D&B David şi Baias SCA şi PwC Romania obţin o nouă suspendare a unei decizii de impunere cu privire la bunurile nerecuperate de o societate de leasing ca urmare a rezilierii contractelor de leasing

Echipa de avocaţi a D&B David şi Baias şi de consultanţi fiscali a PwC România a obţinut o nouă suspendare a unei decizii de impunere cu privire la bunurile nerecuperate de o societate de leasing ca urmare a rezilierii contractelor de leasing.  Este a doua soluţie favorabilă de suspendare unei decizii de impunere emisă în acest context pentru o societate de leasing pe care D&B David şi Baias SCA o obţine în instanţă, după ce, la mijlocul anului trecut, Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat în acelaşi sens în ceea ce priveşte o altă societate de leasing, aceste decizii permiţând companiilor respective să-şi desfăşoare activitatea în cadrul parametrilor normali până la soluţionarea litigiilor privind anularea actelor emise, se arată în comunicatul remis redacţiei de PwC România.

În anul 2011, prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 150/2011, au fost modificate Normele Metodologice ale Codului Fiscal în sensul includerii bunurilor nerecuperate – ce au format obiect al contractelor de leasing reziliate de finanţator (i.e. societatea de leasing) – în categoria bunurilor lipsă din gestiune. Astfel,  conform acestor dispoziţii legale, finanţatorul – deşi nu recuperase şi nu redobândise posesia bunurilor date în leasing, devenea obligat să plătească TVA la valoarea capitalului nefacturat.

Practic, în temeiul acestor modificări, autorităţile fiscale au început efectuarea unor inspecţii în lanţ asupra societăţilor de leasing ce s-au soldat, în marea majoritate a cazurilor, cu stabilirea unor obligaţii fiscale suplimentare de plată în sarcina acestora de ordinul a zecilor de milioane de euro.

O ultimă astfel de decizie de impunere a fost emisă în luna decembrie 2012, societatea de leasing în cauză solicitând în faţa instanţei de judecată – Curtea de Apel Bucureşti, suspendarea acesteia până la soluţionarea acţiunii privind anularea actului administrativ fiscal, solicitare admisă prin sentinţa pronunţată în data de 17 ianuarie 2013.

PwC şi D&B David şi Baias SCA au fost alături de societăţile de leasing încă de la începutul demersurilor acestora împotriva modificărilor nelegale efectuate prin intermediul Hotărârii de Guvern nr. 150/2011, oferind asistenţă fiscală şi juridică Asociaţiei Societăţilor Financiare din România în ceea ce priveşte sesizarea Comisiei Europene în legătură cu încălcarea Directivei de TVA de către Statul Român prin adoptarea HG 150/2011 şi care s-a soldat cu o notificare oficială care marchează începutul procedurii de infringement, aspect ce a condus la abrogarea recentă de către Guvern a dispoziţiilor respective prin Hotărârea de Guvern nr. 1071/2012.

Drept urmare, începând cu 1 ianuarie 2013,  legislaţia de TVA nu mai include în categoria bunurilor lipsă în gestiune bunurile nerecuperate de la utilizatori aferente contractelor de leasing reziliate şi pe cale de consecinţă nu mai prevede obligativitatea auto-colectării TVA pentru acest tip de bunuri.

Deşi România a fost nevoită să elimine această prevedere din legislaţia naţională, care era neconformă cu Directiva europeană de TVA şi obliga societăţile de leasing la plata unor sume de TVA substanţiale, modificările recente ale Codului Fiscal intrate in vigoare începând cu 1 ianuarie 2013 generează o nouă obligaţie de ajustare a dreptului de deducere a TVA aferentă bunurilor constatate lipsă din gestiune, fără însă a mai menţiona prevederi explicite cu privire la bunuri nerecuperate din contracte de leasing reziliate. Excepţiile de ajustare se referă doar la acele situaţii de forţă majoră sau calamităţi naturale.

„Noile prevederi privind ajustarea dreptului de deducere a TVA din Codul Fiscal nu transpun în mod corect prevederile Directivei de TVA. Astfel, Directiva europeană de TVA nu obligă la regularizări ale dreptului de deducere a TVA pentru bunuri pierdute sau distruse atâta timp cat distrugerea sau pierderea bunurilor sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. Deşi măsura luată de autorităţile romane poate fi văzută drept una de evitare a fraudelor şi a evaziunii fiscale, în ceea ce priveşte industria leasingului financiar iniţierea procedurilor formale de recuperare de către locator indică şi demonstrează în mod evident intenţia societăţilor de leasing de a continua activităţile economice prin încheierea unor noi contracte de leasing financiar sau valorificarea prin vânzare a bunurilor recuperate”, a declarat Daniel Anghel (foto), Partener, Liderul Departamentului de Taxe Indirecte, PwC România.

Echipă de succes

În prezent, echipa ce a asigurat succesul demersurilor judiciare si a celor la Comisia Europeana a fost formata din Emanuel Băncilă – Avocat Senior in cadrul D&B, Alex Slujitoru – Avocat Asociat în cadrul D&B, Diana Coroabă – Director, Consultanţă Fiscală, PwC România, Valentina Radu – Manager, PwC România şi a fost  coordonată de Dan Dascălu – Avocat Partener în cadrul D&B  David şi Baias SCA şi Daniel Anghel – Partener, Liderul Departamentului de Taxe Indirecte, PwC Romania.

Echipa PwC Romania si D&B David si Baias continuă să asiste şi să reprezinte şi alte companii ce activează în domeniul leasingului financiar într-o serie de litigii ce vizează atât anularea deciziilor de impunere emise de autoritatea fiscală pentru bunurile nerecuperate cât şi în ceea ce priveşte constarea nulităţii  Hotărârii de Guvern nr. 150/2011, având în vedere practica recentă a autorităţilor fiscale de a continua să aplice prevederile Hotărârii de Guvern nr. 150/2011 în mod retroactiv.

În plus, PwC România şi D&B  David şi Baias vor fi alături de societăţile de leasing în continuarea demersurilor la Comisia Europeană pentru finalizarea procedurii de infringement prin transpunerea corectă în legislaţia naţională şi a prevederilor privind ajustarea dreptului de deducere a TVA.

Despre PwC

Firmele din reţeaua PwC ajută organizaţiile şi indivizii să creeze valoarea de care au nevoie. Suntem o reţea de firme prezentă în 158 de ţări cu aproape 180.000 de specialişti determinaţi să ofere servicii de calitate de audit, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru afaceri. Spuneţi-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră şi descoperiţi mai multe informaţii despre noi vizitând site-ul www.pwc.com/ro . (M.B.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.