DOCUMENT. AMM: Licitația pentru transportul metropolitan București limitează concurența și contribuie la excluziunea socială a unor locuitori din zona București-Ilfov

Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (AMM) a remis Guvernului, autorităților europene și autorităților locale din zona București-Ilfov o solicitare privind reevaluarea documentației pentru licitația de acordare a licențelor de traseu în Zona Metropolitană București, „luând în considerare că formula actuală de organizare a licitației riscă să conducă la încălcarea legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice și al organizării serviciilor de transport local”. Asociația a prezentat autorităților competente “10 aspecte negative ale acestei licitații care, în final, pot compromite, pentru perioada 2014 – 2020, ideea de transport public metropolitan, atragerea de investiții și de fonduri europene în zonă”.

Această situație, pe fondul izolării unor comunități din județul Ilfov, va conduce la creșterea disparităților dintre zonele mai prospere și cele mai sărace, la imposibilitatea de a avea acces la educație, sănătate, piața muncii, viața socială și culturală, se precizează în comunicatul remis redacţiei de AMM.

„Declanșarea în regim de urgență a unei proceduri de reevaluare a documentației este imperios necesară pentru a nu afecta investițiile operatorilor de bună credință făcute în vehicule și alte echipamente necesare participării la licitație‟, declară Ștefan Roșeanu, directorul general al AMM şi fost şef al CFR Călători, numit în iunie 2012 de fostul ministru liberal al Transporturilor, Ovidiu Silaghi, şi demis de fostul ministru Relu Fenechiu 7 luni mai târziu, în februarie 2013, după greva spontană a ceferiştilor.

„Modul în care se organizează transportul public în zona metropolitană București este considerat de multe autorități locale ca un semnal și un model ce trebuie urmat și la nivel național și de aceea este crucial ca această procedură să respecte toate prevederile legale în domeniu dar și principiile unei dezvoltări și mobilități durabile. Considerăm, și am solicitat în acest sens, că o întâlnire și o dezbatere reală pe această temă este importantă pentru a evita interpretări greșite ale legislației‟, adaugă el.

Scrisoarea remisă de AMM atrage atenția asupra următoarelor probleme:

(1) Documentația AMTB încalcă Regulamentul Uniunii Europene 1370/2007, deoarece documentația de atribuire nu cuprinde contractul de servicii publice ce urmează a fi încheiat;

(2) AMTB nu este autorizată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunale de Utilități Publică;

(3) Regulamentul AMTB încalcă prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

(4) Programul de transport nu se bazează pe niciun studiu de trafic și pe nicio strategie de mobilitate în zona metropolitană București;

(5) Absența unei consultări oficiale a autorităților publice locale, a asociațiilor profesionale și a reprezentanților călătorilor;

(6) AMTB solicită autobuze urbane cu capacitate de transport de 30 și 50 locuri, dar nu specifică care sunt fluxurile de călători;

(7) Tarifele percepute pot deschide calea către oferte de dumping și către scăderea nivelului de siguranță și confort;

(8) Suprataxarea călătorilor prin lipsa unui sistem de integrare tarifară și încălcarea prevederilor Directivei Europene 2010/40 privind implementarea Sistemelor Inteligente de Transport;

(9) Lipsa de respect față de finanțele publice locale și centrale și determinarea creșterii șomajului în rândul lucrătorilor din transportul public;

(10) Licitația electronică prevăzută în “Condițiile și modalitatea de depunere a dosarelor și solicitărilor …” încalcă legislația în vigoare privind organizarea transportului public local. Licitația trebuie organizată în conformitate cu prevederile Ord. ANRSC 263/2007.

Publicăm integral documentul:

“Către:
Ministerul Transporturilor, Domnului Ministru Dan ȘOVA
Autoritatea Metropolitana de Transport București (AMTB), Domnului Director General Flaviu HOȚOPAN
Primăria Municipiului București, Domnului Primar General Sorin OPRESCU
Consiliul Județean Ilfov, Domnului Președinte Marian PETRACHE
Consiliul Concurenței, Domnului Președinte Bogdan CHIRIȚOIU
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunale de Utilități Publică, Domnului Președinte Doru CIOCAN
Avocatul Poporului, Doamnei Ecaterina TEODORESCU

SCRISOARE DESCHISĂ

privind organizarea transportului public pe raza ariei de competență a AMTB

Stimate domnule Ministru,
Stimate domnule Director General,
Stimate domnule Primar General,
Stimată doamnă Avocat al Poporului,
Stimați domni Președinți,

În prezent, Autoritatea Metropolitană de Transport București, structură aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, derulează procedura de licitație pentru atribuirea licențelor de transport public de persoane cu autobuzele, între unitățile administrativ teritoriale din zona metropolitană București (pentru intervalul 2014-2020). Sesiunea de evaluare a candidaților și desemnare a câștigătorilor acestei licitații este în perioada 14 aprilie – 26 mai 2014.

În această perioadă, în care atenția publică este îndreptată către alte subiecte arzătoare vă supunem atenției implicațiile negative asupra dezvoltării economice a spațiului metropolitan bucureștean și asupra bunăstării locuitorilor acestui spațiu (aprox. 15% din populația României). În ciuda intențiilor bune care marchează derularea acestei licitații (solicitarea unor vehicule cu grad mai redus de poluare, monitorizare prin satelit, monitorizare video, instalații de aer condiționat și încălzire etc.) câteva aspecte ce țin mai mult de planificare și mai puțin de sectorul tehnic au fost ignorate, deși constituie piatra de temelie a oricărui sistem de transport public:

1. Documentația AMTB încalcă Regulamentul Uniunii Europene 1370/2007, deoarece documentația de atribuire nu cuprinde contractul de servicii publice ce urmeaza a fi încheiat. În conformitate cu prevederile Reg. 1370/2007, intrat în vigoare începând cu 1 decembrie 2009, încheierea de contracte de servicii publice între AMTB și operatori este obligatorie conform art. 3 (1) (“În cazul în care o autoritate competentă decide să acorde unui operator ales un drept exclusiv și/sau o compensație de orice natură în schimbul îndeplinirii unor obligații de serviciu public, autoritatea respectivă face aceasta în cadrul unui contract de servicii publice”), atât timp cât pe traseele AMTB operatorul are exclusivitate conform art. 58 din OMAI 353/2007. Aceeași obligativitate a încheierii contractului este impusă și prin prevederile art. 25 și 26 din Legea 92/2007. Constatăm, de asemenea lipsa contractului din documentația de atribuire, a cărui parte integrantă este conform prevederilor art. 6 Ordinului ANRSC 263/2007 și a art. 30 alin. (1), alin. (12) și alin. (13) din Legea 51/2006. În același sens, art. 37 (1) din Legea 92/2007 prevede faptul că licența de traseu se atribuie după semnarea contractului de servicii publice. Modelul de contract trebuia adus la cunoștința ofertanților cu 180 zile inainte de expirarea actualului program de transport, conform 14 (3) din Ordinul comun MAI/MTI 258/1672/2012. Constatăm astfel încălcarea legislației europene și naționale, ceea ce conduce la distorsionarea pieței și limitarea accesului pe piață a noilor operatori, cu implicații serioase asupra nivelului de calitate a serviciilor și a tarifelor percepute.

2. AMTB nu este autorizată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunale de Utilități Publică. În conformitate cu art. 7(3) din OG 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, AMTB este autoritate de autorizare ceea ce este similar cu art. 29(1) din Legea serviciilor de transport public local 92/2007 – adică nu este direct autorizată prin OG 21/2011 ci este similar cu orice altă autoritate din țară și necesită autorizație de la ANRSC.

Același lucru este subliniat și prin art. 7(2) din OG 21/2011, care prevede faptul că este obligatorie autorizarea AMTB de către ANRSC și art. 7 OMAI/MTI 258/1672/2012, în timp ce art. 3 (4) din OMAI 353/2007 prevede expres: “Autorizarea autorităţilor de transport se face de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în conformitate cu Regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi de autorizare, cât şi ca operatori de transport rutier”.

Autorizarea AMTB de către ANRSC este obligatorie și conform art. 20 (5) lit. a și c din Legea 92/2007 și art. 3 (1) Ord. ANRSC 206/2007. Această situație lovește de nulitate toate documentele din procedura de atribuire a licențelor de traseu de către AMTB, fiind întocmite de către o entitate neautorizată de către ANRSC.

3. Regulamentul AMTB încalcă prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În Regulamentul AMTB se solicită ofertanților la art. 6 pct.4 “autobuze care au locuri rezervate pentru persoanele cu dizabilități (…) precum și spațiu destinat fotoliului rulant”, încălcându-se astfel prevederile art. 64 (1) lit. a din Legea 448/2006 care stipulează că „pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la transport şi călătorie, până la 31 decembrie 2010, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia măsuri pentru: a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulaţie”.

4. Programul de transport nu se bazează pe niciun studiu de trafic și pe nicio strategie de mobilitate în zona metropolitană București. Acest aspect este evidențiat prin modul în care au fost desenate traseele deservite de viitoarele autobuze metropolitane și capacitatea solicitată.

Toate traseele AMTB sunt radiale spre București, de-a lungul marilor drumuri naționale, și cu o slabă conectivitate în zona rurală din Județul Ilfov. Grupele de trasee sunt în realitate fragmentări ale aceluiași traseu în axa drumurilor naționale, cu un capăt de linie mult în interiorul Municipiului București.

Trasee radiale care să asigure un serviciu de transport public între localitățile din Județul Ilfov nu există, astfel încât, de exemplu, un cetățean din Buftea, pentru a ajunge la Balotești trebuie să intre în București până la capătul Bulevardului Ion Mihalache, să schimbe cel puțin două mijloace de transport public în București, pentru a lua un nou autobuz „metropolitan‟ de la Casa Presei Libere. Corelarea între programele celor două curse nu există astfel încât trecerea fluentă dintr-un mijloc de transport într-altul este eliminată.

5. Absența unei consultări oficiale a autorităților publice locale, a asociațiilor profesionale și a reprezentanților călătorilor. Procesul de pregătire a licitației a exclus consultarea beneficiarilor acestui serviciu public, la consultări fiind invitați doar reprezentanții prestatorilor de servicii (organizațiile patronale ale transportatorilor).

Chiar dacă procedura aflată în derulare nu prevede plata unor compensații către operatori, acestora li se va acorda dreptul de exclusivitate pe traseu, ceea ce conduce la apariția unor situații de monopol.

În ciuda acestei situații vocea călătorului, cetățeanului, nu a fost auzită, pentru a se aduce remedieri la această documentație favorizând în mod evident furnizorul de servicii, defavorizând cetățeanul și distorsionând mediul de afaceri.

6. AMTB solicită autobuze urbane cu capacitate de transport de 30 și 50 locuri, dar nu specifică care sunt fluxurile de călători. Prin documentația de licitație se solicită operatorilor să își dimensioneze oferta în jurul unor așa numite autobuze urbane de 30 și 50 de locuri, fără a se preciza câte locuri trebuie asigurate pe scaun și câte în picioare.

Ignorând principiile de bază a transportului public Autoritatea nu face referire la densitatea maximă de persoane în picioare, afectând astfel confortul călătorilor.

De asemenea, prin acestă specificație vagă AMTB poate distorsiona piața operatorilor de transport public deoarece dimensionarea corectă a ofertei de tarif este îngrădită de astfel de condiții necunoscute și neprecizate, permițând oferte de dumping.

7. Tarifele percepute pot deschide calea către oferte de dumping și către scăderea nivelului de siguranță și confort. Documentația de licitație impune drept criteriu important de departajare (în mod corect) tariful practicat.

Cu toate acestea, stabilirea nivelului de tarifare nu are în spate nicio metodologie de calcul, care să coreleze lungimea traseului cu tariful perceput și cu punctajul acordat. Pe fondul acestei situații vom vedea trasee relativ scurte cu tarife ridicate și unele mai lungi cu tarife similare sau mai mici, în condițiile scăderii nivelului de siguranță sau/şi confort al călătorilor.

8. Suprataxarea călătorilor prin lipsa unui sistem de integrare tarifară și încălcarea prevederilor Directivei Europene 2010/40 privind implementarea Sistemelor Inteligente de Transport. Deși se vorbește de un transport metropolitan, licitația aflată în derulare la AMTB nu prevede integrarea tarifară între operatori și trasee ceea ce va conduce la un nivel ridicat al tarifelor totale plătite de călători.

În lipsa unui program de transport cu deservire radială și concentrică, plata a trei-patru bilete diferite pentru a ajunge dintr-o parte într-alta a Zonei Metropolitane este o realitate, punând presiune asupra buzunarului călătorului și determinând la izolare și la sărăcie. De remarcat că, în prezent, tariful RATB pentru rutele preorășenești este de 1,5 RON, indiferent de traseu, în timp ce documentația de licitație prevede un tarif situat între 2 și 6 RON.

Se observă, totodată că AMTB încalcă propriile reglementari de funcționare, atât timp cât art. 8 din OMAI/MTI 258/1672/2012 prevede “integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate autobuzele utilizate la transportul de persoane în această zonă”.

Iar art. 1 (4) lit. n) din Legea 92/2007: “Serviciul de transport public local de persoane şi de mărfuri se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea următoarelor principii: (..) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate‟.

În aceeași direcție sunt și prevederile art. 37 alin (3), alin (5) si (6) din Legea 92/2007:

“(3) În cazul în care traseele serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier şi/sau transportator autorizat, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să decidă atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru câte un singur traseu şi va încheia, după caz, contracte de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii, cu 2 sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători;

(…) (5) În situaţia prevăzută la alin. (3), în contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimaţiilor de călătorie individuale emise pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi, după caz, pe toate mijloacele de transport în comun;

(…) (6) În cazul în care se vor încheia contractele respective cu 2 sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători, între aceştia şi autoritatea administraţiei publice locale se va încheia un contract de distribuire a încasărilor provenite din vânzarea legitimaţiilor de călătorie individuale cu valabilitate pe toate mijloacele de transport, prin care se va stabili modul concret în care se vor repartiza veniturile cuvenite fiecărui operator de transport rutier sau transportator autorizat”.

Prin aceste prevederi în domeniul tarifării și a sistemelor de informare a publicului călător nu se respectă nici prevederile Directivei 2010/40/UE privind implementarea Sistemelor de Transport Inteligente (STI), transpousă în legislația românească prin OG 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport.

9. Lipsa de respect față de finanțele publice locale și centrale și determinarea creșterii șomajului în rândul lucrătorilor din transportul public. Făcând uz de prevederile OG 21/2011, Autoritatea a scos la licitație trasee în interiorul Municipiului București, pe marile bulevarde ale acestuia, deservite de RATB și Metrorex în conformitate cu legislația națională și europeană.

Canibalizarea rutelor celor doi operatori de transport public conduce la diminuarea veniturilor din vânzarea de titluri de călătorie și la creșterea necesarului de acoperit prin subvenții (e.g. un călător pierdut zilnic în favoarea noului autobuz paralel conduce la o pagubă anualizată pentru RATB de aproximativ 325 RON sau 16.250 RON pentru un „autobuz‟ de 50 de locuri), la scăderea eficienței rutei și, eventual, la restrângerea activității și trimiterea angajaților în șomaj.

10. Licitația electronică prevăzută în “Condițiile și modalitatea de depunere a dosarelor și solicitărilor …” încalcă legislația în vigoare privind organizarea transportului public local. Licitația trebuie organizată în conformitate cu prevederile Ord. ANRSC 263/2007.

Transportul în aria deservită de către AMTB este transport local în conformitate cu art. 3 pct. 47 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere: “transport rutier interjudeţean – transportul rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare şi capul de traseu de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local” și art. 3 pct. 48 din OG 27/2011.

Trebuie subliniat faptul că transportul județean este reglementat distinct prin art. 3 pct. 46 din OG 27/2011: “transport rutier judeţean – transportul rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fără a depăşi teritoriul judeţului respectiv”.

Licitația electronică este prevazută la art. 19, art. 21 (4) și art. 22 din OMAI 353/2007 dar se aplică numai la transportul județean (vezi titlul dinainte de art. 15 din OMAI 353/2007).

Pe aceste considerente apreciem că licitația trebuie reluată cu respectarea Regulamentului UE 1370/2007 și Ord ANRSC 263/2007 și în conformitate cu prevederile art. 21 (4) Legea 92/2007, art. 29 (12) Legea 51/2006, art. 1 si art. 3 din Ord. 263/2007 ANRSC astfel încât piața de operatorie de transport public să nu fie dezechlibrată și să fie încurajată competiția corectă, transparența în procesul de atribuire și respectarea drepturilor călătorilor și a consumatorilor.

Pentru o mai bună clarificare a implicațiilor licitației asupra dezvoltării urbane și teritoriale a Zonei Metropolitane București vă solicităm să organizați o întâlnire la care să putem analiza mai în detaliu aspectele ridicate în rândurile de mai sus”.

Despre Asociația pentru Mobilitate Metropolitană (https://amm.clubmetropolitan.ro)

Organizație nonguvernamentală, membră a UITP (Uniunea Internaționala a Transportului Public), AMM susţine dezvoltarea mobilităţii durabile în marile aglomerări urbane, diseminarea şi promovarea în România a conceptelor şi a bunelor practici în domeniul dezvoltării şi mobilităţii durabile.

Asociaţia colaborează cu organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, cu asociaţii profesionale în domeniul dezvoltării urbane şi a transportului public naţionale şi internaţionale şi cu alte instituţii sau organizaţii non-guvernamentale.

Obiectivele AMM sunt: susţinerea dezvoltării durabile a transportului public integrat, multimodal, prin promovarea sistemelor nepoluante și eficiente energetic; susţinerea dezvoltării mobilităţii; promovarea schimburilor internaţionale de idei, informaţii și cunostinţe în sprijinul economiei de energie, creșterii eficienţei energetice și reducerii poluării generate de transport, integrării transportului feroviar în cadrul lanţului de transport intermodal pentru calatori. (M.S.)

Foto: ZIUA CARGO

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.