Rezultatele Alstom în primul semestru al anului 2013/14

Între 1 aprilie și 30 septembrie 2013, Alstom a înregistrat comenzi de 9,4 miliarde de euro, cu 22% mai puțin decât în primul semestru al anului trecut. Raportul comenzi/facturare, cu o valoare apropiată de 1, a beneficiat de un flux semnificativ de comenzi mici și mijlocii, în contextul unei piețe a contractelor mari mai puțin active. De asemenea, vânzările au crescut organic cu 4%, la 9,7 miliarde de euro, datorită intensificării activității în al doilea trimestru, informează compania, într-un comunicat remis redacţiei.

Veniturile operaționale și marja operațională s-au menținut stabile, la 700 milioane de euro și respectiv la 7,1%. Profitul net a fost de 375 milioane de euro, iar fluxul liber de numerar, de (511) milioane de euro, a fost afectat cu precădere de profilul nefavorabil al unora dintre contractele aflate în desfășurare în această perioadă, și de plățile în avans limitate, datorate nivelului și mix-ului de comenzi primite.

alstom rezultate

„Pe pieţe care rămân constrastante, activitatea noastră comercială a fost sprijinită în primul semestru de un flux semnificativ de comenzi mici și mijlocii, însă a dus lipsa contractelor mari, în special în domeniul Thermal Power. După cum era de așteptat, vânzările s-au intensificat în al doilea trimestru, ceea ce a generat o creștere organică de 4% în prima jumătate a anului financiar. Datorită programului strict de control al costurilor și execuției profesioniste a contractelor, marja operațională a rămas stabilă. Alstom participă în mod activ la licitații și estimăm primirea unor comenzi solide până la sfârșitul anului, ceea ce va intensifica fluxul liber de numerar în al doilea semestru. În ceea ce privește viitorul, ne menținem estimările realizate la încheierea anului financiar 2012/13. Având în vedere creșterile reduse impuse de actualul mediu de afaceri, este necesar să devenim mai competitivi; momentan am intensificat implementarea planului de performanță și estimăm reducerea costurilor anuale cu până la 1,5 miliarde de euro până în aprilie 2016. Dorim să ne sporim mobilitatea strategică și am lansat un program de înstrăinare a activelor, ce vizează venituri între 1 și 2 miliarde de euro, prin vânzarea planificată a unui pachet minoritar de acțiuni în Alstom Transport și înstrăinarea activelor nestrategice”, a declarat Patrick Kron, Președinte și CEO al Alstom.

Piețe contrastante

În primele 6 luni ale anului 2013/14, condițiile macro-economice au continuat să prezinte dificultăți, concretizându-se printr-un mediu economic lent în țările mature și o creștere mai mică în unele țări emergente.

În sectorul producției de energie, cererea în domeniul turbinelor cu abur s-a menținut stabilă, prezentând oportunități în Europa de Est, Orientul Mijlociu și Asia; pe de altă parte, redresarea domeniului turbinelor cu gaz se amână în piețele mature. Serviciile din Thermal Power și sistemele de control al mediului își mențin dinamismul.

În ceea ce privește energia regenerabilă, piața hidroenergetică s-a îmbunătățit față de anul trecut și este de așteptat ca unele proiecte mari să fie reluate pe termen mediu. Energia eoliană onshore este supusă în continuare presiunilor generate de prețurile ridicate, în timp ce offshore-ul prezintă oportunități mai ales în Europa.

Piața transportului de energie este susținută în continuare de cererea semnificativă pentru curent continuu de înaltă tensiune (HVDC) și rețele inteligente, în timp ce cererea pentru curent alternativ (AC) este încă afectată de supra-capacitate și presiunea prețurilor.

În sfârșit, cererea pentru echipamente și servicii dedicate transportului feroviar a rămas stabilă, fiind susținută de necesitățile urbane și regionale ale Europei și de dezvoltarea piețelor emergente.

Raportul comenzi/facturare a înregistrat o valoare apropiată de 1 datorită unui flux solid de comenzi mici și mijlocii

Comenzile înregistrate în primul semestru al anului 2013/14 au însumat 9,4 miliarde de euro, cu 22% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, cu un flux solid de comenzi mici și mijlocii în contextul unei piețe a contractelor mari mai puțin active, mai ales în sectorul Thermal Power. La 30 septembrie 2013, portofoliul de comenzi al grupului valora 51 miliarde de euro, ceea ce reprezintă vânzările aferente a 30 de luni.

În perioada analizată, Thermal Power a înregistrat din nou un nivel ridicat de comenzi în domeniul servicii – în valoare de 2,7 miliarde de euro, în timp ce comenzile pentru centrale electrice noi nu au atins un nivel semnificativ.

Comenzile înregistrate de Renewable Power s-au intensificat puternic, atingând 1 miliard de euro, grație noilor proiecte hidroenergetice (Albania, Turcia, Canada și India) și serviciilor aferente. De asemenea, în primele șase luni ale anului au fost semnate mai multe contracte pentru energie eoliană (Mexic, Brazilia).

Sectorul Grid a înregistrat contracte în valoare de 1,7 miliarde de euro, menținându-se la un nivel stabil, după ajustarea de la contractul UHVDC (curent direct de ultra-înaltă tensiune) semnat anul trecut în India.

Sectorul Transport a înregistrat comenzi cu o valoare importantă, de 2,9 miliarde de euro, în scădere comparativ cu numărul excepțional de ridicat al contractelor din primul semestru al anului 2012/13. Activitatea comercială a continuat să fie susținută cu precădere de trenurile foarte rapide și intercity livrate în Franța, reviziile feroviare din SUA și un contract pe infrastructură în Marea Britanie.

În octombrie, Alstom a anunțat semnarea a două megacontracte, primul de 1,2 miliarde de euro pentru metroul din Riyadh și al doilea de aproximativ 4 miliarde de euro pentru trenurile suburbane (foto) din Africa de Sud.

Performanță operațională stabilă

Vânzările înregistrate în primul semestru al anului 2013/14 s-au ridicat la 9,7 miliarde de euro, în creștere organică de 4% – toate sectoarele de activitate au raportat creșteri organice pozitive. Al doilea trimestru a adus o intensificare semnificativă a vânzărilor – creștere de 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu valori importante pentru Thermal Power (+12%) și Transport (+10%), în timp ce vânzările Renewable Power și Grid au crescut organic cu 5%, respectiv 4%.

Datorită execuției profesioniste a contractelor și reducerii constante a costurilor, atât veniturile operaționale, în valoare de 695 milioane de euro, cât și marja operațională, de 7,1%, s-au menținut stabile la nivel global în primul semestru al anului 2013/14, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Marja operațională în sectorul Thermal Power a rămas puternică, la 10,6%, beneficiind în mod semnificativ de execuția profesionistă a proiectelor și acțiunile de reducere a costurilor.

Marja operațională a sectorului Renewable Power a fost afectată de presiunea constantă a prețurilor pentru energia eoliană și a scăzut de la 5,7% în primul semestru al anului 2012/13, la 5,1%. Îmbunătățirea volumelor și acțiunile de reducere a costurilor au permis creșterea marjei, de la punctul minim atins în al doilea semestru al anului 2012/13 (4,1%).

Marja operațională a sectorului Grid a scăzut de la 6,1% în prima jumătate a anului trecut, la 5,7%, din cauza continuării impactului negativ al supra-capacității și din cauza presiunii prețurilor în AC – acestea au fost parțial combătute prin execuția profesionistă a proiectelor și optimizarea costurilor. În Transport, marja operațională a crescut de la 5,3% în primul semestru al anului 2012/13, la 5,6%, datorită unui control strict al costurilor.

Profitul net s-a ridicat la 375 milioane de euro, față de 386 milioane de euro în primul semestru al anului 2012/13, după ajustarea în conformitate cu IAS 19 revizuit.

Fluxul liber de numerar a fost influențat de specificul unor proiecte și de plățile în avans

Fluxul liber de numerar a fost de (511) milioane de euro în prima jumătate a anului 2013/14. Specificul financiar al unor contracte executate în perioada de raportare și plățile în avans, afectate  de nivelul și mix-ul comenzilor primite, au influențat negativ capitalul de lucru. Cu toate acestea, alți indicatori au fost ținuți sub control strict prin eforturi de administrare a capitalului de lucru.

La sfârșitul lunii septembrie 2013, Grupul deținea numerar brut în valoare de 1,8 miliarde de euro și o linie de credit neaccesată de 1,35 de miliarde de euro. La 1 iulie 2013, Grupul a emis obligațiuni în valoare de 500 milioane de euro, cu un cupon anual de 3% și cu termen de maturizare în iulie 2019. Începerea plății graduale a datoriei este planificată pentru septembrie 2014.

Ca urmare a plății de dividende, datoria financiară netă a Grupului a ajuns la (3.294) milioane de euro la 30 septembrie 2013 față de (2.342) milioane de euro la 31 martie 2013 și de (2.871) milioane de euro la 30 septembrie 2012.

Capitalul investit a fost stabil în perioada de raportare, cu o valoare de 5.006 milioane de euro la data de 30 septembrie 2013, de la 5.089 milioane de euro la 31 martie 2013 (ajustat după IAS 19 revizuit).

Un plan de acțiune complex

La fel ca la raportarea rezultatelor pentru anul 2012/13, cererea înregistrată pe mai multe piețe pe care activează Grupul este scăzută față de așteptările de acum 18 luni. Creșterea economică nu a ajuns la nivelul de dinainte de criză în anumite economii mature și a încetinit în țările emergente. În contextul unui scenariu pesimist de creștere, Alstom își intensifică planurile de îmbunătățire a competitivității și de ajustare a costurilor, luând măsuri pentru a-și crește mobilitatea strategică.

Planul de Performanță, numit „d2e” (dedicat excelenței), este accelerat pe două paliere: (1) accentuarea competitivității Grupului pe termen lung și (2) consolidarea orientării pe termen mediu. Alstom vizează economii anuale de până la 1,5 miliarde de euro până în luna aprilie 2016, raportat la baza de cheltuieli atinsă în anul 2012/13. În acest context, restructurarea costurilor din cadrul acestui plan este estimată la 150 – 200 de milioane de euro anual.

Pentru a crește flexibilitatea financiară și pentru a favoriza mobilitatea strategică atât pentru Alstom Group cât și pentru Alstom Transport, Grupul va analiza vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni Alstom Transport către parteneri industriali și investitori financiari. Alstom intenționează, de asemenea, să renunțe la bunuri care nu au valoare strategică. La nivel global, acest program are ca obiectiv obținerea unui profit de 1 până la 2 miliarde de euro până în decembrie 2014.

Perspective

Grupul își menține estimările referitoare la o creștere organică redusă, de ordinul unităților, și la o marjă operațională stabilă în 2013/14; este de așteptat ca aceasta să crească treptat până la aproximativ 8% în următorii doi-trei ani. Fluxul liber de numerar va rămâne probabil pozitiv de la an la an în această perioadă.

Raportul financiar semestrial poate fi accesat pe site-ul ww.alstom.com(M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.