INTERVENȚIA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ. Instruirea personalului prin utilizarea echipamentelor

Există, în popor, concepția că, dacă nu te gândești la lucruri rele, acestea au mai puține șanse să se întâmple. Nimeni nu își dorește un incendiu, o inundație, un incident chimic sau un cutremur. Dar acest lucru nu înseamnă că aceste situații de urgență nu au loc, uneori, cu toate măsurile noastre de precauție. Iar atunci instruirea personalului pentru intervenția în situații de urgență este extrem de importantă și trebuie să ținem pasul, și în acest domeniu, cu evoluția tehnologiei.

Daniel Alexa

Trebuie precizat că există o legislație strictă în privința instructajelor la care trebuie să ia parte diferitele categorii de salariați.

Cerințele legale cu privire la instructajul periodic:

 • se execută cu toate categoriile de salariați pe o durată de cel puțin două ore și are ca scop împrospătarea, completarea și detalierea cunoștințelor dobândite prin instructajul introductiv general și prin instructajul specific locului de muncă;
 • se execută pe baza tematicii anuale și a graficului de instruire, aprobate de conducătorii instituțiilor, manageri sau patroni;
 • intervalul de timp între două instructaje periodice se stabilește de către conducerea operatorului economic sau a instituției publice în funcție de specificul condițiilor de muncă din unitatea respectivă, cu respectarea următoarelor termene:
 • cel mult o lună (30 de zile), pentru personalul cu funcții de execuție sau operative, care sprijină serviciile de urgență (structurile de răspuns) în cazul producerii situațiilor de urgență;
 • 1 – 3 luni, pentru personalul care lucrează nemijlocit cu aparate, mașini, utilaje și instalații tehnologice (tehnicieni, maiștri, subingineri, ingineri), precum și pentru analiști, cercetători și personalul din laboratoare;
 • 3 – 6 luni, pentru personalul auxiliar din secțiile și sectoarele de producție, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreținere și reparații, investiții, transporturi, precum și pentru cel care lucrează în instituții publice;
 • 1 – 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuții de organizare, conducere și control (șefi de secții, ateliere, instalații, depozite etc.), pentru cel din conducerea operatorului economic sau a instituției, precum și pentru cel din structura autorităților publice locale, a administrației publice centrale și a instituțiilor statului.

O altă cerință legislativă o reprezintă planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu.

Exercițiile au rolul de a verifica modul real și concret de intervenție în caz de situații de urgență, în baza planurilor de intervenție aprobate de către ISU, și constituie una din formele de bază prin care se verifică stadiul și capacitatea de apărare și răspuns a personalului de la locul de muncă.

Exercițiile și aplicațiile vizează modul în care se execută alarmarea, evacuarea și stingerea incendiului; suplimentar, se pot lua în calcul și factorii de risc specifici protecției civile.

Prezentarea și dezbaterea temelor prevăzute în planul de instruire se organizează și se realizează în funcție de experiența persoanelor care fac instruirea și, nu în ultimul rând, de importanța pe care managementul o acordă acestei activități.

Instruirea adulților

Ca metode utilizate în educația/instruirea adulților, putem vorbi despre:

– metode pasive de instruire:

* metode interogative;

* metode expozitive;

– metode active de instruire:

* metode simulative;

* metode demonstrative;

* metode interactive de grup;

* metode de instruire în sistem e-learning sau asistată de calculator.

Instruirea poate fi efectuată și prin alte metode de instruire moderne, respectiv instruirea în poligoane de instruire și/sau simulatoare.

Exerciții care dau rezultate

Exercițiul care să conducă la un rezultat cât mai bun (să poată fi replicat într-o situație reală) trebuie să implice cât mai multe simțuri:

 • Văz – flăcări deschise, închise, artificiale, fum, manechine, etichete substanțe periculoase etc.;
 • Miros – fum general, substanțe chimice;
 • Auz – sunete specifice scenariului realizat: explozie, foc, gaz, persoane în pericol;
 • Tactil – utilizare echipamente de stingere, utilizare echipamente de protecție etc.

Este posibilă atingerea acestui deziderat, astfel încât să fie posibil ca:

 • rezultatul instruirii să fie cel dorit;
 • scoaterea din program să fie cât mai mică;
 • costurile să fie accesibile;
 • toată activitatea, instalațiile și substanțele folosite să fie prietenoase cu mediul.

Este posibil să atingem acest deziderat?

Din experiența personală, vă pot spune că, în trecerea de la teorie la practică, de la practică la o simulare cât mai complexă și până la o intervenție reală, același lucrător/echipă de intervenție se comportă total diferit. Secretul unei intervenții optime constă în practică și în simularea posibilelor scenarii de apariție a unei situații de urgență: accidente de muncă, avarie la o instalație sau un echipament, poluare accidentală, incendiu etc.

Întrebări frecvente

Rezultatul instruirii poate fi garantat? În ce mod?

Instruirea asigură partea teoretică și practică, lucrătorii pot repeta exercițiul până la atingerea obiectivului. De exemplu, un stingător P6 are un timp de descărcare de 9-12 secunde. Exercițiul se repetă până când lucrătorul se încadrează în acest timp.

Ce înseamnă ca timp scoaterea din program? Personalul trebuie să se deplaseze?

Din experiență, timpul alocat unei serii de 15 de persoane este de 2 ore. Acesta poate să difere în funcție de complexitatea instruirii.

Costurile instruirii sunt accesibile?

Costurile pot să difere în funcție de complexitatea instruirii, de echipamentele necesare (aparate de respirat, simulator cu flacără deschisă, generator de fum, manechin etc.), dacă se solicită, spre exemplu, diplome recunoscute de Crucea Roșie pentru acordarea primului ajutor. De asemenea, costurile depind și de distanța pana la locație. O instruire de bază pentru utilizarea stingătoarelor, ca valoare orientativă, costă 15 euro, preț la care se adaugă TVA-ul.

Toată activitatea desfășurată, instalațiile, substanțele folosite pot afecta sănătatea lucrătorilor sau mediul?

Toate echipamentele și substanțele folosite sunt sigure și prietenoase cu mediul.

Nu putem să comparam utilizarea unui stingător cu pulbere, care poate contamina o suprafață mare, fie și numai curtea, cu utilizarea unui stingător cu laser, apă sub presiune sau spumă de antrenament. Generatoarele de fum, de asemenea, lucrează cu produse pe bază de apă, în acest fel pot fi folosite și la interior, fără a contamina/afecta elementele de construcție, mobilier sau echipamente de muncă.

De asemenea, utilizarea echipamentelor cu laser asigură instruirea într-un spațiu închis: centru de comandă, sală de operații, cameră server, bucătării, cameră hotel etc.

Daniel ALEXA

alexa.daniel@safety-health.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.