FOCUS PE PLATA ȘOFERILOR ÎN INSPECȚIILE FISCALE. Reîncadrarea diurnelor

Practica recentă a inspecțiilor fiscale a readus în actualitate subiectul reîncadrării diurnelor acordate șoferilor ca venituri de natură salarială, având consecința taxării corespunzătoare salariilor.

Oana Rada

Societățile care activează în domeniul transportului de mărfuri pot avea, în acest context, o expunere majoră, dacă acordarea diurnelor nu este efectuată în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe de o parte, sau este efectuată de o manieră care poate naște interpretări, după cum vom explica în cele ce urmează.

În primul rând, este de notat faptul că legislația fiscală românească reglementează doar modalitatea de calcul a limitei în care indemnizația acordată salariaților nu generează venit impozabil prin raportare la nivelul diurnelor, neavând alte prevederi specifice în acest sens.

Reîncadrarea diurnelor, din perspectivă fiscală, ca venituri de natură salarială se efectuează, de regulă, în baza celebrului art. 11 din Codul fiscal.

Acest articol prevede că, în materie fiscală, se aplică principiul general anti-abuz, în sensul că pentru stabilirea impozitelor este relevant conținutul economic al unei tranzacții sau al unor operațiuni. Mai mult, acest articol dă dreptul autorităților fiscale ca, în situațiile în care constată că forma în care este prezentată o tranzacție nu reflectă conținutul economic al acesteia, să o poată reîncadra din punct de vedere al impozitării, tocmai pentru a reprezenta conținutul economic real al acesteia.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Acest principiu are la bază faptul că, în general, substanța economică a unei tranzacții este cea care generează baza de impozitare vizată de legea fiscală, iar prezentarea într-o altă formă a tranzacției diferită de cea corespunzătoare conținutului său economic real, urmărește, de regulă, obținerea unor avantaje fiscale.

Cum pot determina dacă societatea mea este supusă riscului de reîncadrare a diurnelor?

Recomandarea este ca, prin intermediul departamentului financiar, sau, mai indicat, prin intermediul unei echipe de consultanți fiscali cu practică intensivă în acest domeniu, să se analizeze în detaliu aspecte precum:

  1. dacă locul muncii este într-adevăr modificat prin delegare/detașare transnațională
  2. dacă sumele incluse în diurna acordată salariaților conducători auto reprezintă și remunerație pentru servicii de încărcare și descărcare a bunurilor transportate
  • dacă sunt întocmite documente care să confirme un eventual acord al salariatului pentru prelungirea cu încă 60 de zile a delegării
  1. dacă diurna externă se acordă din momentul trecerii cu mijloacele de transport prin punctul de trecere a frontierei de Stat a României, atât la plecare, cât și la înapoierea în țară, în funcție de numărul de zile în care are loc deplasarea, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau detașare
  2. dacă diurna este stabilită în funcție de alte repere (prin raportare selectivă doar la una din atribuțiile de serviciu ale salariatului șofer, nefiind raportată în mod esențial la nevoile salariatului cărora le este destinată), neurmărind scopul esențial prevăzut de lege de a asigura acoperirea cheltuielilor minime necesare ale salariatului care nu sunt cuprinse în cheltuielile de cazare și transport (cheltuieli de hrană, apă, alte cheltuieli mărunte uzuale)
  3. dacă la determinarea diurnei legale se au în vedere nivelurile stabilite pentru fiecare țară în care are loc deplasarea, potrivit anexei HG nr. 518/1995, și perioada determinată în funcție de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere: momentul trecerii cu mijloacele de transport prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât și la înapoierea în țară, momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, și momentul aterizării avionului, la sosirea în țară, de și pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de Stat a României.

De un impact major în posibila reîncadrare fiscală a diurnelor o constituie discrepanța dintre veniturile la care se stabilesc și plătesc obligații fiscale, de regulă salariul minim, și totalitatea veniturilor plătite angajaților.

Această situație se transpune în venituri de natură neimpozabilă semnificativ mai mari decât veniturile de natură impozabilă.

În concluzie, având în vedere și elementele punctate anterior, recomandarea este să vă asigurați că modul de acordare a diurnei la nivelul societății pe care o reprezentați reflectă realitatea economică și, totodată, foarte important, că aceasta nu are drept scop obținerea unor avantaje fiscale.

Oana Maria RADA

Darian DRS Tax

oana.rada@darian.ro

Tel.: 0766.534.231

Oana este partener în cadrul Darian DRS Tax și are experiență profesională acumulată în cadrul unor societăți de consultanță fiscală de renume, fiind implicată în proiecte în materie de taxare directă și indirectă.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.