Page 47 - revista ZIUA CARGO
P. 47

XTRACK TMS
Soluția Axes Software
pentru gestionarea
transporturilor
xTrack TMS (Transport Management System) este o soluție software complexă, de planificare, urmărire și optimizare
a activităților, care asigură o gestionare completă și eficientă a transporturilor de mărfuri și nu numai.
 E chipa Axes Software a creat-o și continuă să o perfecțione- ze, având în vedere atât ne- voile companiilor care desfășoară ac- tivități de transport sau distribuție mărfuri, cât și necesitățile caselor de expediții. Rezultatul? Aplicația permite automatizarea oricărui flux de trans- port, este user-friendly și se integrează cu ușurință în sistemele informatice existente ale celor care doresc să o utilizeze. În consecință, nu există pe- ricolul ca, după implementare, să nu fie folosită, pe motiv că nu ar fi compa- tibilă cu alte aplicații, sau că angajații
nu s-ar descurca să o folosească.
Obiecții respinse
„Nicio soluție software, inclusiv TMS, nu poate face ce face un angajat cu vechime în domeniu.”
Există percepția că aplicațiile nu pot fi adaptate la nevoile firmei, fiindcă nu pot încorpora toate variabilele (pa- rametri) posibile din domeniu, și că „numai omul acela, care lucrează de 15 ani pe post” poate gestiona eficient unul sau mai multe dintre procesele vizate. Echipa Axes Software demon- strează de peste 15 ani că orice flux de lucru poate fi digitalizat, fără vreo limitare a numărului de parametri in- cluși în algoritmii special creați pentru a rezolva dificultățile de gestionare a activităților. Dar asta nu înseamnă că „omul acela” nu este și el important. Dimpotrivă, experiența lui + experiența consultanților și a programatorilor Axes Software = aplicație performantă. Colaborarea este de tip win-win pentru toți cei implicați. Iar angajatul experi- mentat, care se bucură de o viață post-implementare vizibil mai bună, rămâne, în continuare, important, fiind- că, orice s-ar spune, aplicațiile au ne- voie de utilizatori ca să își facă treaba.
„Furnizorii de soluții software nu livrează ceea ce promit și, după im- plementare, uită să ofere suportul ne- cesar.”
Consultanții Axes Software anali- zează cu atenție procesele pe care fir- mele-client doresc să le automatizeze, strâng informațiile necesare în cursul discuțiilor cu cei care cunosc în amă- nunt fluxurile de lucru și fac sugestii practice. De aceea, gradul de adap- tare al aplicațiilor rezultate în urma co- laborării cu reprezentanții firmelor este foarte mare, iar produsele finale reflectă cerințele acestora. Firește, acuza că nu sunt livrate întotdeauna soluțiile pro- mise nu a ocolit nici firma Axes Soft- ware. Problema e probabil undeva la mijloc: inabilitatea ambelor părți de a înțelege câteodată ce se dorește rea- lizat conduce, practic, la mici diferende pe care echipa se străduiește să le re- zolve. Cât despre suport – Axes Soft- ware oferă post-implementare și servicii de tip helpdesk celor care le solicită prin contract și vă garantează că nu vă ia banii și dispare din peisaj.
„O aplicație e prea greu de utilizat, pentru că e nevoie de personal spe- cializat, iar implementarea va crea dis- funcționalități în activitatea firmei.”
xTrack TMS este ușor de folosit de către orice angajat, pentru că op- țiunile și modul de ordonare al aces- tora sunt intuitive. De aceea, utilizatorii învață repede și cu ușurință ce trebuie să facă, fără să necesite o instruire în- delungată sau complicată. Vi se pare prea mult o oră de instruire? Rezul- tatele implementării și ale trainingului se văd repede. Planificarea automată a curselor, de exemplu, cu tona de parametri de care trebuie să se țină cont, ușurează mult viața dispecerilor, care nu mai sunt obligați să aloce timp și efort pentru a realiza acest lucru manual și fără greșeală. Și dacă te gândești că datele corespunzătoare fiecărui parametru se schimbă încon- tinuu, îți dai seama imediat cât valo- rează o astfel de planificare!
„De ce aș avea nevoie de un TMS? Șoferii vor merge tot pe rutele pe care le știu ei și e mai bine să nu
le schimb rutina. În plus, chiar dacă aș vrea, nu i-aș putea controla. Iar re- lațiile personale construite de-a lungul timpului de ei cu clienții vor avea, poate, de suferit, dacă livrările nu sunt făcute de aceeași persoană de fiecare dată.”
E adevărat că xTrack TMS opti- mizează rutele și, probabil, rezultatele optimizării nu vor concorda cu rutele utilizate în mod obișnuit. Dar oare e bine să perpetuezi sistemul, când car- buranții costă, mașinile se uzează mai repede, emisiile de CO2 contează, ai prea multe curse în gol și, poate, ai nevoie de mai mulți șoferi decât îți permiți? Schimbarea nu pune presiu- ne pe șoferi și nu le afectează eficien- ța, pentru că aplicația le oferă posibi- litatea de a vedea pe telefon traseul pe care îl vor parcurge (xTrack TMS e integrat cu aplicații de tip Google Maps). Asta înseamnă că orice șofer poate efectua orice cursă, iar profitul se mărește, atunci când costurile de transport și mentenanță scad. Mai mult, poți verifica chiar și în timp real ce face fiecare șofer, mai ales dacă achiziționezi și o aplicație complemen- tară sistemului xTrack TMS, denumită xTrack POD (Proof of Delivery). Cât despre relațiile personale... nu e mai bine să le îmbunătățești, ridicând ni- velul de satisfacție al clienților, prin respectarea termenelor de livrare, de exemplu?
Soluțiile software digitalizează și comunicarea. Poți evita efortul de a chema la tine șoferii sau, chiar, de a te duce tu la ei, pentru a le comunica detalii și instrucțiuni legate de cursa/ cursele pe care trebuie să le facă, sau pentru a primi rapoarte legate de cur- sele efectuate deja. Discuțiile față în față se reduc substanțial – combinația xTrack TMS și xTrack POD le permite șoferilor să primească direct pe telefo- nul mobil informațiile de care au ne- voie la plecarea în cursă și să îți ra- porteze toate operațiunile finalizate pe traseu, în timp real. Și așa crește și productivitatea tuturor!
ianuarie 2023 ................................................................................................................................................ 47
 SIGURANȚĂ. IT


   45   46   47   48   49