Page 29 - revista ZIUA CARGO
P. 29

  Andreea Gheorghe
Nevoia de echipă se regăsește în răs- punsurile șoferilor cel mai des, deoa- rece ei resimt cel mai intens acest as- pect, fiind pe drum, de cele mai multe ori, singuri, nu în echipaj.
Datorită numărului mare de firme de transport, șoferilor le este ușor să își schimbe angajatorul. Adesea sunt nemulțumiți de partea tehnică a ma- șinii, de partea financiară, de comu- nicare. Iar, în acest context, este des- tul de dificil ca o firmă să creeze condiții ideale. Dar asta nu înseamnă că nu putem îmbunătăți segmente ale activității companiei noastre, în funcție de obiective.
Iar, la un moment dat,
va trebui să privim cu prioritate această relație dintre dispecer și șofer, atât din punct de vedere psihologic, cât și practic.
Ea ne poate informa despre multe probleme pe care, dacă nu le rezol- văm în prezent, în viitor pot constitui adevărate blocaje (de personal, fi- nanciar, erori).
Dispeceratul lucrează îndeaproa- pe cu șoferii, comunică, oferă informa-
ții și instrucțiuni. În companiile mai mici, anumite sisteme nu sunt disponibile, deoarece proprietarul companiei le consideră a reprezenta un dezavantaj financiar. În acest caz, dispeceratul trebuie să improvizeze comunicarea. Prin urmare, multe etape sunt efectuate exclusiv de către dispecer, eventual și cu ajutorul șoferului. În ziua de azi, fără sisteme, este dificil de coordonat. Fac- torul uman exclusiv înseamnă risc de greșeli, interpretări și se ajunge mai ușor într-un sistem deloc confortabil, creat, uneori, chiar de șoferi.
Vă provoc...
...la un exercițiu de feedback – evaluare versus autoevaluare a acti- vității și deciziilor în propria companie, între șoferi și dispeceri! ANONIM.
Bill Gates afirma: „Cei mai nemul- țumiți clienți reprezintă cea mai mare sursă de informare.”
Sunteți pregătiți pentru ceea ce veți afla?
Andreea GHEORGHE
psiholog specializat în psihologia transporturilor gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
 este o rubrică în care se cere să se specifice pe cine are ca subordonat în activitate. Dacă subliniem că sub- ordonat este șoferul, apare prima problemă de comunicare și atitu- dine. Dispecerul înțelege, pe bună dreptate, ce scrie negru pe alb. Asta înseamnă că trebuie să explicăm nou- lui angajat, pe postul de dispecer, ce înseamnă această „subordonare”.
Iată și o întrebare pentru manager.
Care vrei să fie atitudinea dispece- rului, în comunicarea cu șoferul? Pen- tru că sunt două tipuri de mesaje: ex- plicite și implicite. Ce spunem și ce facem. Ca să nu existe confuzie, ele trebuie să coincidă.
Din perspectivă psihologică, șofe- rul și dispecerul au ceva în comun: marfa. Ambii direcționează marfa, doar că diferit. Fiecare are responsabilitatea lui, în ceea ce privește marfa. În cazul șoferului, pe lângă siguranța mărfii, mai putem vorbi și despre siguranța rutieră, caz în care poate răspunde personal, penal sau cu propria viață.
E încurajator pentru ambii să facă o echipă în care este prezent respectul pentru responsabilitatea celuilalt.
Dispecerul poate fi, în aceeași zi, în peste douăzeci de curse. Pe unde merg acei șoferi, sunt și ei, mental, programând și gândind fiecare detaliu.
 ianuarie 2023 ................................................................................................................................................ 29
 ECHIPA
PUBLICITATE
   27   28   29   30   31