CE: 3,3 milioane tone de emisii CO2/an, din întoarcerea camioanelor și restricțiile la cabotaj

1

Întoarcerea camioanelor la fiecare opt săptămâni și aplicarea cotelor de cabotaj pentru operațiunile internaționale de transport combinat ar putea genera emisii suplimentare de 3,3 milioane CO2, în fiecare an. Comisia Europeană a publicat, în 19 februarie, rezultatele celor două studii cerute pentru a evalua impactul asupra celor două reglementări cuprinse în Pachetul Mobilitate 1 (PM1), adoptat la 15 iulie 2020, iar.

Cele două cerințe au fost introduse de Parlamentul European și Consiliu fără a face parte din propunerile Comisiei, precizează CE.

foto: UNTRR

Comisia precizează că, în timpul negocierilor în cadrul TRILOG privind PM1, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la cele două măsuri, avertizând că pun în pericol impactul asupra mediului – Pactul Verde. Cele două dispoziții nu fuseseră supuse unei evaluări de impact înainte de adoptarea pachetului de către colegiuitori și, prin urmare, Comisia s-a angajat să continue o evaluare atentă a impactului probabil al acestora asupra climei, mediului și pieței unice.

Cele două studii au fost întreprinse de consultanți independenți și au fost finalizate acum, iar CE a împărtășit rezultatele statelor membre și Parlamentului European.

Rezultatele sugerează că obligația de întoarcere a camioanelor și cotele impuse operațiunilor de transport combinat sunt susceptibile de a avea efecte negative, inclusiv printr-o creștere a emisiilor de CO2 în transport, precizează CE. „Comisia evaluează îndeaproape rezultatele studiului în contextul Acordului Verde, al strategiei sale de mobilitate durabilă și inteligentă și al funcționării pieței unice. Analiza obligației de întoarcere a camioanelor arată că vor apărea călătorii suplimentare ce ar putea genera 2,9 milioane de tone de emisii suplimentare de CO2 în 2023, respectiv o creștere cu 4,6% a emisiilor CO2 în transportul internațional de marfă. În cele trei scenarii studiate, creșterea emisiilor de CO2 variază de la 0,8% la 4,6%”, precizează CE.

„Studiul privind transportul combinat și folosirea cotelor de cabotaj estimează că utilizarea pe scară largă de către statele membre a opțiunii de introducere a acestora ar putea duce la 397.000 de tone suplimentare de emisii de CO2 și la potențiale efecte negative pe termen lung asupra transportului feroviar și intermodal. Având în vedere rezultatele ambelor studii, cele două măsuri ar putea duce, prin urmare, la până la 3,3 milioane de tone suplimentare de emisii de CO2, anual, ceea ce estecomparabil cu valoarea anuală a emisiilor totale de transport din Estonia. De asemenea, ar putea genera până la 704 tone de oxizi de azot (NOx) și 251 tone de particule (PM2.5)”, avertizează autorii analizei.

Intenția Comisiei este de a deschide o discuție cu statele membre, Parlamentul European și toate părțile interesate, cu privire la posibilele căi de urmat, pe baza datelor și a rezultatelor celor două studii. „Comisia își propune să aibă un dialog deschis, pentru a evalua potențialii pași următori în lumina necesității de a urmări obiectivele Green Deal, a funcționării corecte a pieței unice și a necesității de a asigura standarde sociale ridicate și bunăstarea conducătorilor auto”, conchide CE.

1 COMENTARIU

  1. The additional CO2 quantities would only increase if the transport market had an excess of cargo and not, as now, an excess capacity of cargo space ( Trucks ).
    Millions of empty kilometers are currently being driven in the EU and nobody is worried about these additional CO2 emissions.
    The empty trips of the returnees will lead to a better utilization of the current capacities, so that no additional CO2 emissions arise.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.