ANI: 4 consilieri locali, în conflict de interese

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a stabilit că 4 consilieri locali din judeţele Hunedoara, Mehedinţi, Teleorman şi Maramureş au încălcat regimul juridic al conflictului de interese, deoarece au participat la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consiliilor locale din care fac parte având un interes personal în problemele supuse dezbaterilor.

Mircea Tiberiu Borca, consilier local în Deva (jud. Hunedoara), a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului (24 aprilie 2009 – 25 iunie 2012), a participat la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri a consiliului local privind aprobarea unui contract între consiliu şi SC Electrocentrale Deva SA, societate în cadrul căreia deţinea funcţia de director reparaţii.

Ionaşcu Gheorghe, consilier local în Malovăţ (jud. Mehedinţi), este acuzat de conflict de interese, deoarece, în calitate de consilier local şi membru al comisiei juridice şi de administraţie publică, a avizat un proiect de hotărâre privind concesionarea/arendarea unei suprafeţe de păşune – islaz al comunei Malovăţ, pentru anul 2010. Ulterior, Ionaşcu a luat parte la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri a consiliului local prin care o suprafaţă de 20 ha a fost concesionată către Eugenia Ionaşcu, rudă de gradul al II-lea a consilierului.

Ion Picu, consilier local în Pietroşani (jud. Teleorman), a fost declarat de ANI în conflict de interese, întrucât a participat la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri privind rectificările bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei pe anul 2008, având un interes personal în încheierea şi derularea unui contract de prestări servicii în valoare de 30.300 lei, încheiat între Primăria Pietroşani şi “Picu I. Alecsandru Întreprindere Familială”, al cărei reprezentant era.

Ludovic Petz a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada exercitării mandatului în cadrul CL Vişeu de Jos (jud. Maramureş), a participat la deliberarea şi adoptarea unei hotărârii privind rectificarea bugetului local al Comunei Vişeu de Jos pe anul 2011, având un interes personal de natură patrimonială – încheierea şi derularea unui contract de lucrări în sumă de 7.160 lei, încheiat între Primăria Comunei Vişeu de Jos şi SC Pelud Electric SRL, societate în cadrul căreia acesta deţine funcţia de administrator. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.