Bani europeni pentru trecerile la nivel cu calea ferată

Accidentele produse din lipsa echipamentelor de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată vor deveni o amintire, după ce anul viitor vor avea loc lucrări de amenajare a 112 asemenea puncte de intersectare a şoselelor cu şinele de tren. CNCF “CFR” SA anunţă organizarea, în perioada 9-14 ianuarie 2014, a 3 licitaţii deschise pentru atribuirea a 8 contracte de lucrări (proiectare şi execuţie), astfel: una pentru modernizarea a 112 treceri la nivel cu calea ferată, alta pentru modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţiile de circulaţie Siculeni – Adjud şi Ilia – Lugoj şi cea de-a treia, pentru introducerea unui sistem centralizat de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse. Valoarea totală estimată a contractelor este de 332.075.544 lei, fără TVA, iar sursa de finanţare o reprezintă fonduri externe nerambursabile de la FEDR, cu cofinanţare din Bugetul de stat.

I. Licitaţia pentru lucrări de proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată” (4 loturi) va avea loc pe 9 ianuarie, ora 12.00 la sediul CNCF CFR SA, ofertele putând fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00. Perioada de valabilitate a contractului este de 48 luni, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 81.435.431 lei, fără TVA, pentru toate cele 4 loturi:

* lotul I: 30 treceri la nivel pe raza sucursalelor CREIR Braşov şi Cluj;

* lotul II: 33 treceri la nivel pe raza sucursalelor CREIR Craiova şi Timişoara;

* lotul III: 37 treceri la nivel pe raza sucursalelor CREIR Iaşi şi Galaţi;

* lotul IV: 12 treceri la nivel pe raza sucursalelor CREIR Bucureşti şi Constanţa).

Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire sunt disponibile la www.e-licitatie.ro, nr. 148187/27.11.2013.

II. Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare a instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie SICULENI – ADJUD (2 loturi – 12 staţii CF) se va desfăşura în data de 13.01.2014, ora 12.00 la sediul CNCF CFR SA.

Ofertele pot fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00. Perioada de valabilitate a contractului este de 48 luni, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Valoarea totală estimată a achiziţiei este de 135.019.836 lei, fără TVA, pentru cele 2 loturi: lotul I – modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică în 5 staţii aflate pe raza sucursalei CREIR BRAŞOV – Mihăileni, Nădejdea, Livezi Ciuc, Lunca de Sus şi Lunca de Mijloc şi lotul II – modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică în 7 staţii aflate pe raza sucursalei CREIR GALAŢI – Ghimeş, Palanca, Simbrea, Goioasa, Asău, Dofteana şi Tg. Ocna.

Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro, cu nr. 148185/27.11.2013.

III. Licitaţia pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor „Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse (lotul I – 21 de sisteme de detectare)” şi „Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanică pe secţia de circulaţie ILIA – LUGOJ (lotul 2 – 7 staţii CF: Costeiul Mare, Cliciova, Mănăştur, Făget, Margina, Holdea şi Dobra)” se va desfăşura în 14.01.2014, ora 12.00 la sediul CNCF Căi Ferate CFR SA.

Ofertele pot fi depuse la sediul autorităţii până în ziua desfăşurării procedurii, la ora 10.00.

Valoarea totală estimată a achiziţiei pentru cele 2 loturi este de 115.620.277 lei, fără TVA. Perioada de valabilitate a contractului este de 53 luni, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro , cu nr. 148186/27.11.2013. 

Toate cele 3 proiecte se încadrează în Axa Prioritară 3 a POS-T 2007-2013 – Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor. finanţarea nerambursabilă este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.