COTAR cere ministrului Fenechiu decontarea transportului pensionarilor, întârziată de un an, şi să trimită Guvernului modificările pentru HG 69/2012, stabilite încă din octombrie

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), îi cere ministrului Transporturilor, Relu Fenechiu, printr-o adresă transmisă miercuri, să opereze deconturile pentru transportul pensionarilor, deoarece a trecut aproape 1 an de la ultimul virament. Totodată, îi aminteşte că modificările stabilite asupra HG 69/2012, în octombrie anul trecut, nu au fost transmise nici până acum Guvernului spre aprobare. COTAR arată, de asemenea, că Programul de transport auto din competenţa AMTB expiră la sfârşitul lui aprilie şi întreabă dacă s-a luat vreo măsură pentru prorogarea termenului de valabilitate a acestuia. COTAR îi mai cere ministrului Fenechiu să dispună ARR publicarea pe site a punctajelor aferente criteriilor de evaluare obţinute de fiecare operator de transport care a participat la atribuire şi, nu în ultimul rând, îi solicită o întâlnire pentru a discuta despre activitatea şcolilor de şoferi care funcţionează ilegal.

Publicăm integral documentul semnat de preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu, şi transmis ministrului Transporturilor, Relu Fenechiu.

Vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte:

  1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 147 din 26.07.2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern şi a HG nr. 1.287 din 07.12.200 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000, transportatorii rutieri din cadrul COTAR au transportat şi transportă în continuare aceste categorii de persoane, în baza taloanelor speciale de călătorie prezentate de acestea.

În acelaşi timp, conform legislaţiei în vigoare, transportatorii rutieri au întocmit şi transmis deconturile lunare centralizate la Ministerul Transporturilor – Direcţia Generală Economică şi Relaţii Bugetare,  însă din luna mai 2012 nu s-au mai efectuat viramete către operatorii rutieri, situaţie care-i afectează grav din punct de vedere financiar, având în vedere situaţia economică din România.

Solicităm, Domnule Ministru, să ni se comunice data la care se vor efectua plăţile pentru serviciile efectuate, având în vedere faptul că transportatorii au suportat cheltuielile pentru aceste categorii de persoane şi în prezent sunt puşi în situaţia de a nu mai putea face faţă plăţilor curente – salarii, carburanţi, taxe şi impozite, piese de schimb etc.).

  1. În prima jumătate a anului 2012, la solicitarea Confederaţiei noastre, Ministerul Transporturilor a elaborat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor OG nr. 27/2011, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării încălcărilor, proiect care, deşi a fost discutat şi aprobat în şedinţa din data de 02.10.2012 a Comisiei de Dialog Social, nici până în prezent nu a fost transmis de minister către Guvern, pentru a fi discutat şi adoptat.
  2. În legătură cu transportul de persoane pe raza judeţului Ilfov, vă solicităm să ne comunicaţi dacă, până în prezent, s-a luat vreo măsură pentru prorogarea termenului de valabilitate a programului de transport auto în vigoare pe raza de competenţă a Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti (AMTB), întrucât acesta expiră la data de 30.04.2013.

În acelaşi timp, dorim să fim invitaţi pentru a participa la toate hotărârile care se iau în legătură cu Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti, întrucât, în conformitate cu prevederile Sentinţei Civile nr. 2 FED/2013 a Tribunalului Bucureşti, suntem confederaţie reprezentativă la nivel naţional pentru sectorul de activitate „transporturi rutiere”, inclusiv pentru codul CAEN Rev. 4931  – transporturi urbane, suburbane şi metropolitane.

  1. Solicităm, Domnule Ministru, să dispuneţi conducerii Autorităţii Rutiere Române – ARR să afişeze pe site-ul său şi punctajele aferente criteriilor de evaluare obţinute de fiecare operator de transport care a participat la atribuire, inclusiv numărul de identificare al autovehiculului, întrucât, în prezent, mulţi operatori de transport consideră că au obţinut mai multe puncte decât cei declaraţi câştigători.

Nu înţelegem motivul pentru care Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informatică – CNMSI a comunicat rezultatul la Autoritatea Rutieră Română – ARR şi nu a procedat şi la această atribuire la fel ca în cazul altor atribuiri anterioare, când rezultatele au fost postate pe site-ul său, menţionând şi punctajele aferente criteriilor de evaluare obţinute de către fiecare operator de transport care a participat la atribuire (conform modelului din anexa cu rezultatul atribuirii electronice a şedinţei din 15 ianuarie 2005, ataşată).

  1. Am solicitat o întâlnire cu dumneavoastră pentru a purta discuţii în legătură cu activitatea şcolilor de conducători auto, care în prezent funcţionează ilegal, iar membrii Confederaţiei noastre care îşi desfăşoară activitatea în domeniul şcolilor de conducători auto (pilotaj) sunt puternic afectaţi de faptul că nici până în prezent, după mai mult de un an, ministerul nu a elaborat Ordinul pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, precum şi a celorlalte acte normative din acest domeniu.

Deşi, ca pondere, membrii confederaţiilor noastre acoperă aproximativ 57% din această activitate, vă aducem la cunoştinţă că nu suntem de acord şi nu susţinem presiunile făcute de aşa-zişii „reprezentanţi ai instructorilor PFA”, care au fost lăsaţi prea mult timp nereglementaţi (2002-2009 şi 2011-prezent) şi care s-au specializat foarte mult în evaziune fiscală şi, în mod firesc, acum, când trebuie să se cunoască exact activitatea şi veniturile fiecăruia, nu doresc intrarea în normalitate!

În conformeitate cu prevederile Art. 90 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, Ministerul Transporturilor avea obligaţia elaborării acestor norme în termen de 60 de zile de la data publicării acestui act normativ, respectiv din 02.11.2011.

Arătăm faptul că, în prezent, activitatea şcolilor de conducători auto (pilotaj) nu este reglementată de nicio normă, iar autorizarea şi reautorizarea pe care Autoritatea Rutieră Română – ARR le efectuează sunt ilegale, întrucât odată cu abrogarea OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere s-a abrogat în mod automat şi Ordinul 1019/2009, elaborat în baza acestei ordonanţe, care reglementa autorizarea şi funcţionarea şcolilor de conducători auto.

În speranţa menţinerii disponibilităţii dumneavoastră, în ce priveşte consultarea organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional, în scopul intrării în legalitate a activităţilor din domeniul transporturilor rutiere, a transparenţei totale a procesului de atribuire, precum şi eradicarea evaziunii fiscale, primiţi, Domnule Ministru, expresia sincerei noastre consideraţii.

Aşteptăm să ne comunicaţi Dumneavoastră ziua şi ora stabilite pentru întâlnire şi discuţii.

Vasile Ştefănescu, preşedinte COTAR

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.