Auto Car îi sprijină pe cei care au de recuperat de la Euroins sume restante

AutoCar anunță că acordă sprijin, în conditiile legii, oricărei persoane fizice sau juridice care au de recuperat de la Euroins sume restante scadente, cu o vechime de peste 60 de zile. Totodată, AutoCar acuză firma de asigurare că are mii de reclamații anul acesta și peste 5.000 de acțiuni în instanță în ultimul an și jumătate, fiind sancționată de patru ori de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în anul 2020. 

Iată precizările Auto Car, în comunicatul transmis redacției:

„Opt companii au solicitat, în utimele luni, falimentul firmei Euroins. 6.581 de reclamații la adresa firmei de asigurări au fost înregistrate doar în primele 5 luni ale anului 2020, 4 sancțiuni au fost aplicate de ASF, în doar 7 luni acestui asigurator, 5.050 de dosare sunt în instantă, în ultimele 18 luni, adică peste 280 de acțiuni pe lună, deschise împotriva acestei firme de asigurări.

Dintre acestea, Euroins a pierdut în instanță în 93,7% din cazuri, despagubirea medie pe care a fost obligată să o achite, prin hotărâre judecătorească, fiind de 23.732 lei (aprox. 4.900 de euro). Doar la ultimul control efectuat de ASF la Euroins au fost constatate 17 abateri grave ale societății de asigurări.

AutoCar va sprijini, în conditiile legii, orice persoană fizică sau juridică ce are de recuperat de la Euroins sume restante scadente, cu o vechime de peste 60 de zile, în condițiile legii. Nu sunt necesare cunoștinte juridice sau financiare pentru a se constata că o societate de asigurări care înregistrează pierderi de aproximativ 9 milioane de Euro este în faliment. Este clar că într-o astfel de împrejurare, fără o infuzie de zeci de milioane de Euro, societatea de asigurări Euroins nu are de unde să achite despăgubirile. Deși ne aflăm la jumătatea anului 2020, până în prezent nu a apărut vreun comunicat sau vreo știre cu privire la acest aspect, iar despăgubirile nu sunt plătite de această societate de asigurări.

Auto Car apără interesele românilor și pe cele ale României, în primul rând pentru că suntem un important contribuabil la bugetul statului român, în timp ce Euroins este, probabil, un contribuabil la bugetul statului bulgar, având în vedere modelul de business adoptat de acest asigurator, care a făcut și face obiectul unot cercetări declanșate de autoritățile române. Conform informațiilor publice, de pe site-ul Ministerului Finanțelor, cele de la Registrul Comerțului, precum și din comunicatele societății Euroins, în anul 2019, societatea de asigurări a avut o cifră de afaceri în cuantum de 1,279 miliarde lei (echivalentul a 270 milioane Euro).

Din această fabuloasă cifră de afaceri, Statul Român nu a încasat niciun leu impozit pe profit, deoarece societatea de asigurări a înregistrat o pierdere de 43 de milioane de lei (echivalentul a 9 milioane de Euro). Poate că toate contribuțiile acestui asigurator au fost încasate de statul bulgar.

Conform unor investigații jurnalistice date publicității recent, Euroins împrumută bani unor firme deținute de acționarii aceleiași companii, în schimb, societatea de asigurări nu platește despăgubirile și inregistrează pierderi de 9 milioane de Euro, în 2019. Astfel, în cadrul investițiilor realizate de societate s-au efectuat anumite tranzacții în baza unor contracte REPO încheiate cu societatea Starcom Holding, din Sofia, deținută într-un procent mai mare de 50% de către Assen Milkov Christov, membru al Consiliului de Administrație al Euroins.

Valoarea rezervei de daună avizată constituită de societate este reprezentată de valoarea fără TVA a calculației efectuate, împrejurare ce a condus la subevaluarea cu cel puțin 19% a rezervei de daune avizate constituite de societate. Potrivit testelor „run off” efectuate, s-a constatat că valoarea rezervelor constituite la data de 31.12.2017 și 31.12.2018 nu a acoperit toate obligațiile (daune plătite și rezerve rămase în sold aferente polițelor pentru care s-a efectuat calculul), astfel că la data de 31.12.2017 subadecvarea brută a rezervei de daune (RBNS) este în valoare de 80.922.099 lei, cea mai mare subadecvare fiind înregistrată pentru clasa 10, pentru restul claselor rezultând o supraadecvare, iar la data de 31.12.2018 subadecvarea este de aproximativ 134 milioane lei.

Societatea Euroins a calculat și plătit eronat contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări generale, mai puțin activitatea de asigurări RCA, fiind încălcate prevederile art. 4 și 5 din Normele privind cuantumul și termenul de plată a taxei de funcționare datorate de asigurători și de brokerii de asigurare puse în aplicare prin Ordinul 11/2009 și art. 11 alin. (2) din Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, raportat la prevederile din art. 8 alin. (14) din Legea 237/2015.

Societatea Euroins a calculat și plătit eronat contribuția pentru exercitarea supravegherii și controlului activității de asigurări RCA, fiind încălcate de către societate prevederile art. 37 alin. (1) din norma privind Fondul de protecție a victimelor străzii puse în aplicare prin Ordinul 1/2008 cu modificările și completările ulterioare și art. 11 alin. (2) din regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile de Autorității de Supraveghere Financiară, raportat la art. 8 alin. (14) din Legea 237/2015

Societatea Euroins a calculat și plătit eronat contribuțiile datorate la Fondul de Garantare al Asiguraților, fiind încălcate de către Euroins prevederile art. 3 alin. (1) și (2) și (4) din Norma privind Fondul de garantare pusă în aplicare prin Ordinul nr. 10/2009, raportat la prevederile art. 60 din Legea 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, coroborat cu prevederile art. 28 alin. (3) din Legea 213/2015.

Totodată, pentru o corecta informare a presei și a celor 8 milioane de soferi, AutoCar atrage atenția asupra următoarelor aspecte ce țin de modalitatea prin care acest asigurator gesionează dosarele de daună:

  • Despagubirile pentru reparații acordate de către societatea Euroins sunt calculate „În aza salariului mediu pe economie si a nivelului de trai din România”, nu în baza prețurilor pieselor, a materialelor utilizate și a tarifului pentru manoperă, utilizat de unitatea reparatoare, conform Normei 20/2017, Art.24 (4), care prevede evaluarea costului, astfel: “conține costul reparațiilor părților componente sau pieselor avariate sau costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, de demontare și montare aferente reparațiilor și înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul.”
  • Societatea Euroins achită închirierea unui autovehicul “numai dacă factura de reparație conține mai mult de 8 ore de reparație, iar tariful nu poate depăși suma de 200 ron/zi”. Prevederile din circulara Euroins (document intern prin care asiguratorul își instruiește personalul să gestioneze dosarele de daună cu încălcarea legii și a drepturilor păgubiților) încalcă prevederile normei 20/2017 care stabilește la art. 25 (4): „În cazul reparației vehiculului avariat, perioada maximă de indisponibilitate reprezintă timpul normal de reparație transformat în zile de lucru prin împărțirea la patru a timpului normat de reparație, la care se adaugă orice întârziere nejustificată cauzată de către asigurătorul RCA.”

Practic, Euroins achită închirierea unui autovehicul, încălcând prevederile Normei 20/2017, înjumătățind zilele la care un păgubit RCA are dretul, conform legii.

De asemenea, plafonarea despăgubirii costului de închiriere la maximum 200 de lei/zi încalcă dispozițiile normei 20/2017, art.25 1.a) care prevede:

“(1) Prejudiciile reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a acestuia, sunt stabilite:

  1. pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasă similară ori inferioară, închiriat de la entități autorizate cu acest obiect de activitate;”

Consecința: Această plafonare ilegală de costuri de închiriere permite accesul unei persoane nevinovate de producerea unui accident doar la un autovehicul de clasă medie și nu una similară cu cea avariată, conform legii.

„Suntem siguri că odată cu numirea noului președinte ASF, după o analiză corectă, această piață va fi cu adevărat supravegheată și se vor lua măsurile legale împotriva acestor abuzuri. O societate de asigurări care nu dă doi bani pe reputație și pe clienții săi nu ar trebui lăsată să vândă RCA!”, a precizat Florin Pandele, acționar principal AutoCar.

Despre Auto Car

Auto Car este o societate comercială privată, ce funcționează într-o piață liberă, în care mecanismul cererii și ofertei este factor determinant în stabilirea politicii comerciale a societaății, spre deosebire de Euroins, care funcționează într-o piață reglementată, guvernată de reguli și mecanisme specifice. Clienții Autocar apelează la serviciile noastre, fără nicio constrângere, pe baza opțiunii liber exprimate, datorită standardelor de calitate pe care le oferim, a profesionalismului angajaților, seriozității și implicării acestora în relația client-prestator de servicii, spre deosebire de clienții Euroins, care sunt obligați prin lege să încheie contracte de asigurare RCA și, deci, să apeleze la serviciile acestei societăți de asigurare.

AutoCar Service, cea de-a opta societate reparatoare care solicită, în instanță, falimentul firmei de asigurari Euroins, alături de reprezentantele BMW și Mercedes, confirmă faptul că încă din primele ore de difuzare a comunicatului de presă publicat în 6 iulie 2020, prin care a fost pusă la dispoziția tuturor victimelor adresa de e-mail faliment.euroins@gmail.com, a primit multe mesaje din toate regiunile țării, din partea mai multor societăți de reparații și rent-a-car, interesate de detalii privind modalitatea de alăturare la demersul vizând deschiderea procedurii de faliment a societății Euroins”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.