Deputatul Steluţa Cătăniciu, în conflict de interese

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a stabilit că deputatul PNL Steluţa Gustica Cătăniciu a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, pe vremea când era consilier local al municipiului Cluj-Napoca, deoarece a participat la adoptarea unei hotărâri în favoarea unei societăţi unde avea un interes patrimonial.

Concret, la data de 7 aprilie 2009, Cătăniciu a votat Hotărârea Consiliului Local prin care a fost prelungit contractul de asociere pentru spaţiul cu altă destinaţie al Societăţii Cooperativa Meşteşugărească Foto Optica din Cluj-Napoca.

Ulterior adoptării acestei hotărâri, în 5 mai 2009 ea a încheiat cu societatea menţionată un contract de asistenţă juridică privind reprezentarea în instanţă a intereselor societăţii în litigiul avut cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Mai mult, Steluţa Gustica Cătăniciu a reprezentat în instanţă interesele Societăţii Cooperativa Meşteşugărească Foto Optica din Cluj-Napoca în litigiul avut cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin contractele de asistenţă juridică încheiate la data de 22 aprilie 2008 şi 5 mai 2009.

Pentru contractele încheiate, Steluţa Gustica Cătăniciu a încasat suma de 8.000 lei, precizează ANI.

Părţi în litigiu au fost Societatea Cooperativa Meşteşugărească Foto Optica, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca şi Comisia de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

În perioada 27 iunie 2008 – 4 noiembrie 2008, Steluţa Gustica Cătăniciu a deţinut calitatea de membru al Comisiei de vânzare a spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, comisie aflată în subordinea Primăriei Cluj-Napoca.

Conform dispoziţiilor art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, “Nu pot lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

Totodată, potrivit prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii, aceştia fiind obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie, precum şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii şi funcţiei respective.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.