Analiză Club Feroviar: 58.000 de angajaţi în transportul feroviar, cifră de afaceri cumulată de 5,7 miliarde lei

Club Feroviar publică un studiu asupra situaţiei financiare a sectorului de transport feroviar de marfă şi de călători, realizat pe baza datelor puse la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice, coroborate cu prevederile HG 74/2012 şi HG 1263/2012, prin care se aprobă contractele de servicii publice obligatorii în transportul feroviar de călători. Concluziile acestui studiu „care a fost pus la dispoziţia clasei politice şi investitorilor din mediul feroviar” ne-au fost transmise redacţiei de Ştefan Roşeanu, fostul director general al CFR Călători (numit în funcţie în vara trecută de Ovidiu silaghi şi demis în ianuarie de Relu Fenechiu), în prezent Senior Partner Club Feroviar.

“Concluzia generală a datelor făcute publice de MFP ne arată un sector în care, după 15 ani de reorganizare şi restructurare, ponderea statului este semnificativă şi, din păcate, cu influenţe negative pe care transportul feroviar l-ar putea avea asupra aportului la viaţa economică a României.

Observăm că majoritatea operatorilor feroviari de marfă, dacă nu sunt deţinuţi de autoritatea publică română, performează atât în ceea ce priveşte productivitatea, cât şi profitabilitatea. Nu este de mirare atunci că unul dintre leit-motivele Comisiei Europene, alături de marile instituţii financiare internaţionale, cu privire la sectorul feroviar din România, este “restructurarea şi reorganizarea”.

Privatizarea parţială a CFR Marfă vine în acest context în care statul trebuie să se transforme din arbitru-jucător într-unul neutru faţă de toţi factorii economici”, comentează pe marginea studiului Ştefan Roşeanu.

Redăm fragmente din situațiile financiare din 2011 – 2012 ale operatorilor de transport feroviar și CFR SA:

“(…) Deşi este împărțită între 27 de jucători, activitatea de transporturi feroviare (atât administrare infrastructură, cât și operatoria de transport) regrupează aproximativ 58.000 de angajați ce au reușit să producă o cifră de afaceri globală de peste 5,7 miliarde RON.

Cu toate acestea, sectorul feroviar a ieșit pe pierdere globală de 1,2 miliarde RON, o presiune în acest sens punând pierderile contabilizate de cei doi mari operatori cu capital integral de stat: CFR Călători și CFR Marfă.

Această pierdere globală vine în în contextul în care productivitatea medie a sectorului este de 110.000 RON/angajat/an, adică cu puțin peste 2.000 EURO/angajat/lună.

Deși înregistrăm 4 jucători economici, toți din mediul privat, cu o productivitate de peste 400.000 RON/angajat/an, între care se remarcă Rail Force SRL cu o productivitate de 1 milion RON/angajat/an, 9 dintre societăți sunt sub media sectorului (adică o treime), între care s-a numărat și CFR S.A. – administratorul național de infrastructură feroviară – cu o productivitate de numai 48.000 RON/angajat/an (la jumătate din media sectorului).

Sectorul operatorilor privați de transport feroviar de marfă a reușit să producă în 2012 o cifră de afaceri globală de peste 1,6 miliarde RON, cu un profit sectorial de 115
milioane RON. Cel mai bine poziționat pe această piață este Grup Feroviar Român, care a generat jumătate din cifra de afaceri mai sus menționată, raportând 813 milioane RON cifră de afaceri în 2012, cu un profit de 39,6 milioane RON.

Se poate observa astfel că societatea cu capital integral privat este despărțită de numai 160 milioane RON de principalul operator din piață, CFR Marfă, companie a cărui pachet de 51% din acțiuni se pregătește să le cumpere de la statul român.

De remarcat în cazul celor două companii că CFR Marfă a încheiat anul cu o pierdere anualizată de 400 milioane RON, având 8.400 de angajați, în timp ce GFR a reușit să producă 90% din cifra de afaceri a competitorului cu un sfert din numărul de angajați (2.300 angajaţi).

Atractivitatea sectorului pare a nu fi foarte scăzută odată ce două companii din cele 27 sunt nou intrate, una înregistrată în cursul anului 2012 și cea de-a doua în cursul anului anterior, având deocamdată o cifră de afaceri zero.

O situație financiară atipică – CFR S.A.

O notă distonantă în viața sectorului de transport feroviar o face Compania Națională
de Căi Ferate CFR S.A., cunoscută popular ca CFR Infrastructură. Aminteam în analiza sectorială că a reușit contraperformanța unei productivități de sub 900 EURO/angajat/lună în condițiile unor cheltuieli cu personalul lunare de aproximativ 700 EURO/anagajat/lună.

În anul 2012, compania a reușit să încheie exercițiul financiar cu un profit contabil de
144 milioane de RON, pe fondul unei cifre de afaceri de 1,1 miliarde RON. De remarcat situația aparte a acestui caz, care reușește să aibă în 2012 doar o treime
din venituri rezultate din activitatea companiei, în condițiile în care veniturile totale sau înregistrat în jurul valorii de 3,42 Miliarde RON.

Anul 2012 a fost anul în care, prin demersurile Guvernului României, compania a beneficiat de un împrumut punte în valoare de 800 milioane RON pentru achitarea datoriilor la furnizorii de electricitate, ocazie cu care au fost șterse și o parte din dobânzile și penalitățile datorate pentru întârzierea de plată.

De asemenea, pe fondul unor lungi perioade de contestații adresate de participanții la marile licitații pentru lucrările cu fonduri europene, cheltuielile cu șantierele au fost reduse. Conform unor raportări ale companiei, în anul 2012, au fost executate reparații capitale pentru numai 12 km de rețea dintr-un necesar de aproximativ 5.000.

Se observă, astfel, că această societate depinde de măsuri arbitare și aportul de venituri rezultate din investițiile cu fonduri europene pentru a putea repara și moderniza rețeaua feroviară veniturile „din vanzare producției‟ fiind utilizată preponderent pentru acoperirea unor costuri administrative.

Transportul feroviar de călători, între contra și superperformanță

În contextul unei piețe de transport feroviar împărțită între 27 de jucători, cea mai mare companie, conform cifrei anuale de afaceri, rămâne CFR Călători cu peste 1,6 miliarde RON, adică 28% din producția totală a acestei verticale economice.

Acestei companii i se alătură, în segmentul de transport de călători, alți 4 competitori: Regiotrans, Transferoviar Călători, Regional si Servtrans Invest, toate cu capital privat românesc.

Pe fondul acumulării multianuale de datorii totale de peste 1,6 miliarde RON – cifră în stagnare în anii 2011 și 2012 – și a unui buget aprobat la începutul anului 2012 subdimensionat comparativ cu nevoile reale ale companiei și ale activității de transport feroviar de călători, compania a raportat o pierdere contabilă de 992 milioane RON, anulând, practic, toate profiturile generate de sectorul privat de transport de marfă.

Una dintre explicațiile ce stau la baza acestei pierderi este și dimensionarea inadecvată de către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor a compensației/subvenției pentru transportul de călători și a subvențiilor necesare asigurării mobilității categoriilor sociale speciale (cel puțin 300 milioane RON subdimensionarea capitolului de compensație a activității și 120 milioane RON în cazul categoriilor sociale, coroborate cu schimbări legislative la sfârșitul anului 2011 care a condus la pierderea unui număr semnificativ de călători instituționali cu o pondere de aproximativ 80 milioane RON), ceea ce a generat costuri cresute în cascadă.

Această politică s-a aplicat nediscriminatoriu în piață, operatorii feroviari privați de călători beneficiind, la rândul lor, de o compensație sub necesarul solicitat prin contractul de servicii publice obligatorii, înregistrând și ei pierderi la nivelul anului 2012 (40 milioane RON, în cazul Regiotrans, 14 milioane RON, în cazul Servtrans Invest și 5 milioane RON, în cazul Regional).

În acest context trebuie subliniat că activitatea de bază a Servtrans Invest este transportul de marfă, transportul de călători fiind o activitate marginală, iar în contextul în care la sfârșitul anului 2012 compania a intrat în insolvență s-a retras din această linie de afaceri.

Performerul verticalei s-a dovedit a fi Transferoviar Călători, singura companie din cele 4 care și-a crescut cifra de afaceri în ritm anualizat, dar și profitul (de la 36 milioane RON cifră de afaceri în 2011 la 56 milioane RON cifră de afaceri în 2012 și de la 1,7 milioane RON profit în 2011 la 2,2 milioane RON în 2012).

Conform HG nr. 1263/18.12.2012, pentru modificarea contractelor de prestare a serviciilor publice de către operatorii feroviari de călători Guvernul României recunoștea că nu poate acoperi diferența dintre venituri și cheltuieli ale operatorilor după cum urmează: pentru Transferoviar Călători erau necesare 23 milioane RON în plus, în timp ce pentru Regiotrans se admitea neacoperirea sumei de 83 milioane RON, pentru Regional 6,1 milioane RON, pentru Servtrans Invest 5 mii RON, iar pentru CFR Călători 368 Milioane RON.

Diversificarea activităților (CFR Călători este pentru moment singurul opertor care furnizează servicii de transport de tip internațional, intercity, vagoane de dormit,
interregio și regio) conduce aparent și la reducerea nivelului de subvenție raportat la călătorii transportați.

Dacă Transferoviar Călători a primit o subvenție echivalentă cu 0,54 RON/călător-km în anul 2012, CFR Călători a fost subvenționat cu doar 0,24 RON/călător-km. Dacă cifrele oficiale sunt total corecte cel mai scump călător pentru statul român a fost în anul 2012 cel care a ales să meargă cu Regional, subvenția ridicându-se la 0,94 RON/călător-km.

Impact asupra mediului de afaceri feroviar în 2013

(…) Operatorii feroviari de călători intră în acest an decapitalizați (cu excepția notabilă a Transferoviar Călători), iar structura actuală de stabilire a dimensiunii serviciului public obligatoriu este încă defectuoasă, dovadă fiind restrângerea masivă a activității trenurilor de călători de pe întreaga rețea. Deși CFR S.A. caută formule pentru a închide acest an echilibrat, milioanele de tren-km neefectuați de CFR Călători și ceilalți trei operatori privați își vor pune amprenta pe cifra de afaceri din acest an.

Fiind un sector cu o valoare net negativă nu este de-a mirării lipsa de comenzi în industria producătoare sau in sectorul serviciilor de specialitate. Privatizarea CFR Marfă intră în linie dreaptă, după care noul proprietar va avea greaua misiune de a alinia compania la standardele europene de productivitate și performanță.

Totuși, această mișcare se întâmplă în contextul unor regrupări mondiale cel puțin în sectorul siderurgic (vezi combinatele Mechel, Mittal Steel), client important pentru
transportul feroviar. Semnalele care vin până la acest moment din sectorul public nu
arată o schimbare a trendului în acest an, CFR Călători publicând deja informații legate de pierderi operaționale de peste 150 milioane RON la 6 luni.

Speranța rămâne legată de derularea marilor proiecte de investiții în infrastructura feroviară, bugetul aprobat de Guvern marcând în continuare o discrepanță masivă între cifra de afaceri și veniturile companiei.

Operatorii internaționali prezenți deja pe piață, DB Schenker Rail și Rail Cargo Austria, ne oferă de asemenea o imagine mixtă: creștere constantă și stabilă a cifrei de afaceri și a profitului în cazul filialei române a operatorului german, alături de o reducere abruptă a cifrei de afaceri și pierdere în cazul autriac”.

Studiul Club Feroviar poate fi vizualizat integral AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.