România are de absorbit 8,6 miliarde de euro în 2014

România va putea primi 8,6 miliarde euro de la bugetul Uniunii Europene (UE) în 2014, dacă va reuşi să îi absoarbă, şi va contribui cu 1,58 miliarde de euro, relevă datele din Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2014 și perspectiva acesteia pe anii 2015-2017, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Pentru 2013 ţara noastră are de plătit o sumă similară către UE, dar de primit sunt bani mai puţini, respectiv 5,81 miliarde de euro, relevă balanța financiară netă din raport.

Suma totală estimată a fi plătită în perioada 2007-2014 către UE este de 10,828 miliarde de euro, reprezentând circa o treime din fondurile de 29,945 miliarde euro pe care le avea de absorbit România în aceeași perioadă de la bugetul UE.

Cifrele arată că, până la finele lui 2012, adică în 5 ani, România a primit din bugetul UE circa 15,52 de miliarde de euro și a plătit 7,66 miliarde de euro.

Stadiul implementării fondurilor europene

Alocarea pentru România a fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru perioada 2007-2013 este de 19,67 miliarde euro. Din această sumă, 19,21 miliarde euro sunt pentru programele operationale aferente obiectivului „Convergenţă” – 12,66 miliarde euro fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul Social European) şi 6,55 miliarde euro Fondul de coeziune – iar 0,46 miliarde sunt pentru obiectivul  „Cooperare Teritorială Europeană”.

La capitolul „Convergenţă”, până la 30 august 2013 au fost depuse pentru cele 7 programe operaţionale 39.265 proiecte, în valoare totală de aproximativ 68,62 miliarde euro, din care aprox. 44,60 miliarde euro reprezintă contribuţia UE.

O treime din proiecte, aprobate

Au fost aprobate 12.746 proiecte, în valoare totală de aprox. 32,29 miliarde euro, din care cca. 19,32 miliarde euro reprezintă contribuţie UE, ceea ce reprezintă aproximativ 100,55% din alocarea UE 2007–2013, relevă raportul.

Au fost semnate 9.860 contracte de finanţare cu beneficiarii, de aprox. 28,70 miliarde euro, din care valoare eligibilă – aprox. 22,42 miliarde euro, 17,63 miliarde euro reprezentând fonduri UE. Contribuţia UE aferentă contractelor semnate, în raport cu alocarea UE 2007–2013. este de aproximativ 91.78%.

6,59 mld euro plăţi către beneficiari

Prefinanţările şi rambursările către beneficiari s-au cifrat la aprox. 6,59 miliarde euro, din care contribuţia UE a însumat cca. 5,89 miliarde euro, respectiv 30,64% din alocarea 2007–2013.

La data de 31 august 2013, valoarea declaraţiilor de cheltuieli care au fost transmise Comisiei Europene a fost de 4,21 miliarde euro, ceea ce reprezintă o rată de absorbţie curentă de 21,89 % din alocarea UE pentru perioada 2007-2013.

Referitor la tipurile de fonduri pentru care au fost transmise declaraţii de cheltuieli către Comisia Europeană, din suma de 4,21 miliarde euro, suma de aprox. 2,16 miliarde euro este aferentă FEDR, suma de 1,33 miliarde euro  este aferenta FC şi 0,72 miliarde euro aferentă FSE.

5,98 mld euro absorbiţi în 6 ani

Suma totală primită de România de la Comisia Europeană pentru perioada 2007-2013 este de 5,98 miliarde euro, ceea ce reprezintă 31,13% din alocarea UE pentru perioada 2007-2013. Din această sumă, 2,11 miliarde reprezintă prefinanţări, în timp ce 3,87 miliarde euro reprezintă sume rambursate de către Comisia Europeană. Astfel, rata rambursărilor este de 20,12% din total alocare pentru perioada 2007-2013.

Valoarea rambursărilor de la CE în 2013 (de la 1 ianuarie la 31 august 2013) este de 1.662 milioane euro, reprezentând 8,65 % din total alocare pentru programele operaţionale finaţate în cadrul obiectivului „Convergenţă”. Suma rambursată în anul 2013 (până la 31 august) este de 1,46 ori mai mare decat suma de 1.138 milioane euro rambursată în anul 2012, relevă raportul.

Referitor la tipurile de fonduri pentru care CE a rambursat sume solicitate de România, din 3,87 miliarde euro aprox. 1,94 miliarde euro este aferentă FEDR, suma de 1,25 miliarde euro este aferentă FC şi cea de 0,68 miliarde euro, aferentă FSE.

81 de proiecte majore aprobate de CE

La 31 august 2013, România avea aprobate de Comisia Europeană 81 de proiecte majore, astfel:

– 64 proiecte în domeniul mediului (infrastructură de alimentare cu apă, tratarea apelor uzate, managementul deşeurilor, sisteme urbane de încălzire, protecţia împotriva inundaţiilor şi eroziune costieră)

– 16 proiecte în domeniul transporturilor (infrastructură rutieră, feroviară şi navală)

– 1 proiect în domeniul cercetării.

Valoarea totală eligibilă a tuturor acestor proiecte este de aproximativ 9,57 miliarde euro.

Fonduri externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare SEE şi Norvegian 2009-2014

România mai beneficieazã şi de fonduri externe nerambursabile aferente mecanismelor financiare SEE şi Norvegian 2009-2014, finanţate de Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein).

Valoarea totală a acestor fonduri este de 280,9 milioane euro, la care se adaugă 35,8 milioane euro cofinanţarea de la bugetul de stat.

Din totalul de 22 de programe finanţate în cadrul celor două mecanisme au fost aprobate până în prezent 20 de programe, restul urmând a fi aprobate până la sfârşitul anului în curs. Implementarea efectivă a programelor se va desfăşura pe parcursul anilor 2014 – 2016.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.