CJUE: Sistemul de rambursare a taxei auto contravine dreptului UE

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât, astăzi, că sistemul de rambursare prevăzut în OUG nr. 9/2013 pentru taxa auto din 2008 contravine dreptului UE, astfel că Guvernul va trebui să adopte u  alt act normativ sau să-l corecteze pe cel aprobat anul trecut.

Decizia CJUE a fost luată în contextul unei întrebări preliminare adresate curţii de Tribunalul Sibiu.

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Ilie Nicula, pe de o parte, şi Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sibiu şi Administraţia Fondului pentru Mediu, pe de altă parte, cu privire la refuzul acestora din urmă de a admite cererea acestuia de restituire a taxei auto reglementate prin OUG nr. 50/2008, anulată ulterior întrucât era contrară dreptului UE, potrivit unei alte decizii a CJUE, din 2011.

Concret, CJUE a arătat în 2011 că taxa de primă înmatriculare instituită prin OUG nr. 50/2008 încalcă legislaţia Uniunii Europene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea maşinilor second-hand din alte state pe teritoriul României.

O primă încercare nereuşită

În ianuarie 2012 a intrat în vigoare o nouă taxă auto, înlocuind OUG nr. 50/2008 cu Legea nr. 9/2012, care avea ca scop să facă taxa pe poluare conformă cu Articolul 110 din TFUE.

CJUE a decis însă că Guvernul României a menţinut în vigoare o reglementare naţională pe care Curtea o declarase deja incompatibilă cu articolul 110.

A doua, la fel

De la 15 martie 2013, Guvernul a înlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formulă de calcul a condus la o creştere în medie de circa 10% a sumei de plată pentru maşinile Euro 4 şi Euro 3 şi o scădere cuprinsă între 60% şi 90% pentru maşinile Euro 2, Euro 1 şi non-euro, pe principiul că maşinile vechi au o durată scurtă de funcţionare şi, deci, vor polua pentru un interval mai mic.

OUG nr. 9/2013 a intrat în vigoare abia după reînscrierea cauzei pe rolul Tribunalului Sibiu, care a arătat că, în temeiul actului normativ menţionat, taxa pe poluare deja achitată poate fi restituită exclusiv în cazul în care cuantumul ei este mai mare decât cel al timbrului de mediu, restituirea fiind prevăzută limitativ şi fiind redusă doar la această eventuală diferenţă.

În situaţia concretă a lui Nicula, cuantumul timbrului de mediu pentru autovehiculul în cauză, rezultat din aplicarea OUG nr. 9/2013, este de 8.126 de lei, în timp ce taxa pe poluare achitată anterior era de 5.153 de lei.

Potrivit Tribunalului Sibiu, reclamantul este în eroare când susţine că contravaloarea timbrului de mediu pentru autovehiculul său ar fi de doar 3.779 de lei, întrucât, conform articolului 12 alineatul (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din această ordonanţă, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România, iar nu pe baza elementelor actuale.

Astfel, potrivit Tribunalului Sibiu, în temeiul OUG nr. 9/2013, reclamantul nu este îndreptăţit să recupereze taxa pe poluare şi dobânzile aferente, suma corelativă fiindu-i reţinută de autorităţile fiscale şi de mediu cu titlu de timbru de mediu, având în vedere valoarea acestuia, care este mai mare decât cea a taxei pe poluare achitate la înmatricularea autovehiculului său.

În aceste împrejurări, Tribunalul Sibiu a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să întrebe CJUE dacă OUG nr. 9/2013 contravine legislaţiei europene (TFUE, Tratatul privind Uniunea Europeană şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).

CJUE constată că, din cuprinsul articolului 12 alineatul (1) din OUG nr. 9/2013 rezultă, potrivit interpretării date acestuia de tribunal, că, în ceea ce priveşte vehiculele de ocazie importate dintr‑un alt stat membru, taxa pe poluare percepută cu încălcarea dreptului Uniunii nu este restituită contribuabilului decât în măsura în care aceasta este mai mare decât cuantumul exigibil al timbrului de mediu, calculat pe baza elementelor luate în considerare la data înmatriculării autovehiculului importat în România.

Astfel, sistemul de rambursare are ca efect, în cazul unui autovehicul de ocazie importat dintr-un alt stat membru, limitarea şi chiar, precum în cauza principală, eliminarea totală a obligaţiei de restituire a taxei pe poluare percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, ceea ce este de natură să menţină discriminarea constatată de CJUE în cazul taxei auto instituite prin OUG nr. 50/2008. În plus, sistemul menţionat are ca efect exonerarea autorităţilor naţionale de obligaţia de a lua în considerare dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între perceperea nejustificată a taxei pe poluare şi rambursarea acesteia, notează CJUE.

“În aceste condiţii, este necesar să se constate că un sistem de rambursare precum cel în discuţie în litigiul principal nu permite exercitarea efectivă a dreptului la rambursarea unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii de care justiţiabilii dispun în temeiul acestui drept. Având în vedere ceea ce precedă, este necesar să se concluzioneze că dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că se opune unui sistem de rambursare a unei taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii precum cel în discuţie în litigiul principal”, se arată în hotărârea CJUE.

Timbrul de mediu se plăteşte o singură dată la prima înmatriculare pe piaţa din România sau la prima transcriere a titlului de proprietate, atât în cazul maşinilor noi, cât şi al celor second hand, pentru care nu a fost plătită fosta taxă auto.

Încasările din timbrul de mediu în 2013 au fost de peste 732 de milioane de lei, în timp ce restituirile vechii taxe auto au totalizat peste 570 de milioane de lei. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.