„ERASMUS pentru toți”, aprobat de Parlamentul European

Plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, a dezbătut şi aprobat propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind programul „Erasmus pentru toți”. Regulamentul instituie un program pentru acțiunea Uniunii in domeniul educației, formării, tineretului si sportului. Programul acoperă educația, formarea, tineretul si sportul si vizează sprijinirea tuturor sectoarelor educației (învătământul superior, educația si formarea profesională si învățământul pentru adulți, educația în scoli si tineretul), dintr-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții.

Europarlamentarul român Adriana Ticau a fost raportor al Comisiei pentru industrie, cercetare si energie  pentru acest program.

„Consider că investițiile în educație, cercetare și inovare sunt esențiale pentru politica industrială și pentru competititivitatea UE. In calitate de raportor al Comisiei ITRE, am susținut propunerea Comisiei si prin raportul meu, am solicitat includerea, printre politicile UE relevante pentru programul “Erasmus pentru toți”, a politicii industriale a UE. De asemenea,  am solicitat includerea printre obiectivele specifice și acțiunile programului, a mobilității persoanelor în scop educațional, inclusiv în domeniul antreprenoriatului”, a declarat ea.

„Am susținut eligibilitatea doctoranzilor pentru garantarea împrumuturilor acordate doctoranzilor rezidenți într-o țară participantă care efectuează un doctorat în altă țară participantă. Consider important sa se asigurare accesul la programul “Erasmus pentru toți”a organizațiilor non-guvernamentale, în special cele ale tinerilor, din domenii precum educația, formarea, tineretul și sportul de masa”, a adăugat Adriana Ţicău.

Europarlamentara a susținut şi creșterea numărului de persoane cu vârsta peste 35 de ani care beneficiază de învățare pe întreg parcursul vieții. „Pentru transparenta, consider ca este importanta definirea, într-o anexa a regulamentului și nu prin acte delegate, a criteriilor de performanța”, a conchis Ţicău.

Programul introduce mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți care oferă garanții parțiale intermediarilor financiari pentru împrumuturile acordate  studenților înscriși pentru obținerea unei diplome de ciclul al doilea, cum ar fi cea de master.

Garanțiile oferite prin mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți acoperă împrumuturile eligibile noi ale studenților in limita a maximum 12 000 euro pentru un program de un an si in limita a maximum 18 000 euro pentru un program care durează pană la doi ani, sau echivalentul in moneda locală.

Pachetul financiar pentru punerea in aplicare a programului începând cu 1 ianuarie 2014 este de 14 774 524 000 euro in preturi curente. Suma menționată  se alocă pentru acțiunile programului după cum urmează, cu o marjă de flexibilitate care nu depășește 5% din fiecare sumă alocată:

(a) 77,5% pentru educație si formare, din care se alocă minimum:

(i) 43% învătământului superior, reprezentând 33,3% din bugetul total;

(ii) 22% formării profesionale, reprezentând 17% din bugetul total;

(iii) 15% învătământului preuniversitar, reprezentând 11,6% din bugetul total;

(iv) 5% învăţării in rândul adulților, reprezentând 3,9% din bugetul total;

(b) 10 % pentru tineret;

(c) 3,5 % pentru mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți;

(d) 1,9 % pentru „Jean Monnet”;

(e) 1,8 % pentru sport,

(f) 3,4 % ca granturi de funcționare pentru agențiile naționale; si

(g) 1,9 % pentru acoperirea cheltuielilor administrative.

In ceea ce privește alocările pentru educație si formare si pentru tineret, cel puțin 63 % se alocă pentru mobilitatea persoanelor in scopul invătării, cel puțin 28 % pentru cooperarea pentru inovare si schimbul de bune practici si 4,2 % ca sprijin pentru reforma politicilor.

Documentele dezbătute in Plenul Parlamentului privind  “Erasmus pentru toți” pot fi accesate la următorul link:  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0405+0+DOC+XML+V0//RO (M.B.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.