Deficit de 1,18% din PIB, la 9 luni

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat după primele 9 luni din 2012 cu un deficit de 7,17 miliarde lei, respectiv 1,18 % din PIB, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Ministerul precizează însă că deficitul este mai mic decât cel din  perioada similară a anului precedent, respectiv 13,88 miliarde lei (2,4% din PIB). Pentru întregul an, autorităţile române şi instituţiile financiare internaţionale au stabilit deficitul bugetul general consolidat la 2,2% din PIB, respectiv 13,66 miliarde lei. Totuşi, creşterea economică a fost revizuită în scădere, la 1,2% în august, la prima rectificare bugetară, şi acum la 1%, la a doua rectificare bugetară, ce va fi aprobată sâmbătă, întrţo şedinţă de Guvern specială.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 141,1 miliarde lei, reprezentând 23,2% din PIB, au fost în primele 9 luni cu 7,2% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,5 puncte procentuale ca pondere în PIB, mai arată MFP.

Veniturile fiscale au înregistrat, în termeni nominali, o creştere cu 9,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la TVA (+6,2%), accize (+8,7%), impozit pe venit (+12,3%), impozit pe profit (+6,3%).

Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, datorită colectării începând cu anul 2012 a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, conform OUG nr. 77/2011.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+0,3 %) şi venituri nefiscale (+12,4%). Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 38,3 miliarde lei, în creştere cu 2,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Veniturile nefiscale au crescut, de asemenea, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent la bugetul de stat cu 28,5% şi la instituţiile autofinanţate cu 10,9%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate din resurse publice au fost de 5 miliarde lei, în creştere cu 41,4% la bugetul de stat şi cu 22,4% la bugetele locale, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 148,3 miliarde lei, reprezentând 24,4% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 1,9% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 0,7 puncte procentuale. S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 30,5%, dobânzi cu 25,6%, bunuri şi servicii cu 7,3%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut la administraţiile locale precum şi la fondul naţional de sănătate, ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente. Cheltuielile de personal au crescut cu 4,3%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea înregistrându-se, în principal, datorită majorării cu 8% a salariilor personalului bugetar care se reflectă în buget începând cu luna iulie 2012.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 22,2 miliarde lei (3,6% din PIB), crescând în termeni nominali cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.