Page 53 - revista ZIUA CARGO
P. 53

Momentul blu... AdBlue
Oferit de New Design Composite
O nouă cheie de control – raportul dintre consumul de motorină și cel de AdBlue este constant, pentru fiecare mașină în parte!
  C ât costă litrul de AdBlue?” – este întrebarea pe care o pun majoritatea utilizato- „rilor. Și este firesc să fie așa, în lipsa unei metode clare de evaluare a cali-
tății produsului.
Am arătat, luna trecută, impactul
pe care îl are utilizarea unui produs neconform – creșterea consumului de motorină, a consumului de AdBlue, uzura prematură a componentelor sis- temului SCR...
Un aspect important este legat de monitorizarea istoricului de intervenții asupra componentelor sistemului SCR. O rată ridicată de defectare a acestora reprezintă un semn clar că nu este utilizat un AdBlue care respec- tă standardele. Și acest lucru înseam- nă atât costuri legate de piesele înlo- cuite, cât și timp pierdut în service.
În plus, consumul de AdBlue ar trebui monitorizat în relație directă cu
cel de motorină. Practic, există un ra- port precis pentru fiecare autovehicul aflat în stare tehnică corespunzătoare, între consumul de motorină și cel de AdBlue și nu cu un produs neconform standardului ISO 22241-1:2006. Orice deviere de la acest raport reprezintă un semnal de alarmă, care poate în- semna sustragere de motorină, sus- tragere de AdBlue.
Monitorizarea acestui raport re- prezintă o cheie de control, care, la ora actuală, este puțin utilizată de către transportatori.
Creșterea consumului de motorină în raport cu cel de AdBlue înseamnă că, probabil, discutăm despre furt de motorină. Invers, creșterea consumu- lui de AdBlue față de cel de motorină înseamnă furt de AdBlue, sau utiliza- rea unui produs neconform.
În concluzie, calitatea AdBlue este asigurată prin achiziționarea produ- sului de la furnizori de încredere și, apoi, prin monitorizarea consumului în raport cu cel de motorină. Trasabi- litatea intervențiilor asupra sistemului SCR este, de asemenea, grăitoare. Testele de concentrație, cu ajutorul refractometrului, efectuate asupra AdBlue la achiziție, sunt în mică mă- sură elocvente, din punct de vedere al calității produsului – condiții improprii de testare, grad ridicat de eroare..., testul de concentrație fiind doar veri- ficarea unui singur parametru calitativ din cei 15 parametri.
PUBLICITATE
  CAMIOANE. SERVICII
   51   52   53   54   55