Deficit bugetar de 7,2 miliarde de lei (1,19% din PIB)

Execuţia bugetului general consolidat după primele 10 luni s-a încheiat cu un deficit de 7,2 miliarde de lei, reprezentând 1,19% din PIB, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanţelor. Produsul Intern Brut estimat pentru acest an este de 607,3 miliarde lei, astfel că Guvernul mai are la dispoziţie pentru ultimele 3 luni un spaţiu de cheltuieli neacoperite de venituri bugetare de aproape 6,1 miliarde lei pentru a se încadra în ţinta de deficit. Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 159,4 miliarde lei (26,2% din PIB) la finele lunii octombrie, înregistrând o creştere cu 7,2% faţă de perioada similară a anului precedent.

Veniturile fiscale au crescut cu 9,8% faţă de anul precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la TVA (+7,2%), accize (+7,3%), impozitul pe venit (+12,2%) şi impozitul pe profit (+6,8%), mai arată Ministerul Finanţelor.

Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut datorită colectării începând cu anul 2012 a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, conform OUG nr. 77/2011.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+3,1 %) şi venituri nefiscale (+12,4%).

Contribuţiile de asigurări au fost de 42,8 miliarde lei, mai mari cu 3,1% faţă de perioada similară a anului precedent.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plaţilor efectuate din resurse publice au totalizat 5,8 miliarde de lei, în creştere cu 60,9% la bugetul de stat şi cu 18,1% la bugetele locale.

Cheltuielile bugetului general consolidat au fost mai mari cu 2,9%, totalizând 166,6 miliarde de lei (27,4% din PIB), iar ponderea lor în PIB a scăzut cu 0,6 puncte procentuale.

Creşteri de alocări au fost înregistrate în principal la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 27,4% mai mari faţă de anul 2011, dobânzi – 23,5%, bunuri şi servicii – 10,3%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut îndeosebi la administraţiile locale, precum şi la fondul naţional de sănătate, ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 25,8 miliarde lei (4,3% din PIB), în urcare în termeni nominali cu 3,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal au avansat cu 4,7%, datorită majorării cu 8% a salariilor personalului bugetar, care se reflectă în buget începând cu luna iulie 2012.

De asemenea, începând cu luna februarie 2011 este inclusă majorarea de 15% acordată personalului bugetar şi plăţile aferente contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatorii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.