Homor (CNADNR) explică dezastrul de pe DN 76 Deva – Oradea

Cătălin Homor, directorul general al CNADNR SA, a prezentat astăzi stadiul reabilitării celor 185 de km ai DN76 Deva – Oradea, după ce aseară, într-o emisiune la Național TV, Alin Goga, fost director de investiții la CNADNR, și Cristian Muntean, președintele Asociației Societăților de Service Auto Independente (ASSAI), au criticat tărăgănarea lucrărilor.

Reabilitarea DN76 Deva – Oradea, km 0+000 – km 184+390, a fost împărțită în mai multe loturi.

Lotul 1, executat 56%, ar trebui să fie gata în 15 mai

Lotul 1 Şoimuș – Brad, între km 0+000 – km 30+436, al cărui antreprenor este Asocierea Selina şi Doprastav a.s., este executat 56,72%.

“Acest lot a înregistrat o ușoară evoluție. În cazul în care proiectantul nu va transmite detaliile de execuție pentru podețe și proiectul de parapete într-un termen rezonabil, care să nu afecteze desfășurarea lucrărilor, se vor face toate demersurile în vederea executării asigurării profesionale a acestuia și realizarea acestor proiecte cu un alt operator economic. Termenul limită pentru realizarea acestora este 15 mai 2016“, precizează șeful CNADNR.

Lotul 2, în grafic

Lotul 2 Brad – Ionești (km 35+432 – km 55+425) este executat de compania PORR Bau GmbH iar stadiul lucrărilor este de 90%, situându-se în grafic.

Lotul 3: contract reziliat din septembrie 2015

Lotul 3 Ionești – Vârfurile (km 55+425 – km 69+350), al cărui antreprenor este Asocierea Construcciones Lujan SA/Viales y Obras Publicas SA, are contractul reziliat.

“În data de 23.09.2014 s-a deplasat o comisie a CNADNR în şantier şi s-a constatat lipsa de  mobilizare a personalui şi de echipamente a Antreprenorului. În data de 24.09.2015, CNADNR S.A a emis înştiinţarea de reziliere contractul 5R11, Ionesti-Varfurile, km 55+425-km 69+350. Decizia privind rezilierea contractului a fost luată ca urmare a repetatelor constatări din teren referitoare la slaba mobilizare a antreprenorului si a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Antreprenor, fapt ce a atras dupa sine aplicarea Clauzelor contractuale, respectiv rezilierea contractului”, explică Homor.

Șeful CNADNR precizează, totodată, că “au fost începute demersurile necesare privind relicitarea acestui tronson”.

Lotul 4: executat 47%, a depășit extensia acordată acum un an 

Lotul 4 Vârfurile – Ştei (km 69+350 – km 102+660), executat de Construct Mod SRL, are stadiul fizic de 47%.

“Perioada de execuţie a lucrărilor a expirat în data de 01.06.2015. Inginerul a transmis determinarea pentru extensia de timp interimară până la data de 13.05.2016. CNADNR a aprobat extensia de timp conform determinării Inginerului fără costuri suplimentare. Adresa antemenţionată este pe circuitul de aprobare al CNADNR SA”, arată Cătălin Homor.

Lotul 5: blocat la jumătate

Lotul 5 Ştei – Beiuş (km 102+660 – km 133+660), construit de Asocierea AZVI/AZCALE, are  stadiul lucrărilor de 51,19%.

Șeful CNADNR anunță că există un blocaj financiar al antreprenorului, din cauza emiterii cu întârziere a Certificatelor Interimare de Plată de către Inginerul Fidic DRDP Cluj.

“În urma discuţiilor din ultimele zile purtate cu Antreprenorii, au fost luate și măsuri pentru îmbunătăţirea activității pe aceste șantiere. În fapt, ieri, 9 mai 2016, a fost transmisă Notificarea de Remediere către Constructor, Asocierea AZVI/AZCALE -Antreprenorul lotului 5, Ştei – Beiuș, de la km 102+660 – km 133+660, având ca termen de realizare data de 16 mai 2016. Această Notificare a fost dată pentru lipsa de mobilizare în șantier și pentru întârzierile înregistrate față de Programul de Execuție. Stadiul fizic de realizarea acestui lot este, în prezent, de 51,19%”, precizează Cătălin Homor.

Lotul 6: contract reziliat de anul trecut

Lotul 6, Beiuş – Oradea, km 133+660 – km 184+390: contractul de Lucrări „Reabilitare DN 76, Deva – Oradea, km 0+000 – km 184+390, Contract 5R14, Beius – Oradea, km 133+660 – km 184+390” a fost semnat între CNADNR SA şi Asocierea SC CCCF Drumuri și Poduri Timișoara SRL/CO.GE.FA S.p.A/S.IM.CO SRL, în data de 30.01.2012.

În data de 04.04.2012 a fost emis Ordinul de Începere al lucrărilor.

“Din cauza slabei mobilizări, situaţiei financiare precare a Antreprenorului şi faptului că nu a putut susţine din punct de vedere financiar execuţia lucrărilor, CNADNR SA a reziliat Contractul în data de 25.05.2015”.

Pentru finalizarea lucrărilor aferente tronsonului Beiuş-Oradea, lot 6, CNADNR SA, prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj (Serviciul de Proiectare), a început demersurile necesare pentru elaborarea documentaţiilor tehnice (Proiect Tehnic şi Caiet de Sarcini) în vederea demarării procedurii de achiziţie publică. În elaborarea documentaţiei tehnice pentru atribuirea contractelor se va avea în vedere respectarea indicatorilor fizici declaraţi în cererea de finanţare şi acceptaţi prin Decizia Comisiei Europene din data de 27.06.2014. Finanţarea lucrărilor se va asigura din fonduri externe nerambursabile în conformitate cu propunerea de fazare a proiectului.

Proiectul a fost fazat

“Proiectul de Reabilitare al drumului național DN 76, Deva – Oradea, km 0+000 – km 184+390 a fost fazat și sursa de finanțare a acestor lucrări este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, precizează Homor.

El spune că toate cele 6 contracte au ca termen de finalizare luna noiembrie 2016 iar “în acest sens, de la începerea acestor lucrări de reabilitare, conducerea CNADNR SA a efectuat o serie de controale pe aceste șantiere, făcând și o analiză a stadiului de execuție, care variază de la un lot la altul”.

“Reabilitarea pe DN 76, ca şi pe alte drumuri naţionale, a fost un proces greoi, cu multe întârzieri şi chiar blocaje. Pe bună dreptate oamenii sunt nemulţumiţi de starea drumurilor şi ritmul lent de lucru. La o scurtă radiografie, am identificat cauzele întârzierilor şi am încercat să găsim soluţii. În acest moment, solicit antreprenorilor şi tuturor factorilor implicaţi să depăşească animozităţile existente şi să conclucreze pentru finalizarea proiectului. N-aş vrea să ajungem la măsuri extreme precum rezilierea contractelor, relicitarea lor şi din nou amânarea finalizării, dar dacă va fi cazul, fără ezitare, o vom face”, conchide Cătălin Homor, directorul general al CNADNR SA.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.