Acciza. Ultima oră!

Din acest număr, lansăm o rubrică nouă, în cadrul căreia Ziua Cargo va adresa directorului general ARR, Aurelia Surulescu, întrebări primite din piaţă. Subiectul asupra căruia ne-am oprit cu această ocazie îl constituie recuperarea celor 4 eurocenţi din acciza pe carburant, administrator al schemei de ajutor de stat fiind Autoritatea Rutieră Română.

 

Câte cereri au fost depuse pentru restituirea celor 4 eurocenţi din acciză?

Până pe 8 septembrie, au fost depuse de către operatorii economici 202 cereri, pe suport de hârtie la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române, pentru înscrierea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor. În urma acestora, 153 de operatori economici au primit decizie de aprobare a cererii de înscriere în registru, în timp ce 42 au primit decizie de respingere a cererii. Un număr de 7 cereri se aflau pe 8 septembrie în curs de analiză. De asemenea, operatorii economici au depus 7 cereri, pe suport de hârtie la agenţiile teritoriale ale ARR, pentru restituirea de accize în baza prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Codul fiscal.

Care sunt principalele motive de respingere a cererilor de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili?

1. Operatorii economici nu au transmis documente din care să reiasă că alimentarea vehiculelor eligibile se realizează utilizând carduri de gestiune a alimentărilor conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 537/2014.

2. Operatorii economici nu au transmis documente din care să reiasă că sunt îndeplinite specificaţiile referitoare la dispersorul electronic pentru distribuţie conform prevederilor art. 4 din H.G. nr. 537/2014.

3. Operatorii economici figurează în evidenţele fiscale cu obligaţii de plată sau au depus certificate de atestare fiscal care nu erau în termen de valabilitate.

Când va fi funcţională platforma de înregistrare electronică în vederea recuperării celor 4 eurocenţi din acciză? Ce noutăţi va aduce aceasta?

Implementarea sistemului informatic pentru restituirea de accize va fi finalizată în cursul lunii octombrie. Pot fi identificate următoarele avantaje:

– posibilitatea depunerii documentelor necesare restituirii de accize în orice moment al zilei;

– reducerea semnificativă a timpului de procesare a documentelor;

– reducerea timpului de răspuns pentru deciziile de aprobare/respingere a cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili pentru restituirea de acciză;

– reducerea timpului de răspuns pentru decizile de aprobare/respingere a cererii de restituire a accizei;

– eficientizarea schimbului de informaţii cu celelalte instituţii care au atribuţii cu privire la restituirea de accize.

Autoritatea Rutieră Română va informa operatorii economici, prin site ul www.arr.ro, data de la care documentele vor fi transmise în format electronic atât pentru înscrierea în Registrul vehiculelor şi al operatorilor eligibili, cât şi pentru restituirea de accize.

Carburantul consumat de agregatul frigorific montat pe semiremorcile destinate transportului sub temperatură controlată este eligibil pentru procedura de recuperare a celor 4 eurocenţi din acciză?

Art. 1 alin. (1) din H.G nr. 537/2014 prevede:

„Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014. (…)“, astfel restituirea de accize se efectuează pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

CIFRELE LUNII

Piaţa de transport în creştere 2013 2014

Certificat de transport în cont propriu 3.801 3.939

Licenţă pentru transport rutier internaţional de mărfuri
contra cost în numele unui terţ 32.487 35.017

Licenţă pentru transport rutier internaţional de persoane
cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terţ 4.466 4.631

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.