Inflaţie de 5%, pe motiv de secetă

Inflaţia va creşte până la sfârşitul anului la circa 5%, ca urmare a efectelor nefavorabile ale secetei asupra preţurilor la alimente, dar există şi incertitudini legate de impactul final al arşiţei asupra PIB, se arată în Raportul Guvernului privind situaţia economică pe anul 2012. Inflaţia medie anuală este estimată la 3,4%. Deficitul de cont curent extern este proiectat să se reducă la 4% din PIB, deoarece intrările de capital vor continua să fie reduse.

Datele anunţate miercuri de Institutul Naţional de Statistică relevă că rata anuală a inflaţiei a atins maximul din acest an, 5,33%, mult peste ţinta BNR, după ce în septembrie preţurile au crescut cu 1,18%, ca urmare a scumpirii alimentelor.

Banca Naţională a României prognozase pentru acest an o rată a inflaţiei de 3,2%, ţinta fiind de 3%, cu interval de variaţie de plus/minus un punct procentual.

Guvernul arată că până la sfârşitul anului nu se întrevăd riscuri deosebite care să afecteze sensibil perspectivele macroeconomice şi bugetare, dar precizează că există incertitudini cu privire la impactul final al secetei asupra PIB.

O reducere a produsului intern brut in zona euro mai mare decât cea estimată de către Comisia Europeană ar putea afecta, totodată, nivelul PIB şi a celorlalţi indicatori macroeconomici.

Optimism guvernamental

În acest moment, Guvernul estimează că PIB se va majora cu circa 1% faţă de 2011, având o valoare nominală de 607,3 miliarde lei, iar consumul final se va majora cu 0,7% şi formarea brută de capital fix, cu 6,4%.

În acelaşi timp este luat în calcul faptul că o reducere a absorbţiei fondurilor europene faţă de nivelurile programate ar afecta nivelul veniturilor bugetare pe acest an, caz în care se vor lua măsuri corespunzătoare de reducere a cheltuielilor şi încadrarea în deficitul bugetar estimat.

De asemenea, pot exista riscuri de finanţare a deficitului bugetar ca urmare a deteriorării situaţiei sectorului financiar extern sau a unei creşteri explozive a preţului internaţional al petrolului.

Arierate reduse de la 13 la 9 mld lei

Referitor la plăţile restante, Guvernul estimează că, până la sfârşitul anului, nivelul arieratelor companiilor monitorizate va fi redus de la 13 miliarde de lei, înregistrate la sfârşitul semestrului I, la  9 miliarde lei.

Veniturile bugetului general consolidat estimate a se realiza în anul 2012 sunt de 197,5 miliarde lei, reprezentând 32,5% din PIB. Din acestea, circa 12 miliarde lei sunt programate a se realiza din fonduri europene şi 185,5 miliarde lei reprezintă venituri estimate din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri încasate din economia internă, reprezentând 30,5 % din PIB.

În totalul veniturilor bugetului general consolidat, 26,2% reprezintă veniturile din TVA, 25,8% – contribuţiile de asigurări sociale, 10,8% – impozitul pe venit, 10,4% – veniturile din accize, iar 9,3% – veniturile nefiscale.

Venituri, în procente

Pe bugete componente, ponderea cea mai mare a veniturilor bugetului general consolidat se regăseşte, în principal, la bugetul de stat, respectiv 47,5%, apoi 25,8% la bugetele locale, iar 24,8% la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Din veniturile bugetelor locale, cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă 28,5%, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu destinaţii speciale prevăzute de lege (finanţarea învătământului preuniversitar de stat, asistenţă socială şi investiţii în infrastructura locală) reprezintă 28,6%, iar subvenţiile alocate, în principal, pentru investiţii reprezintă 8,2%.

Din veniturile bugetului de asigurări sociale de stat, subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru echilibrare reprezintă 28,1%.

Cheltuieli de 211,1 miliarde lei, majoritatea pe asistenţă socială

Cheltuielile bugetului general consolidat estimate a se realiza în anul 2012 sunt de 211,1 miliarde lei, reprezentând 34,8% din PIB.

Ponderea cea mai importantă o deţin, în principal, cheltuielile cu asistenţa socială (32,0%). Urmează cheltuielile de personal (19,4%), cheltuielile de natura investiţiilor, reprezentând cheltuieli de capital, cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă şi alte transferuri pentru investiţii (18,1%) şi cheltuielile cu bunuri şi servicii (15,9%).

Pe bugete componente, ponderea cea mai mare a cheltuielilor bugetului general consolidat se înregistrează la bugetul de stat (53,2%).

La bugetele locale se înregistrează o pondere de 24,7%, iar la bugetul de asigurări sociale de stat de 23,1%.

Deficit estimat la 2,2% din PIB

Deficitul bugetului general consolidat, în termen de plăţi, este estimat la 13,66 miliarde lei, reprezentând 2,2% din produsul intern brut.

Estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2012 are la bază execuţia pe primele 8 luni ale anului, estimările privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi actele normative în vigoare cu aplicabilitate în acest an.

Majorarea salariilor personalului din sectorul bugetar cu 7,4% începând cu luna decembrie 2012, care asigură recuperarea integrală a reducerii de 25% din anul 2010, se va reflecta în cheltuielile de personal începând cu luna ianuarie 2013, luna în care se plătesc drepturile salariale aferente lunii decembrie 2012.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.