii de conducere și de odihnă
– Detașarea lucrătorilor
– Aplicarea legislației
– Taxe aplicate autovehiculelor
– Monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 pentru autovehiculele grele

Conform studiilor Comisiei Europene, mobilitatea asigură peste 11 milioane de locuri de muncă de persoane, reprezentând 5% din forța de muncă totală, transportul rutier reprezintă aproape jumătate din totalul activităților de transport de marfă. De asemenea, Transportul reprezintă 13% din totalul cheltuielilor gospodăriilor. Tot în acest studiu se estimează că în perioada 2010 – 2050, transportul de persoane va crește cu aproximativ 42% iar transportul de marfă va înregistra o creștere cu 60%.

UNTRR a participat în data de 10.01.2019 la protestul din fața Parlamentului European și a mai organizat și în data de 11.01.2019 un protest în fața Reprezentanței Comisiei Europene de la București cu ocazia vizitei Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, și a Colegiului Comisarilor. UNTRR a depus la Reprezentanța Comisiei Europene un protest și o adresă către Președintele Comisiei Europene împotriva propunerilor din Pachetul Mobilitate 1, întrucât sunt discriminatorii, ridică bariere în transportul rutier cu efecte considerabile și provoacă o mare povară administrativă, organizațională și financiară și fragmentează piața europeană a serviciilor de transport.

UNTRR continuă să monitorizeze atent evoluția dezbaterilor pe marginea pachetului mobilitate la nivel european. Urmăriți www.untrr.ro și pagina de Facebook UNTRR pentru a fi la curent cu ultimele noutăți și cu acțiunile UNTRR.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.