Inspecţii tehnice pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere

Comisia de transport şi turism (TRAN) a Parlamentului European a adoptat, săptămâna aceasta, cele trei rapoarte privind “Pachetul privind inspecția tehnică”, anunţă europarlamentarul PSD Adriana Ţicău, vicepreședinta Comisiei de Transport si Turism din Parlamentul European, care a fost raportor din partea Grupului Socialiștilor şi Democraților (S&D) (shadow raportor)  pentru două dintre cele trei rapoarte. Acestea sunt: raportul privind Regulamentul privind inspecția tehnică periodică (ITP) a autovehiculelor și remorcilor si raportul privind modificarea Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

“În fiecare an, aproximativ 1,5 milioane de persoane sunt rănite în accidente rutiere în UE, din care 250.000 de persoane sunt grav rănite. Din păcate,  numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere s-a ridicat la 28.000, numai anul trecut! Pentru a reduce numărul victimelor accidentelor rutiere şi a costurilor aferente acestora, îmbunătăţirea siguranței rutiere pe drumurile publice este esențială. Rolul inspecțiilor tehnice periodice trebuie să fie acela de a contribui la creșterea siguranței rutiere şi, de aceea, inspecțiile tehnice periodice nu trebuie să fie percepute sau să devină  proceduri excesive sau costisitoare pentru cetățeni”, a declarat Adriana Ţicău.

Conform noilor prevederi votate de Comisia TRAN, vehiculele din categoriile M1 şi N1 trebuie  supuse ITP la 4 ani de la data la care vehiculul a fost înmatriculat pentru prima dată, şi apoi o dată la doi ani. Aceasta în timp ce vehiculele din categoriile M2, M3, N2, N3, T5, O3 și O4 – la un an de la data la care vehiculul a fost folosit prima dată, și ulterior, anual. 

De asemenea, indiferent de data ultimei ITP, autoritatea competentă poate solicita ca un vehicul să fie supus unei ITP sau unei verificări suplimentare înainte de data menționată, în următoarele cazuri: după un accident care a provocat avarii majore principalelor componente de siguranță a vehiculului – precum roțile, suspensiile, zonele de deformare, direcția sau frânele; atunci când sistemele și componentele de siguranță și cele legate de protecția mediului ale vehiculului au fost transformate sau modificate, ori atunci când un vehicul din categoria M1 sau N1 depășește un kilometraj de 160.000 km.

Rezultatele ITP, inclusiv informațiile despre kilometraj, trebuie înscrise în registrele naționale, ceea ce va facilita identificarea cazurilor de fraudare a odometrului. Comisia Europeană estimează că fraudarea odometrului afectează între 5% și 12% din mașinile uzate vândute. Acest fapt  determină  un cost societal foarte mare, care se ridică la mai multe miliarde de euro anual și o evaluare incorectă a capacității de a participa la trafic a unui vehicul. De aceea, conform noilor prevederi, fraudarea odometrului ar trebui considerată în mod mai sistematic drept contravenție pasibilă de sancțiune.

ITP se efectuează de către inspectori care îndeplinesc cerințele minime de competență și formare, iar  statele membre eliberează un certificat inspectorilor care îndeplinesc cerințele minime de competență și formare. Organismele de supraveghere trebuie să fie independente de centrele de inspecție și de constructorii de vehicule, iar statele membre trebuie să garanteze că testările sunt efectuate în mod corespunzator şi cu maximă obiectivitate.

“Noul regulament privind inspecția tehnică provizorie a autovehiculelor și remorcilor îşi propune să crească siguranța rutieră şi să asigure realizarea Pieței Interne în acest domeniu. De aceea, consider important nu doar că inspecțiile tehnice periodice (ITP)  efectuate  să fie recunoscute mutual de către  statele membre. De asemenea, pentru o mai bună mobilitate a vehiculelor în cadrul UE şi pentru combaterea fraudelor în domeniu, Comisia va analiza posibilitatea instituirii unei platforme electronice de informații privind vehiculele. Prin intermediul acesteia se vor schimba informații privind datele legate de ITP, între autoritățile competente ale statelor membre responsabile de inspecția, înmatricularea și omologarea vehiculelor, centrele de inspecție și constructorii de vehicule” a precizat Adriana Ţicău.

Regulamentul privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor introduce cerinţe şi standarde minime privind realizarea inspecţiilor tehnice periodice, statele membre putând introduce, la nivel național, cerințe mai severe decât acestea.

Textele propunerii Comisiei şi amendamentele, la:

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/tran/tran_20130529_0900.htm

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.