Încă 6 primari şi viceprimari incompatibili

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat că 3 primari, 2 viceprimari şi un fost viceprimar din judeţele Teleorman, Sălaj, Braşov, Olt şi Bihor au fost în incompatibilitate, întrucât “au exercitat simultan mai mullte funcţii şi calităţi”. Este vorba despre Marian Cucurezeanu, primar al comunei Cervenia (jud. Teleorman), Iuliu Claudiu Lazăr, primar al comunei Dragu (jud. Sălaj), Sandu Victor Radu Căpâlnaşiu, primar al municipiului Zalău (jud. Sălaj), Sebastian Nicolae Porumb, viceprimar al comunei Augustin (jud. Braşov), Petre Anton Drăguinea, fost viceprimar al oraşului Corabia (jud. Olt) şi Ştefan Korch, viceprimar al comunei Şinteu (jud. Bihor).

Marian Cucurezeanu a fost în incompatibilitate în perioada 13 august 2009 – 18 ianuarie 2013, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de primar al comunei Cervenia, judeţul Teleorman, şi calitatea de comerciant persoană fizică autorizată în cadrul “Cucurezeanu Marian Persoană Fizică Autorizată”, se arată într-un comunicat de presă de vineri al Agenţiei Naţionale de Integritate.

Sebastian Nicolae Porumb a fost în incompatibilitate în perioada 20 iunie 2012 – 20 decembrie 2012, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de viceprimar al comunei Augustin, judeţul Braşov, şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Persoanei Fizice Autorizate “Porumb Sebastian Nicolae”.

Cucurezeanu şi Porumb au încălcat, potrivit ANI, prevederile articolului 87, alineatul 1, litera g) din Legea 161/2003, potrivit cărora funcţia de primar este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică.

În cazul primarului Iuliu Claudiu Lazăr, ANI a constatat că acesta a fost în incompatibilitate în perioada 11 mai – 20 iunie 2012, întrucât, în timp ce era funcţionar public, a candidat la alegerile locale, iar ulterior a deţinut funcţia de primar al comunei Dragu (începând din 18 iunie 2013).

Acesta a încălcat prevederile articolului 94, alineatul 1, litera a) din Legea 188/1999, potrivit cărora “raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepţiile prevăzute la art. 34”, dispoziţiile articolului 95, alineatul 1, litera d) din Legea 188/1999, potrivit cărora “raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: pentru participare la campania electorală”, dispoziţiile articolului 97, alineatul 2 din Legea 161/2003, potrivit cărora “raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit”, precum şi dispoziţiile articolului 87, alineatul 1, litera c) din Legea 161/2003, potrivit cărora “funcţia de primar (…) este incompatibilă cu (…) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia”, precizează ANI.

Sandu Victor Radu Căpâlnaşiu s-a aflat în incompatibilitate în perioada 17 mai 2010 – 1 august 2013, precum şi din 26 iulie 2010 până în prezent, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de primar al municipiului Zalău şi calitatea de reprezentant al municipalităţii în cadrul Adunărilor Generale ale Asociaţilor de la SC E-Star ZA Distriterm SRL şi SC Citadin Zalău SRL.

Potrivit articolului 87, alineatul 1, litera f) din Legea 161/2003, “funcţia de primar (…) este incompatibilă cu (…) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local”.

Petre Anton Drăguinea a fost în incompatibilitate din 19 iulie 2010 până în 25 aprilie 2012, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de viceprimar al oraşului Corabia şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Corabia, încălcând astfel dispoziţiile articolului 87, alineatul 1, litera d) din Legea 161/2003, potrivit cărora funcţia de viceprimar este incompatibilă cu cea de membru al consiliului de administraţie la instituţiile publice.

Ştefan Korch a fost în incompatibilitate din 19 iunie 2008, data validării mandatului de consilier local, până în 4 august 2009, când i-a încetat contractului individual de muncă, respectiv din 22 iunie 2012, data validării mandatului de viceprimar, până în prezent, întrucât a exercitat, simultan, funcţia de consilier local în cadrul CL Şinteu, şi pe cea de paznic de păşune la Primăria Şinteu, respectiv funcţia de paznic de păşune în cadrul Ocolului Silvic Blidaru şi pe cea de viceprimar al comunei Şinteu.

Acesta a încălcat dispoziţiile articolului 87, alineatul 1, litera k) din Legea 161/2003, potrivit cărora funcţia de viceprimar este incompatibilă cu orice activităţi remunerate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

De asemenea, Korch a încălcat dispoziţiile articolului 88, alineatul 1, litera c) din Legea 161/2003, potrivit cărora funcţia de consilier local este incompatibilă cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv, a precizat ANI

Potrivit prevederilor legale, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective. Persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.