Bani pentru cei mai mici

Dezvoltarea microintreprinderilor reprezinta unul dintre obiectivele vizate prin programele de finantare nerambursabila derulate in Romania prin Fondurile Structurale ale Uniunii Europene in perioada 2007 – 2013.

Doua programe in cadrul carora se gasesc linii de finantare sunt special adresate numai microintreprinderilor. În functie de mediul in care isi desfasoara activitatea microintreprinderea si de locul unde se doreste dezvoltarea proiectului, exista un program dedicat mediului rural si unul pentru mediul urban: POR (Programul Operational Regional), axa 4, DMI (domeniul major de interventie) 4.3 – pentru zona urbana; PNDR (Programul National pentru Dezvoltare Rurala), axa 3, masura 312 – pentru zona rurala. Investitiile in zona urbana vizeaza activitatea de productie, prestare servicii si constructii, iar cele din zona rurala urmaresc crearea de microintreprinderi, precum si dezvoltarea celor existente din sectorul non-agricol, activitatile mestesugaresti si altele traditionale, servicii pentru populatia rurala. Microintreprinderile sunt definite, conform documentatiilor ce stau la baza cererii de finantare, ca fiind societati comerciale cu mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pana la 2 milioane euro.

De la sat

Pentru microintreprinderile din mediul rural, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru). Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei, sa nu fie in dificultate financiara, iar scopul investitiei trebuie pastrat cel putin 5 ani de la finalizarea proiectului. Cheltuielile eligibile pot consta atat in investitii corporale cat si necorporale, domeniile finantate fiind foarte variate, de la activitati de productie, mestesugaresti, pana la servicii pentru populatia rurala. Pentru obtinerea unui punctaj cat mai mare, este de preferat ca proiectul depus sa se incadreze la toate criteriile de selectie: crearea de noi locuri de munca, proiectele sa fie derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani si de microintreprinderi nou infiintate (start-up-uri). Procesul de selectie se face in ordine descrescatoare a punctajului obtinut de fiecare proiect, pana cand se epuizeaza suma alocata pentru respectivul apel de depunere a proiectelor. Durata maxima de executie a proiectului este de 3 ani (pentru proiectele care prevad investitii cu constructii) si 2 ani (pentru proiectele care includ doar achizitii simple de utilaje).

Sau din oras

Microintreprinderile eligibile pentru mediul urban trebuie sa isi desfasoare activitatea in domeniul productiei, serviciilor si/sau constructiilor. Conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului impun ca solicitantul sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal si sa fi obtinut profit din exploatare in ultimul an fiscal precedent depunerii cererii de finantare. De asemenea, firma trebuie sa nu fie in stare de insolventa, faliment, lichidare si sa aiba capacitatea financiara de a implementa proiectul. În cadrul proiectului, se pot desfasura activitati ca: achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software), construirea/extinderea/modernizarea spatiilor de productie/prestare servicii ale microintreprinderilor.

Ajutorul public nerambursabil este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile (60% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, fiind considerata cea mai dezvoltata regiune a tarii), iar valoarea maxima a finantarii nerambursabile este de 200.000 euro/proiect.

În cursul lunii august, se deschide un nou apel apel de proiecte cu depunere continua pentru microintreprinderile din mediul urban, conform informatiilor furnizate de Autoritatea de Management ce se ocupa cu derularea acestui program de finantare. În anul 2008, a fost lansat primul apel de proiecte, cel din 2009 urmand sa fie al doilea pentru perioada de finantare 2007-2013.

Diana Parizianu

BEPA Advisors

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.