Microintreprinderile din zona rurala raman in prim plan

Nu ati accesat fonduri comunitare in ultimii 3 ani? Aveti pana in 40 de ani sau sunteti femeie? Conduceti o micro intreprindere nou-infiintata in zona rurala? Vreti sa investiti in firma dumneavoastra si sa creati noi locuri de munca? Daca DA, atunci indepliniti toate conditiile pentru a fi un potential beneficiar al sprijinului financiar nerambursabil oferit microintreprinderilor din mediul rural prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

In cadrul acestei linii de finantare nerambursabila, sunt sprijinite investitiile realizate atat de catre microintreprinderile existente, cat si de catre cele nou infiintate din sectoare de activitate non-agricole, din spatiul rural. Microintreprinderile sunt definite ca intreprinderi cu pana la 9 salariati, care realizeaza o cifra de a faceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent in lei. Intensitatea ajutorului nerambursabil este de 70% si poate ajunge pana la 200.000 euro (respectiv 100.000 euro pentru intreprinderile din domeniul transportului rutier – transportul de marfa si transportul de calatori pe cale rutiera), astfel contributia proprie a solicitantului este de numai 30% din valoarea eligibila a proiectului, iar beneficiarul poate obtine o prefinantare de 50%.

Fondurile nerambursabile obtinute pot fi folosite pentru investitii in active corporale (cladiri, mijloace de transport specializate, echipamente, utilaje etc) sau necorporale (software, p tente, licente etc).

Domenii non-agricole finantate

Investitii in activitati productive cum ar fi:

– Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc);

– In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);

– Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

Servicii pentru populatia rurala cum ar fi: servicii de croitorie, fri zerie, cizmarie; servicii de conectare si difuzare internet; servicii de me canizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport), protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare; servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

Investitii in producerea de e nergie regenerabila – achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regene rabile decat biocombustibilii (este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de e nergie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este/va fi autorizat).

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.