Legea SAVARY, întrebări frecvente (II)

Continuăm seria de articole în care tratăm elemente importante din legea Savary (Legea 2014-790 din 10 iulie 2014), introdusă în Franța pentru combaterea concurenței sociale neloiale.

Pascale RICAILLE

Reamintim, cărăușii românii cunosc acest act normativ ca fiind cel care a interzis petrecerea la bordul vehiculului a timpului destinat odihnei săptămânale. Sancțiunile sunt drastice, ajungând la un an de închisoare și amendă în valoare de 30.000 de euro. Continuăm seria de întrebări la care este bine să aveți răspunsul.

Legea se aplică șoferilor de vehicule de transport mărfuri cu mai puțin de 3,5 t?

Legea Savary nu se aplică vehiculelor utilitare ușoare mai mici de 3,5 t. Are în vedere vehiculele care intră sub incidența Regulamentului (CE) 561/2006 din 15 martie 2006, conform art. 2 – vehiculele transport de mărfuri având masa maximă admisă de peste 3,5 t. Autoritățile franceze susțin că, la nivel european, ar trebui să se studieze posibilitatea extinderii cerințelor AETR la vehiculele utilitare ușoare.

Legea se aplică șoferilor independenți?

Legea sancționează angajatorii responsabili de organizarea muncii și nu se aplică pentru transportatorii independenți. Cu toate acestea, s-ar putea aplica persoanei care organizează activitatea conducătorilor auto independenți, dacă a acționat ca un angajator față de alți șoferi. Legea se aplică șoferilor „puși la dispoziție” de un alt angajator, comisionari, firme care închiriază vehicule cu șoferi? Dispozițiile Regulamentului 561 privind odihna săptămânală se aplică șoferilor „puși la dispoziția” unei companii. Oricine care, indiferent de capacitate, organizează munca șoferilor în sistem rutier își poate vedea angajată responsabilitatea.

Legea sancționează șoferul care a efectuat odihna săptămânală normală la bordul vehiculului, sau pe angajatorul său? Cine trebuie să plătească amenda?

Sancțiunile incluse în domeniul reglementărilor sociale europene se adresează numai angajatorului. Niciodată conducătorului auto! Aici se încadrează și sancțiunea prevăzută de legea Savary (amendă până la 30.000 de euro și închisoare de până la un an), care își propune să oprească organizarea muncii șoferilor, astfel încât să nu poată respecta obligația de a efectua perioada normală de repaus săptămânal în afara vehiculului.

Ce se întâmplă în cazul unui control pe teritoriul francez, atunci când se identifică faptul că odihna săptămânală a fost realizată la bordul vehiculului pe teritoriul altui stat?

Agenții francezi de control sunt autorizați de lege să înregistreze încălcările Regulamentului 561. În acest context, este posibil ca efectuarea timpului de odihnă săptămânală normală în vehicul să fie observată în timpul unui control în trafic, în cazul în care sunt verificate toate regulile privind transportul rutier. Controlul rutier nu vizează, însă, acoperirea condițiilor de odihnă în perioadele săptămânale normale anterioare controlului actual.

Mijloace de control și sancțiuni

Cum se vor determina vehiculele controlate și șoferii?

Cum se stabilesc prioritățile pe naționalități? Procedurile de control nu sunt modificate prin legea 2014-790 din 10 iulie 2014. Controalele vizează toate vehiculele care călătoresc pe teritoriul național francez, indiferent de locul lor de origine.

Poate un șofer să fie verificat în vehicul în timp ce se odihnește zilnic și/sau săptămânal?

Procedurile de control nu sunt modificate prin legea Savary. În general, așa cum se întâmplă în prezent, controalele se efectuează în condiții care nu afectează calitatea odihnei conducătorului auto.

Cum vor verifica, în mod concret, inspectorii că șoferii efectuează o perioadă de odihnă normală săptămânală în afara vehiculului?

O dată ce se stabilește că un conducător auto se află într-o o perioadă de odihnă săptămânală normală, simpla sa prezență în vehicul constituie un element material suficient pentru a constata că nu își ia perioada de odihnă în afara vehiculului, în conformitate cu articolul 8.8 din Regulamentul 561.

Autoritățile vor putea monitoriza zilele săptămânale normale de odihnă pe o perioadă mai mare de 28 de zile?

Controalele efectuate pe teritoriul francez în trafic se vor limita la respectarea conformității condițiilor de efectuare a odihnei în desfășurare. Aceste controale nu vor avea scopul de a verifica în ce condiții se efectuează perioadele normale de odihnă săptămânală în cele 28 de zile care preced ziua în care se realizează verificările.

Cum vor proceda autoritățile de supraveghere cu introducerea manuală a datelor din tahograful digital?

Această lege nu modifică condițiile de control tahografe.

Cum se asigură proporționalitatea sentințelor în raport cu infracțiunea asigurată?

Cuantumul amenzii de 30.000 de euro și un an de închisoare constituie penalități maxime. Sentințele sunt pronunțate de judecători, în urma unei investigații și a unei proceduri în timpul căreia apărarea își susține cauza. Sentințele vor fi pronunțate în conformitate cu prevederile art. 132-24 din Codul penal.

În limitele legii, instanța pronunță sancțiunile și le fixează în funcție de circumstanțele infracțiunii și de personalitatea făptuitorului. Atunci când instanța impune o amendă, determină valoarea acesteia luând în considerare, de asemenea, resursele și taxele provenind din partea infractorului.

Natura, cuantumul și sistemul pronunțărilor sunt fixate pentru a asigura protecția efectivă a societății, a intereselor victimei și pedepsirea persoanei condamnate, luându-se în calcul integrarea sau reintegrarea persoanei condamnate și descurajarea comiterii de noi infracțiuni.

În probleme corecționale, în afară de condamnările pentru recidivă juridică, o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare poate fi pronunțată doar ca o ultimă soluție, atunci când gravitatea infracțiunii și personalitatea făptașului face această sancțiune necesară și dacă alt tip de sancțiune este, în mod clar, inadecvat.

Prin ce mijloace vor putea autoritățile franceze să urmărească angajatorii stabiliți în străinătate și să aplice sancțiunile prevăzute în legislația franceză?

Urmărirea penală a angajatorilor localizați în alte state membre se va baza pe mijloacele de cooperare administrativă, polițienească și judiciară prevăzută la nivel european. Cooperarea administrativă între administrațiile sau serviciile responsabile de control este prevăzută la art. 22 alin. (2) din Regulamentul 561.

Această procedură se poate baza pe principiul prevăzut la art. 19 din directivă, care atribuie statelor membre competența de a „impune o sancțiune unei firme pentru încălcări ale prezentului regulament identificate pe teritoriul său, care nu au fost deja sancționate, chiar dacă infracțiunea a fost comisă pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei terțe țări”.

De asemenea, în ceea ce privește infracțiunile de natură penală, cooperarea între statele membre se poate baza pe instrumentele UE privind cooperarea judiciară europeană.

GRAP International se ocupă cu reprezentarea societăților de transport străine pe teritoriul francez, conform legii Macron. Compania oferă, în plus, consultanță 24 de ore din 24, pentru orice altă problemă pe care cărăușii o pot întâmpina în țările unde se vorbește limba franceză.

(Va urma)

Pascale RICAILLE

office@grap.eu.com

Contact limba română Adrian Gegiu: 0033.645.666.694

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.