MINIMIS de la Finante

Ajutorul de minimis reprezinta un ajutor de stat pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor, ce se acorda sub forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin Ministerul Finantelor Publice.

Durata schemei este de 5 ani (2007-2011), iar bugetul este de 100 milioane de euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani. Pentru acest an, sesiunea depunerii cererilor de finantare a fost deschisa in martie 2009 si completata ulterior in mai si august 2009.

Schema de ajutor de minimis are ca scop sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii care activeaza in orice domeniu de activitate (mai putin cele din domeniul pescuitului, acvaculturii, agricultura, export, sectorul carbunelui), pentru a se ridica la nivelul standardelor europene.

100.000 de euro pentru carausi

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile este de 200.000 euro, echivalent in lei, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier. Beneficiarii eligibili sunt IMM-urile, ce isi au sediul si desfasoara activitati in Romania, respectiv microintreprinderile, intreprinderile mici si cele mijlocii, infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Pe langa acest criteriu, beneficiarul trebuie sa aiba in vedere o serie de alte conditii pe care sa le indeplineasca la data depunerii cererii de finantare:

– sa desfasoare activitate economica de cel putin 1 an;

– pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi sa nu fi primit ajutoare de minimis sau, daca a primit, acestea cumulate nu depasesc plafonul maxim permis pentru o intreprindere;

– sa nu inregistreze debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

– sa nu se afle in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;

– sa nu intre in categoria „intreprinderilor in dificultate“;

– sa nu fi fost emise impotriva intreprinderii decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Unde se folosesc banii

Proiectul trebuie sa fie desfasurat pe teritoriul Romaniei si sa respecte criteriile de eligibilitate pentru cheltuielile ce se vor efectua. În cadrul proiectului, se pot realiza investitii in active corporale si/sau necorporale, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa fie utilizate in exclusivitate in locatia intreprinderii solicitante

– sa fie considerate active amortizabile

– sa nu fie achizitionate in sistem de leasing

– sa ramana in locatia intreprinderii pentru cel putin 5 ani dupa finalizarea investitiei si sa fie utilizate pentru derularea operatiunii finantate.

Costurile eligibile din proiectul de investitii dorit de intreprindere trebuie sa se incadreze in:

– investitii in imobilizari corporale

– constructii cu scop industrial sau turistic

– echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru

– aparate si instalatii de masurare, control si reglare

– mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii

– mobilier si aparatura birotica

– investitii in imobilizari necorporale (brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare).

Etape de parcurs

Desfasurarea proiectului prevede succedarea mai multor etape. Prima implica solicitarea Acordului de principiu pentru finantare (depunerea documentatiei cerute prin Ghidul Solicitantului – cererile sunt analizate si selectate, in limita bugetului alocat schemei, in ordine, in functie de data si numarul inregistrarii – evaluarea se face in maxim 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii).

Cea de-a doua etapa aduce in prim plan cererea de eliberare a sumei nerambursabile (depunerea primei cereri se face in termen de maximum 4 luni de la data emiterii Acordului de principiu pentru finantare). În a treia etapa, se face verificarea la fata locului a stadiului de realizare a investitiei dupa depunerea cererii de eliberare a sumei nerambursabile.

În fine, in cea de-a patra etapa, se realizeaza decontarea cheltuielilor eligibile (virarea transelor se face in maxim 30 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii de eliberare a sumei nerambursabile).

Consultantul are rolul sau

Documentatia din cererea de finantare trebuie sa includa si un studiu tehnico-economic, intocmit de o firma de specialitate in domeniu (care desfasoara activitati de consultanta pentru afaceri si management, cod CAEN 7022), in baza caruia va reiesi ca proiectul de investitii prezentat de intreprinderea care solicita finantare este viabil si ca se recomanda a fi implementat din fonduri publice.

De asemenea, firma va prezenta si un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor acordate, cu o prezentare detaliata a cheltuielilor eligibile pentru care se solicita finantarea. Pentru obtinerea acordului de finantare, solicitantul va insoti cererea de finantare cu documente justificative, cum ar fi: certificatul constatator, certificate de atestare fiscala, situatiile financiare aprobate din ultimul exercitiu financiar, declaratiile pe proprie raspundere ale reprezentantului legal al intreprinderii. Cererile de finantare impreuna cu documentatia aferenta acestora se depun la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice. Detalii privind accesarea acestui ajutor de stat se gasesc pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, iar pentru intocmirea studiului tehnico-economic se poate apela la o firma specializata de consultanta pentru afaceri si management.

Diana PARIZIANU

www.bepa.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.