Acord provizoriu pentru formarea profesională a navigatorilor

Președinția României a Consiliului Uniunii Europene a ajuns în 12 februarie la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind reforma menită să mențină normele UE aliniate la cele internaționale și să eficientizeze mecanismul centralizat de recunoaștere a navigatorilor din țările terțe.

Revizuirea documentului legislativ va spori claritatea juridică cu privire la recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigatori emise de statele UE. Acordul va fi prezentat spre aprobare de către statele membre în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului.

“Formarea și certificarea în domeniul maritim de înaltă calitate sunt esențiale pentru menținerea unui standard ridicat de siguranță pe mare și pentru prevenirea poluării. Aceste norme mai simple vor ușura libertatea navigatorilor în cadrul UE și vor facilita în sectorul de transport maritim cariere mai atractive, reducând deficitul de personal calificat”, a susținut Rovana Plumb, în calitate de ministru interimar al transporturilor din România și Preşedinte al Consiliului Miniştrilor de Transport în cadrul Uniunii Europene (UE).

Cadrul internațional în acest domeniu este Convenția internațională a Organizației Maritime Internaționale (OMI) privind standardele de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart pentru navigatori, mai exact, este vorba de efectuarea unui serviciu de patru ore, executat permanent de membrii echipajului, pe schimburi, la bordul unei nave (“Convenția STCW”).

În conformitate cu mecanismul comun UE de recunoaștere a certificatelor de navigatori din țări terțe, Comisia Europeană verifică în mod regulat faptul că statele membre UE și țările terțe respectă cerințele directivei UE și ale Convenției STCW. Directiva modificată va simplifica procedura de recunoaștere a documentelor emise de către statele membre și terțe.

În ceea ce privește recunoașterea navigatorilor din alte state membre, noile norme vor clarifica recunoașterea reciprocă a documentelor astfel încât să permită navigatorilor certificați de o țară UE să lucreze la bordul navelor care arborează steagul unui alt stat membru al UE.

După aprobare, textul convenit va fi supus revizuirii juridice și lingvistice. Apoi va fi adoptat oficial atât de Parlamentul European, cât și de Consiliu UE.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.