Precizări ASF referitoare la solicitările ASSAI şi COTAR

În urma protestului de astăzi al angajaţilor service-urilor auto membri ai ASSAI, susţinuţi şi de COTAR, conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) precizează, printre altele, că petiţiile depuse de asiguraţi/pagubiţi în privinţa despăgubirilor RCA în primele 6 luni reprezintă doar aproape 3% din numărul dosarelor de daune şi 0,1% din contractele RCA încheiate în această perioadă, ceea ce “arată fără urmă de îndoială că procentele avansate de ASSAI (peste 80% dintre dosare s-ar finaliza prin plăţi mai mici sau plăţi cu întârziere) sunt nerealiste, în condiţiile în care doar ASF are capacitatea de a centraliza aceste date”.

Publicăm integral precizările ASF:

“Referitor la solicitările Asociației Societăților de Service Auto Independente (ASSAI) și ale Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Autoritatea de Supraveghere Financiară dorește să facă următoarele precizări:
 
1. Autoritatea de Supraveghere Financiară nu intervine asupra nivelului primelor de asigurare, acestea fiind liber stabilite de către fiecare societate de asigurare. Tarifele de primă sunt notificate către ASF, dar nu sunt supuse aprobării. Calculele actuariale care stau la baza stabilirii tarifelor de primă sunt realizate utilizând date statistice acumulate de asigurători în anii anteriori și au în vedere despăgubirile datorate în baza polițelor RCA, precum și diferite criterii de risc.
 
2. Asigurătorii au obligația de a-și stabili tarifele de primă astfel încât să garanteze permanent îndeplinirea tuturor obligațiilor ce decurg din încheierea de asigurare RCA. ASF urmărește modul în care asigurătorii își achită obligațiile asumate în baza polițelor și prin măsurile adoptate (inclusiv recent) vizează îmbunătățirea activității pe acest segment.
 
3. La nivelul celor 11 societăți care au dreptul să emită polițe RCA, rata combinată a daunei (un indicator care are în vedere nivelul despăgubirilor plătite, al rezervelor de daună constituite și nivelul veniturilor încasate) este de 117%. Corectarea acestui dezechilibru trebuie făcută, dar nu presupune automat o majorare a prețurilor, ci poate să însemne și reducere de costuri. ASF transmite asigurătorilor că recentele modificări ale normei RCA nu trebuie să reprezinte pretexte pentru ca aceștia să își acopere pierderi anterioare prin intermediul poliței RCA.
 
4. În prima jumătate a anului 2014, numărul dosarelor de daună avizate în baza unei polițe RCA a fost de 135.962 (în scădere cu 14% față de 30 iunie 2013), iar numărul dosarelor de daună plătite a fost de 146.197 (în scădere cu 9% față de primul semestru 2013).
 
Pentru o cuantificare a sumelor plătite de asigurători (și rezervelor constituite) precizăm că despăgubirile plătite pentru segmentul RCA au fost, în primele 6 luni ale anului, în valoare de 1,03 miliarde lei. De asemenea, la data de 30 iunie 2014, asigurătorii RCA aveau constituite rezerve de daună (avizate) în valoare 1,44 miliarde lei (+15% față de 30 iunie 2013), iar rezerva pentru daune neavizate s-a majorat cu 19% față de 30 iunie 2013, până la 902,09 milioane lei.
 
Precizăm că în această perioadă, petițiile depuse de către asigurați/păgubiți în privința despăgubirii RCA au fost în număr de 4.112 (care integrează și petițiile referitoare la plăți mai mici sau plăți cu întârziere), adică circa 3% din numărul de dosare de daune avizate și 0,1% din numărul total al contractelor RCA încheiate în această perioadă. Aceasta arată fără urmă de îndoială că procentele avansate de ASSAI (peste 80% dintre dosare s-ar finaliza prin plăți mai mici sau plăți cu întârziere) sunt nerealiste, în condițiile în care doar ASF are capacitatea de a centraliza aceste date, iar potrivit propriilor centralizări (comunicate public), numărul petițiilor reprezintă mai puțin de 3% din numărul de dosare de daună avizate (dintre care unele petiții sunt neîntemeiate).
 
5.  Rolul ASF nu este să impună un anumit preț pentru un instrument financiar, ci să vegheze la buna funcționare a pieței financiare non-bancare (care include și limitarea distorsiunilor care pot avea și efecte sistemice) și la respectarea drepturilor utilizatorilor de servicii.

ASF reamintește că în acest moment două societăți de asigurare se află în procedură de redresare financiară, iar motivele, printre altele, se referă și la nerespectarea parametrilor de solvabilitate de către societățile respective.

ASF își exprimă speranța că procedurile de redresare financiară vor avea ca rezultat însănătoșirea financiară a societăților respective (alternativa falimentului lor aducând costuri suplimentare asupra întregului sistem de asigurări din România și implicit costuri mai mari și pentru asigurați).
 
6. ASF are un dialog permanent cu participanții din piața asigurărilor, cea mai recentă întâlnire extinsă având loc joi, 27 noiembrie 2014. La întâlnire au participat și reprezentanții ASSAI. Scopul întâlnirii a fost coordonarea în aplicarea normelor ASF pe piața asigurărilor, în beneficiul asiguraților și al stabilității pieței, prin creșterea încrederii în produsele de asigurare.
 
ASF consideră că pentru creșterea încrederii consumatorilor în produsele de asigurare este esențială înțelegerea din partea tuturor participanților la piață a situației de fapt, a rolului de reglementator și supraveghetor național al ASF, dar și al rolului fiecărui participant.
 
Măsurile recent adoptate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară au caracter prudențial, întăresc soliditatea industriei asigurărilor și asigură predictibilitatea tarifelor RCA, cu impact direct asupra protecției asiguraților/beneficiarilor de asigurări (detalii aici)“. (M. S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.