Directorii generali la nivel global îşi pierd încrederea în perspectivele de creştere economică

Doar 36% dintre directorii generali din întreaga lume se declară “foarte încrezători” cu privire la perspectivele de creştere a propriilor companii în următoarele 12 luni, potrivit celei de-a 16-a ediţii a raportului PwC Global CEO Survey. Acest procent este în scădere de la 40% anul trecut, respectiv de la 48% în 2011, însă se menţine în continuare peste valorile scăzute  înregistrate în 2010 (31%) şi în 2009 (21%). La nivel general, 28% dintre respondenţi consideră că economia globală îşi va continua declinul în 2013, doar 18% prognozând o redresare economică, iar 52% consideră că situaţia va rămâne neschimbată. În timp ce previziunile directorilor generali rămân pesimiste, prognoza curentă indică o îmbunătăţire faţă de anul trecut, când 48% dintre aceştia prognozau un declin al economiei globale în 2012.

Directorii generali din Europa de Vest s-au dovedit a fi cel mai puţin încrezători în creşterea veniturilor companiilor lor pe termen scurt. Confruntaţi cu o   recesiune în plină desfăşurare, doar 22% dintre directorii generali din această regiune s-au declarat încrezători în creşterea economică, procent aflat în scădere faţă de nivelul de 27% înregistrat anul trecut şi de 39% în 2011.

O tendinţă similară este prezentă în America de Nord, unde încrederea în creşterea economică pe termen scurt este de 33%, faţă de 42% în 2012; în regiunea Asia-Pacific procentul înregistrat este de 36%, în scădere faţă de 42% în 2012. Chiar şi în Africa, considerată de mulţi drept o regiune economică cu perspective  foarte bune de creştere, încrederea directorilor generali în creşterea companiilor lor a scăzut la 44%, de la 57% anul trecut.

Pe de altă parte, directorii generali din America Latină contrazic aceste  tendinţe globale. Încrederea acestora faţă de creşterea veniturilor pe termen scurt s-a apreciat uşor faţă de anul trecut, ajungând anul acesta la 53%.

La nivel de ţară, încrederea variază considerabil: 66% dintre directorii generali din Rusia sunt foarte încrezători, urmaţi îndeaproape de cei din India (63%) şi Mexic (62%). Acestora li se adaugă  directori din ţări precum Brazilia (44%), China (40%), Germania (31%), Statele Unite ale Americii (30%), Marea Britanie (22%), Japonia (18%), Franţa (13%) şi Coreea, unde numai 6% dintre directorii generali sunt încrezători în creşterea veniturilor în anul următor.

Pe termen lung, încrederea directorilor generali se menţine la un nivel stabil, 46% dintre aceştia arătându-se încrezători în perspectivele de creştere din următorii trei ani, date similare celor de anul trecut. Directorii generali din Africa şi Orientul Mijlociu sunt cei mai încrezători cu privire la creşterea veniturilor pe termen lung, procentele înregistrate fiind de 62%, respectiv de 56%. În America de Nord, 51% dintre respondenţi se declară „foarte încrezători”, în timp ce în regiunea Asia-Pacific procentul este de 52%. Cea mai scăzută rată de încredere pe termen lung a fost înregistrată în Europa (34%).

Lansarea raportului a avut loc în prima zi a Forumului Economic Mondial de la Davos,  în cadrul căruia Dennis M. Nally (foto), preşedinte PricewaterhouseCoopers International, a declarat:

“Directorii generali continuă să fie precauţi cu privire la perspectivele pe termen scurt şi la redresarea economiei globale. Cu toate acestea, dat fiind nivelul accentuat de îngrijorare a directorilor generali faţă de aspecte precum  supra-reglementarea, datoriile guvernamentale sau instabilitatea pieţelor de capital – nu constituie o surpriză faptul că încrederea acestora a scăzut în ultimele 12 luni.”

“Am regăsit directorii generali preocupaţi de riscurile curente. În mod strategic, aceştia continuă să îşi rafineze operaţiunile, dorind să taie costurile fără a reduce însă valoarea, în încercarea de a-şi conduce companiile în această perioadă lentă. Directorii caută, în mod organic, oportunităţi de creştere, evitând cheltuieli majore care ar putea să reducă resursele pentru viitor. Esenţială, de asemenea, este centrarea pe client, colaborarea cu acesta derulându-se mai strâns ca niciodată în cadrul programelor menite să stimuleze cererea, loialitatea şi inovarea în parteneriat cu aceştia”, a mai adăugat Preşedintele PwC International.

Ce îi îngrijorează pe directorii generali?

Pe măsură ce condiţiile economice dificile persistă, directorii generali sunt din ce în ce mai îngrijoraţi cu privire la o arie mai largă de aspecte comparativ cu anul trecut. În capul listei, o îngrijorare comună pentru 82% dintre respondenţi se referă la incertitudinile  cu privire la creşterea economică.

Transmiţând un mesaj clar guvernelor din întreaga lume, alte aspecte subliniate sunt legate de deficitul fiscal (71%), supra-reglementarea (69%), precum şi de lipsa stabilităţii în pieţele de capital (61%). Îngrijorarea directorilor generali cu privire la supra-reglementare a atins cele mai înalte cote din 2006 şi până în prezent. În ceea ce priveşte răspunsul guvernelor, doar 12% dintre respondenţi sunt de acord cu faptul că ţările lor au redus povara reglementării în ultimul an.

Răspunsul directorilor generali cu privire la ameninţările majore pentru creşterea afacerilor lor se referă la creşterea taxelor (62%), la disponibilitatea competenţelor cheie (58%), precum şi la costul energiei şi al materiei brute (52%).

Reducerea instabilităţii

Pentru a construi organizaţii care pot supravieţui şi care se pot dezvolta chiar şi într-o perioadă de instabilitate, directorii generali urmăresc trei strategii specifice: ţintesc ferestre de oportunitate, se centrează pe client şi îşi îmbunătăţesc eficacitatea operaţională.

1. Identificarea ferestrelor de oportunitate

68% dintre directorii generali se concentrează pe iniţiative atent selectate. Aceştia analizează toate opţiunile, realizează un număr redus de investiţii inteligente şi consolidează resursele pentru a-şi maximiza şansele de succes.

Aproape jumătate dintre directorii generali care identifică ferestre de oportunitate îşi pun speranţele în creşterea de pe pieţele în care sunt deja prezenţi, în timp ce numai 25% se îndreaptă către dezvoltarea de noi produse. În acelaşi timp, doar 17% dintre directorii generali plănuiesc noi fuziuni şi achiziţii. Pentru cei care recurg la acestea, regiunile preferate sunt America de Nord şi Europa de Vest, sugerând faptul că directorii generali încearcă să identifice avantaje de pe urma unei perioade economice dificile, în căutarea unui chilipir.

China este prima pe lista ţărilor considerate cele mai importante pentru creşterea viitoare, fiind menţionată de către 31% dintre directorii generali, urmată de către Statele Unite (23%), Brazilia (15%), Germania (12%) şi India (10%). În acest an, Indonezia a fost inclusă pentru prima dată în lista primelor zece ţări, plasându-se cu două poziţii mai sus decât Japonia. În rândul companiilor mari (peste US$10 miliarde), China este văzută drept cea mai importantă ţară de către 45% dintre respondenţi, Statele Unite ajungând de această dată la un procent de 20%.

2. Centrarea pe client

Aproape jumătate dintre directorii generali (49%) identifică modificările în comportamentul de consum drept ameninţări la adresa afacerilor lor şi 51% au menţionat faptul că prioritatea de investiţii pentru următoarele 12 luni se referă la creşterea bazei de clienţi. 82% dintre directorii generali anticipează modificări cu privire la creşterea acesteia şi la strategiile de retenţie – 31% având în vedere schimbări majore.

3. Creşterea eficacităţii operaţionale

Creşterea eficacităţii operaţionale reprezintă o prioritate  pentru investiţii. 77% dintre directorii generali au derulat iniţiative de reducere a costurilor în ultimele 12 luni, iar 70% plănuiesc să facă acest lucru în următoarea perioadă.

Cu toate acestea, directorii generali sunt îngrijoraţi din cauza reducerilor nejustificate. Un indicator în acest sens: 48% dintre directorii generali au crescut numărul de personal din companii pe parcursul ultimelor 12 luni, în timp ce 25% l-au menţinut acelaşi nivel.

Angajări şi identificarea talentelor

Directorii generali îşi păstrează prudenţa cu privire la planurile de creştere a  personalului din anul următor. 45% dintre aceştia plănuiesc să recruteze în 2013 (un procent care a scăzut de la 51% înregistrat în 2012), în timp ce 23% plănuiesc să reducă numărul total de angajaţi.

Analiza industriilor care recrutează, cât şi a celor care fac reduceri relevă un aspect interesant. Directorii generali orientaţi către creşterea numărului de personal provin din sectorul de servicii (56%), inginerie şi construcţii (52%), retail (49%) şi sănătate (43%). În acelaşi timp, directorii generali care plănuiesc reduceri de personal provin în cea mai mare parte din sectorul bancar (35%), industria metalurgică (32%), silvicultură şi industria hârtiei (31%).

Indiferent de perspectivele de angajare, găsirea şi păstrarea persoanelor potrivite rămân provocări importante pentru directorii generali. Existenţa competenţelor cheie este considerată a fi una dintre ameninţările majore pentru perspectivele de creştere, fiind menţionată de către 58% dintre respondenţii din întreaga lume. Această ameninţare este mai acută în rândul companiilor mai mici şi în regiuni de dezvoltare extinse, precum Africa, Orientul Mijlociu şi Asia-Pacific.

Cei mai îngrijoraţi de acest aspect sunt directorii generali din sectorul minier (75%), inginerie şi construcţii (65%), comunicare (65%), tehnologie (64%) şi asigurări (64%).

În acest context, nu este surprinzător faptul că mai mult de trei pătrimi (77%) dintre respondenţi spun că anticipează schimbări în strategia companiei privind managementul talentelor în următoarele 12 luni, şi aproape o pătrime (23%) se aşteaptă ca aceste schimbări să fie  majore.

Consolidarea încrederii publice

Directorii generali recunosc nevoia de a consolida încrederea unui set mai larg de stakeholderi. 37% dintre respondenţi sunt îngrijoraţi că lipsa de încredere în industria pe care o reprezintă poate pune în pericol creşterea companiei, şi 57% plănuiesc să se concentreze mai mult pe promovarea eticii în afaceri.. De asemenea, aproape jumătate dintre directorii generali (49%) au în plan intensificarea eforturilor în vederea reducerii amprentei de carbon în următoarele 12 luni.

Despre raport:

1. Metodologia raportului:

Pentru cea de-a 16-a ediţie a raportului anual al PwC, Global CEO Survey, au fost realizate 1330 de interviuri în 68 de ţări în ultimul trimestru al anului 2012. 312 de interviuri au fost realizate în Europa de Vest, 449 în regiunea Asia-Pacific, 165 în America Latină, 227 în America de Nord, 95 în Europa Centrală şi de Est, 50 înAfrica şi 32 în Orientul Mijlociu. Versiunea completă a raportului poate fi descărcată la adresa de internet www.pwc.com/ceosurvey .

2. Lista directorilor generali care şi-au exprimat încrederea în creşterea economică în

următoarele 12 luni:

Rusia (66%), India (63%), Mexic (62%), Orientul Mijlociu (53%), Africa (52%), Africa de Sud (45%), Brazilia (44%), Canada (42%), România (42%), ASEAN (40%), China/Hong Kong (40%), Germania (31%), Australia (30%), SUA (30%), Venezuela (30%), Argentina (26%), Marea Britanie (22%), Italia (21%), Ţările Nordice (20%), Spania (20%), Japonia (18%), Elveţia (18%), Franţa (13%), Coreea (6%).

3. Ediţia românească a raportului CEO Survey va fi lansată în a doua jumătate a lunii martie.

Despre PwC:

Firmele din reţeaua PwC www.pwc.com/ro ajută organizaţiile şi indivizii să creeze valoarea adăugată de care au nevoie.

Reţeaua de firme este prezentă în 158 de ţări cu mai mult de 180.000 de specialişti dedicaţi oferirii de servicii de calitate de audit, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru afaceri. (M.B.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.