Instruirea personalului prin utilizarea echipamentelor

Când facem primii pași în domeniul Apărării Împotriva Incendiilor, motivațiile pot fi diverse: un eveniment produs în familie, vocație sau pentru că ne este impus de către conducere. În cazul meu, factorul declanșator a fost un incendiu la o anexă a unei construcții, unde o cățea a stat cu puii care nu se puteau deplasa, până când s-a prăbușit și a blocat intrarea în adăpostul săpat în partea exterioară a construcției. Copil fiind, am fost mult timp urmărit de această întâmplare și mi-am propus să fac ceva, pentru a nu se mai întâmpla astfel de evenimente. O intervenție la genunchi cu câteva luni înainte de examenul de admitere a făcut ca în acest moment să nu port uniforma de pompier.

Cele menționate anterior au rolul de a vă face să înțelegeți mai ușor de ce consider că instruirea în situații de urgență este importantă și, mai ales, de ce trebuie să ținem pasul cu tehnologia utilizată pentru realizarea instruirii.

Sa revenim la tema articolului.

Cerințele legale cu privire la instructajul periodic:

 • se execută cu toate categoriile de salariați pe o durată de cel puțin două ore și are ca scop împrospătarea, completarea și detalierea cunoștințelor dobândite prin instructajul introductiv general și prin instructajul specific locului de muncă;
 • instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale și a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituțiilor, manageri sau patroni;
 • intervalul de timp între două instructaje periodice se stabilește de către conducerea operatorului economic sau a instituției publice în funcție de specificul condițiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:
 • cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcții de execuție sau operative, care sprijină serviciile de urgență (structurile de răspuns) în cazul producerii situațiilor de urgență;
 • 1-3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, mașini, utilaje și instalații tehnologice (tehnicieni, maiștri, subingineri, ingineri), precum și pentru analiști, cercetători și personalul din laboratoare;
 • 3-6 luni, pentru personalul auxiliar din secțiile și sectoarele de producție, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreținere și reparații, investiții, transporturi, precum și pentru cel care lucrează în instituții publice;
 • 1-6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuții de organizare, conducere și control (șefi de secții, ateliere, instalații, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a instituției, precum și pentru cel din structura autorităților publice locale, a administrației publice centrale și a instituțiilor statului.

O altă cerință legislativă o reprezintă planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu.

Exercițiile au rolul de a verifica modul real și concret de intervenție în caz de situații de urgență în baza planurilor de intervenție aprobate de către ISU și constituie una din formele de bază prin care se verifică stadiul și capacitatea de apărare și răspuns a personalului de la locul de muncă.

Exercițiile și aplicațiile vizează modul în care se execută: alarmarea, evacuarea și stingerea incendiului; suplimentar, se pot lua în calcul și factorii de risc specifici protecției civile.

Prezentarea și dezbaterea temelor prevăzute în planul de instruire se organizează și se realizează în funcție de experiența persoanelor care fac instruirea și, nu în ultimul rând, de importanța pe care managementul o acordă acestei activități.

Instruirea adulților

Ca metode utilizate în educația / instruirea adulților, putem vorbi despre:

– metode pasive de instruire:

* metode interogative;

* metode expozitive;

– metode active de instruire:

* metode simulative;

* metode demonstrative;

* metode interactive de grup;

* metode de instruire în sistem e-learning sau asistată de calculator, tot mai în vogă.

Instruirea poate fi efectuată și prin alte metode de instruire moderne, respectiv instruirea în poligoane de instruire și/sau simulatoare.

După cum vedem, metodele de educație / instruire sunt multiple, fiecare metodă având avantaje sau dezavantaje, atunci de ce să nu abordam și exercițiile practice la un nivel cat mai avansat?

De ce să nu ne protejam afacerea și, totodată, să creștem nivelul de conștientizare a riscurilor și modul de intervenție corectă și eficientă în rândul societății civile?

Exercițiul care să conducă la un rezultat cât mai bun (să poată fi replicat într-o situație reală) trebuie să implice cât mai multe simțuri:

 • Văz – flăcări deschise, închise, artificiale, fum, manechine, etichete substanțe periculoase etc.;
 • Miros – fum general, substanțe chimice;
 • Auz – sunete specifice scenariului realizat: explozie, foc, gaz, persoane în pericol;
 • Tactil – utilizare echipamente de stingere, utilizare echipamente de protecție etc.

Este posibilă atingerea acestui deziderat, astfel încât să fie posibil ca:

 • rezultatul instruirii să fie cel dorit;
 • scoaterea din program să fie cât mai mică;
 • costurile să fie accesibile;
 • toată activitatea, instalațiile și substanțele folosite să fie prietenoase cu mediul. (Va urma)

Daniel ALEXA

daniel.alexa@essers.com

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.