Trei primari din jud. Constanţa, incompatibili sau în conflict de interese

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa conflictului de interese de natură administrativă şi penală în cazul lui Titu Neague, primarul comunei Bărăganu, şi a stării de incompatibilitate şi săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii în cazul lui Viorel Bălan, primarul comunei Nicolae Bălcescu, şi al lui Adrian Viorel Stan, primarul oraşului Techirghiol.

Primarul Titu Neague a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât a încheiat un contract de arendare între Primărie şi SC „La Titu Frumosu” SRL, societate în cadrul căreia soacra acestuia deţine funcţia de asociat şi administrator.

Totodată, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Neague a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de dispoziţiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora “fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.

Viorel Bălan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 – 21 septembrie 2010, întrucât a exercitat, simultan, funcţia de primar al comunei Nicolae Bălcescu şi pe cea de administrator al SC Panminada SRL (23 iunie 2008 – 5 ianuarie 2009) şi al SC Pavicom SRL (23 iunie 2008 – 21 septembrie 2010).

De asemenea, întrucât acesta a omis menţionarea în declaraţiile de interese aferente anilor 2009 şi 2010 a calităţilor deţinute în cadrul SC Pavicom SRL, ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Bălan a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută de dispoziţiile articolului 292 din Codul Penal, potrivit cărora “declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă“.

Adrian Viorel Stan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 3 iunie 2011 – 22 mai 2012, întrucât a exercitat, simultan, funcţia de primar al oraşului Techirghiol şi pe cea de administrator al SC Techirghiol.ro Cosmetics & Spa SRL.

“Persoana (…) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.