FIATA – sesiunea de primăvară

Probleme juridice, vamale, de siguranță și securitate, provocări internaționale sau regionale (Europa, America, Asia, Africa), aspecte privind transportul aerian sau multimodal. Sunt subiecte dezbătute cu ocazia sesiunii de primăvară a FIATA (Federația Internațională a Asociațiilor Expeditorilor de Marfă), de la Zürich, care a reunit 108 țări. România a fost reprezentată de președintele USER, Marius Cae.

Calificată de către președintele FIATA, Babar Badat, ca fiind una dintre cele mai productive sesiuni, conferința a prilejuit anunțul de lansare, de către Institutul de Transporturi Multimodale FIATA, a celei de-a doua ediții a ghidului de bune practici privind calitatea containerelor furnizate de liniile maritime.

Ghid pentru calitatea containerelor

Ghidul își propune să asiste, prin informațiile publicate, atât asociațiile naționale FIATA, cât și transportatorii lor individuali de marfă, în condițiile în care, în ultimul timp, a fost consemnată scăderea semnificativă a calității containerelor furnizate de liniile maritime.

Concluzia grupului de lucru care a elaborat lucrarea este una simplă, dar îngrijorătoare: liniile de transport maritim reduc costurile pentru întreținerea echipamentului. „Deși există obligații clare ca liniile maritime să furnizeze containere goale care sunt «adecvate scopului», calitatea containerelor eliberate din depozitele de containere (de obicei subcontractate de liniile de transport maritim) este adesea inacceptabilă, generând, în multe cazuri, litigii, costuri suplimentare și, mai ales, întreruperi și întârzieri în lanțul de aprovizionare”, se arată în prezentarea ghidului.

A început pregătirea unei noi versiuni a regulilor Incoterms, ce va fi lansată în anul 2020.

Similar cu primul ghid de bune practici privind containerele, acest document vizează examinarea situației actuale și evidențierea celor mai bune practici care pot fi implementate, în mod voluntar, de către toate părțile, putând contribui la reducerea comportamentului ineficient, care generează întârzieri și costuri inutile în lanțul de aprovizionare.

Președintele asociației britanice BIFA a subliniat, cu ocazia prezentării unor scenarii pentru Brexit, că autoritățile vamale din Marea Britanie și Franța fac deja pregătiri pentru simplificarea procedurilor vamale de import și export.

Tehnologia informatică în prim plan

Tot cu ocazia sesiunii de primăvară FIATA, a fost anunțată elaborarea unui ghid de bune practici privind prevenirea criminalității informatice, precum și a celei software, care va susține o platformă pentru emiterea electronică a documentului de transport FBL (EFBL). „În cadrul sesiunii, au fost analizate, de asemenea, stadiul lucrărilor și contribuția celor 5 asociații pilot, printre care și USER”, a afirmat Marius Cae, președintele Uniunii Societăților de Expediții din România.

Tot pentru a asigura o mai bună protecție în fața provocărilor IT, FIATA a anunțat implicarea sa și a asociaților membre în elaborarea și implementarea tehnologiei blockchain și a inteligenței artificiale în industria expedițiilor… care vor schimba fundamental calea de a face business în viitor!

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.