Legea SAVARY – întrebări frecvente

Începem o serie de articole în care vom trata elemente importante din Legea SAVARY (Legea 2014-790 din 10 iulie 2014), introdusă în Franța pentru combaterea concurenței sociale neloiale.

Pascale RICAILLE

Cărăușii românii cunosc acest act normativ ca fiind cel care a interzis petrecerea, la bordul vehiculului, a timpului destinat odihnei săptămânale. „Fiecare angajator trebuie să se asigure că organizarea activității șoferilor respectă dispozițiile referitoare la perioada normală de odihnă săptămânală”, menționează textul de lege.

Pedepsele, un an de închisoare și amendă în valoare de 30.000 de euro, sunt, de asemenea, foarte cunoscute operatorilor români de transport.

Iată câteva întrebări frecvente și răspunsurile transmise de autoritățile franceze.

Ce prevederi ale Regulamentului 561/2006 din 15 martie 2006 sunt vizate de Articolul 15 din Legea 2014-790 din 10 iulie 2014?

Articolul 8.8 din Regulamentul 561/2006 din 15 martie 2006 le impune conducătorilor auto să realizeze odihna săptămânală normală în afara vehiculului (doar odihna săptămânală redusă și zilnică redusă pot fi realizate de conducătorul auto – care în a făcut alegerea – în vehiculul staționar, dotat cu echipament adecvat de dormit).

Articolul 10 din regulament, la punctele 2 și 3, prevede:

– că societățile de transport organizează activitatea șoferilor astfel încât să poată respecta regulile privind timpii de conducere și de odihnă;

– că societățile oferă instrucțiuni corespunzătoare conducătorilor auto și efectuează controale regulate pentru a asigura respectarea acestor reglementări;

– principiul răspunderii angajatorului pentru infracțiunile săvârșite de conducătorul auto, chiar dacă infracțiunea a fost comisă pe teritoriul unui alt stat membru sau dintr-o țară terță.

Regulamentul nu prevede în mod explicit sancțiuni, statele membre fiind în măsură să stabilească norme de incriminare a infracțiunilor comise împotriva dispozițiilor sale. Sancțiunile trebuie să fie eficiente, proporționale, descurajante și nediscriminatorii.

Ce obligații practice impune această lege conducătorilor auto și transportatorilor, în ceea ce privește odihna săptămânală?

Legea din 10 iulie 2014 reamintește obligația prin Regulamentul nr. 561/2006 din 15 martie 2006, privind odihna săptămânală în afara vehiculului. Nu creează constrângeri suplimentare și nu prevede nicio sancțiune împotriva lor.

Angajatorii trebuie să se asigure că șoferii pot respecta obligația de a-și lua odihna săptămânală normală în afara vehiculului. În caz contrar, pedeapsa angajatorului constă într-un an de închisoare și o amendă de 30.000 de euro. Dispozițiile sunt introduse în Codul de Transport, în articolele L. 3313-3 (obligația privind organizarea de către angajatori) și L. 3315-4-1 (sancționarea angajatorilor).

Care sunt obiectivele acestei măsuri?

Legea are în vedere asigurarea unor condiții decente de viață pentru șoferi, indiferent de situație, sau de locul lor de reședință. Autoritățile franceze menționează că Regulamentul nr. 561/2006 din 15 martie 2006 permite doar odihna zilnică și repausul săptămânal redus în vehiculul staționar.

Care este necesitatea unui act normativ suplimentar, în condițiile în care Regulamentul 561/2006 din 15 martie 2006 este direct aplicabil în statele membre ale UE?

Articolele 8.8 și 10 din Regulamentul 561/2006 din 15 martie 2006 definesc condițiile perioadei de odihnă săptămânală normală, dar lasă statelor membre responsabilitatea de a stabili sancțiuni pentru încălcarea acestor obligații.

Legea franceză face posibilă urmărirea penală și sancționarea angajatorilor care nu organizează munca șoferilor, astfel încât odihna săptămânală să nu se realizeze în camion.

Care este data intrării în vigoare a legii?

Articolul 15 din Legea 2014-790 din 10 iulie 2014 (articolele L. 3313-3 și L. 3315-4-1 din Codul transporturilor) nu prevede norme de punere în aplicare. De asemenea, nu prevede întârzieri privind intrarea în vigoare.

Prin urmare, noile articole (L. 3313-3 și L. 3315-4-1) sunt aplicabile de la data publicării legii în Jurnalul Oficial din 11 iulie 2014. 

Legea se aplică în Franța conducătorilor auto străini?

Legea se aplică în Franța, indiferent de naționalitatea șoferului, angajatorului sau statul de înmatriculare a vehiculului.

Legea se aplică transporturilor care intră sub incidența domeniului de aplicare al reglementărilor AETR?

Da.

Legea se aplică șoferilor de vehicule de transport mărfuri cu mai puțin de 3,5 t?

Legea din 10 iulie 2014 nu se aplică vehiculelor utilitare ușoare mai mici de 3,5 t. Are în vedere vehiculele, care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 561/2006 15 martie 2006, conform articolului 2 – vehiculele transport de mărfuri având masa maximă admisă de peste 3,5 t. Autoritățile franceze susțin că, la nivel european, ar trebui să se studieze posibilitatea extinderii cerințelor AETR la vehiculele utilitare ușoare. (n.r. de altfel, Pachetul Mobilitate 1 are prevederi în acest sens.)

GRAP International se ocupă cu reprezentarea societăților de transport străine pe teritoriul francez, conform Legii MACRON. Compania oferă, în plus, consultanță 24 de ore din 24 pentru orice altă problemă pe care cărăușii o pot întâmpina în țările unde se vorbește limba franceză.

(Va urma)

Pascale RICAILLE

office@grap.eu.com

Contact limba română Adrian Gegiu:

0033 645 666 694

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.