Programul „Europa creativă”, aprobat de Parlamentul European

Plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, a dezbătut şi votat propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind programul „Europa creativă”, ce reunește și continuă programele Cultura, Media și Media Mundus. „Sectoarele creative și culturale au o contribuție importantă în domeniul ocupării forței de muncă și al creșterii economice, asigurând 4,5% din PIB-ul total al Europei și 3,8% din forța de muncă”, a subliniat eurodeputata Adriana Ţicău, raportor al Comisiei de industrie, cercetare şi energie pentru acest program. 

„Ca raportor al Comisiei de industrie, cercetare si energie am susținut  introducerea de noi obiective specifice ale programului, care întăresc componentele acestuia, aferente adaptării sectoarelor creative și culturale la globalizare si digitalizare. Digitalizarea produselor sectoarelor creative și culturale oferă oportunități economice și reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea viitoare a capacităților culturale și creative ale Europei”, a adăugat Ticău.

Europarlamentearul precizează, totodată, că accesibilitatea online a materialului cultural va permite cetățenilor din întreaga Europă să beneficieze de acesta: „Este necesar un parteneriat intre sectorul public si cel privat pentru a crea noi modalități de finanțare. Am solicitat îmbunătățirea ofertelor online legale și atractive cu scopul de a încuraja creația artistica si de a proteja drepturile de autor, precum si o alocare bugetara clara pentru fiecare dintre cele trei componente ale programului”.

Reunirea programelor actuale MEDIA, Cultura si MEDIA Mundus pentru sectoarele culturale si creative intr-un singur program cuprinzător  acorda un sprijin mai eficient IMM-urilor, microorganizatiilor si organizațiilor mici si mijlocii, in eforturile acestora de a profita de ocaziile oferite de trecerea la era digitală si de globalizare si le ajuta să abordeze aspectele care, in prezent, conduc la fragmentarea pieței.

Pentru a fi eficient, programul ia in considerare natura specifică a diferitelor sectoare, grupurile țintă diferite si nevoile caracteristice ale fiecăruia, prin abordări adaptate in cadrul a două subprograme independente, un subprogram MEDIA si  un subprogram Cultura si a unei componente trans-sectoriale.

Pachetul financiar pentru punerea in aplicare a programului pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020 este de 1.462.724.000 euro in preturi curente. Pachetul alocă cel puțin 56 % pentru subprogramul MEDIA, cel puțin 31 % pentru subprogramul Cultura si  un maximum de 13 % pentru componenta trans-sectorială, cel puțin 4 % fiind alocat măsurilor de cooperare transnațională si birourilor Europa creativă.

Documentele dezbătute in Plenul Parlamentului privind  „Europa creativă” pot fi accesate la următorul link:  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0011+0+DOC+XML+V0//RO. (M.B.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.