Combaterea criminalităţii informatice: Acord de cooperare strategică între ENISA şi Europol

Conducerile instituţiilor ENISA și Europol au semnat astăzi, la sediul Europol din Haga, un acord de cooperare strategică în scopul facilitării unei cooperări mai strânse și a schimbului de experienţă în domeniul combaterii criminalităţii informatice, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Scopul acordului este de a spori cooperarea între Europol, Centrul European de combatere a criminalităţii informatice (EC3) din cadrul acestei organizaţii, și ENISA, pentru a susţine statele membre ale UE și instituţiile UE în activitatea de prevenire și combatere a criminalităţii informatice.

Acordul nu cuprinde schimburi de date cu caracter personal.

Cooperarea poate include, în special:

  • schimbul de experienţă şi de cunoștinţe de specialitate,
  • elaborarea de rapoarte generale asupra situaţiei,
  • rapoarte pe baza analizelor strategice și rapoarte referitoare la bunele practici,
  • consolidarea capacităţii prin formare şi sensibilizare, pentru a asigura securitatea reţelelor informatice şi a datelor la nivelul UE.

ENISA (Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor) face parte din Comitetul programului EC3, iar EC3 face parte din Grupul permanent al factorilor interesați al agenției ENISA care oferă consiliere directorului (ENISA) referitor la programul de lucru anual şi la priorităţi.

ENISA şi EC3 au cooperat de la bun început pentru consolidarea securităţii la nivelul UE și pentru a reduce criminalitatea informatică.

Activitatea de până acum cuprinde elaborarea unei lucrări comune referitoare la acțiuni de combatere a rețelelor botnet; participarea la Luna Europeană a Securităţii Cibernetice; exerciţii informatice, de exemplu CyberEurope; elaborarea unui ghid de bune practici pentru echipele CERT; precum şi consolidarea cooperării între echipele CERT şi instituţiile de aplicare a legii, prin diverse ateliere şi conferinţe, printre altele.

Directorul executiv al ENISA, Prof. Udo Helmbrecht, şi directorul Europol, Rob Wainwright, au făcut o declaraţie comună:

„Acest acord este un pas important în lupta împotriva unor infractori informatici din ce în ce mai abili, care investesc tot mai mult timp şi mai mulţi bani şi implică tot mai mulţi oameni în atacuri ţintite. Acordul demonstrează faptul că ne angajăm la nivel înalt să contribuim în domeniile noastre şi să ne sprijinim reciproc în cadrul activităţilor legate de obiectivul nostru de a face Europa un loc mai sigur pentru activitatea online. Pagubele produse de criminalitatea informatică în economia mondială sunt estimate la peste 400 de miliarde de dolari anual (McAfee 2014, Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime – Pierderea netă: estimarea costului global al criminalităţii cibernetice -, iunie 2014); prin cooperarea noastră mai strânsă şi prin schimbul de cunoştinţe, consolidăm capacitatea Europei de a lupta împotriva persoanelor implicate în criminalitatea informatică”.

ENISA este o agenţie de expertiză în domeniul securităţii informatice, cu sediul în Heraklion şi cu un birou în Atena, Grecia, care oferă asistenţă statelor membre, Comisiei şi tuturor factorilor interesați, pentru a aborda şi preveni problemele legate de securitatea reţelelor şi a informaţiilor.

Europol, Oficiul European de Poliţie, cu sediul la Haga, Ţările de Jos, este responsabilă de cooperarea în aplicarea legii la nivelul UE, de consolidarea acțiunilor statelor membre pentru prevenirea și combaterea criminalităţii organizate, a terorismului și a altor forme grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre (Decizia 2009/371/JHA a Consiliului).

EC3, Centrul european de combatere a criminalității informatice, din cadrul Europol, este punctul de contact în lupta UE împotriva criminalităţii informatice. Centrul sprijină statele membre şi instituţiile Uniunii Europene în consolidarea capacităţii operaţionale şi analitice privind desfășurarea de anchete și cooperarea cu partenerii internaționali, în domeniul criminalităţii informatice.

Domeniile specifice ale mandatului sunt fraudele privind sistemele de plată (online), exploatarea sexuală online a copiilor și atacurile informatice care afectează infrastructura și sistemele critice din Uniunea Europeană. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.